Skupna uvrstitev - Pokal Slovenije v duo

POKAL SLOVENIJE V DUO SISTEMU DO 15 LET 2017
ML.CICIBANI - MOŠKI PARI U 8
Ime in priimek
Klub
T..Gotovac-Ž.Bajtovič ŠK Sibor
M.Levstik-A.Intihar
ŠK Sibor
U.Cizej-F.Zagoričnik
KBV Fudošin
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
1
13
0
0
2
11
0
0
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
0
0
1
13
0
0
0
0
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
0
0
0
0
0
0
0
0
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
13
13
11
0
ML.CICIBANI - ŽENSKI PARI U 8
DUO
Zap. Št. Ime in priimek
Klub
1
L.Rus-M.Žlebič
ŠK Sibor
2
T.Žlebič-M.Žlebič
ŠK Sibor
3
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
1
13
2
11
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
2
11
1
13
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
24
24
0
ML.CICIBANI - MEŠANI PARI U 8
DUO
Zap. Št. Ime in priimek
Klub
1
Ž.Turk-Z-Žagar
ŠD Sibor
2
4
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
1
13
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
1
13
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
26
0
0
ST.CICIBANI - MOŠKI PARI U 10
DUO
Zap. Št. Ime in priimek
Klub
1
M.Kotar-N.Kotar
ŠK Sibor
2
J.Divjak-B.Vukalič
ŠK Sibor
3
4
5
6
7
8
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
1
13
0
0
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
2
11
1
13
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
0
0
0
0
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
24
13
0
ST.CICIBANI - ŽENSKI PARI U 10
DUO
Zap. Št. Ime in priimek
Klub
1
Pungeršek-Pungeršek KBV Fudošin
2
H.Rus-E.Kožuh
ŠK Sibor
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
1
13
0
0
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
0
0
1
13
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
13
13
DUO
Zap. Št.
1
2
3
4
3
4
5
I.Zabret-N.Pungeršek
E.Razpotnik-K.Strgar
KBV Fudošin
DBV Katana
2
0
11
0
0
2
0
11
11
11
DUO
Zap. Št.
1
2
3
4
5
6
ST.CICIBANI - MEŠANI PARI U 10
Ime in priimek
Klub
M.Rožman-M.Rožman DBV Katana
J.Divjak-L.Poje Mihelič ŠK Sibor
M.Kotar-E.Kožuh
ŠK Sibor
M.Križ-A.Volf
ŠK Sibor
Z.Miklavc-V.Zupanc
KBV Fudošin
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
2
11
1
13
7
4
0
0
9
3
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
1
13
3
9
4
7
2
11
0
0
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
24
22
14
11
9
0
DUO
Zap. Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
ML.DEČKI MOŠKI PARI U 12
Ime in priimek
Klub
A.Golež-T.Benčina
ŠD Sibor
J.Žaberl-R.Horvat Knez PKBV Celje
E.Mihelič-M.Maležič
ŠD Sibor
G.Resman-J.Erjavec
ŠK Sibor
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
1
13
2
11
3
9
0
0
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
1
13
3
9
4
7
2
11
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
26
20
16
11
0
0
DUO
Zap. Št.
1
2
3
4
5
ML.DEKLICE ŽENSKI PARI U 12
Ime in priimek
Klub
N.Poje- L.Poje
ŠD Sibor
N.Rožman-N.Bajde
DBV Katana
S.Divjak - L.Zajc
ŠK Sibor
H.Rus - T.Golja
ŠK Sibor
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
1
13
2
11
3
9
4
7
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
2
11
1
13
3
9
4
7
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
24
24
18
14
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
ML.DEČKI,DEKLICE MEŠANO U 12
DUO
Zap. Št. Ime in priimek
Klub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N.Rožman-M.Leskovar
T.Benčina-N.Poje
M.Kostič-K.Povšič
Z.Kramer-A.Kolšek
B.Vukalič-K.Križ
DBV Katana
ŠD Sibor
DBV Katana
KBV Fudošin
ŠK Sibor
1
2
3
4
0
13
11
9
7
0
1
2
3
0
4
13
11
9
0
7
26
22
18
7
7
DUO
Zap. Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ST.DEČKI MOŠKI PARI U 15
Ime in priimek
Klub
A.Rožman-T.Zobarič
DBV Katana
M.Mustar-T.Softič
DBV Katana
A.Golež-E.Žagar
ŠD Sibor
M.Begič-T.Delač
ŠK Sibor
A.Pečjak-J.Primožič
PKBV Celje
N.Špehar-A.Kramar
ŠK Sibor
V.Firujkič-J.Levstek
ŠK Sibor
E.Žagar-T.Žagar
ŠD Sibor
K.Agrež-T.Motore
DBV Katana
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
13
1
11
2
9
3
9
3
6
5
6
5
4
7
0
0
0
0
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
13
1
3
9
2
11
3
9
5
6
5
6
7
4
7
4
9
2
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
26
20
20
18
12
12
8
4
2
DUO
Zap. Št.
1
2
3
4
5
ST.DEKLICE ŽENSKI PARI U 15
Ime in priimek
Klub
A.Lužar - E.Žaberl
PKBV Celje
N.Podlogar-N.Kotar
ŠK Sibor
I.Žaberl-N.Ilič
PKBV Celje
K.Ambrožič-A.Mihelič ŠD Sibor
N.Levstik-S.Divjak
ŠK Sibor
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
13
1
11
2
9
3
7
4
0
0
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
11
2
9
3
13
1
0
0
4
7
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
24
20
22
7
7
DUO
Zap. Št.
1
2
3
4
ST.DEČKI,DEKLICE MEŠANI PARI U 15
Ime in priimek
Klub
L.Čirovič-K.Ambrožič ŠD Sibor
M.Mustar-N.Mustar
DBV Katana
N.Podlogar-J.Divjak
ŠK Sibor
A.Pečak-L.Šuster
PKBV Celje
ŠEMPETER 28.1.
Mesto
Točke
13
1
9
3
11
2
0
0
11.2. GLOBOKO
Mesto
Točke
3
9
1
13
4
7
2
11
RIBNICA 25.2.
Mesto
Točke
POKAL SLOVENIJE
Skupaj
Uvrstitev
22
22
18
11
5
6
N.Kotar-M.Begič
ŠK Sibor
4
7
0
0
7
0