šah, področno, ekipno

ŠAH, PODROČNO, EKIPNO
15. 2. 2017
Na OŠ Spuhlja so izvedli področno tekmovanje v šahu, ekipno. Našo šolo so zastopale tri ekipe v kategorijah F
9, F 12 in F 15. Pohvaliti velja vse učence, še posebej pa ekipo F 15, ki je osvojila tretje mesto. Rezultati so
naslednji:
3. mesto Ekipa F 15 - Urban Bauman, Vid Bauman, Nejc Marovt in Aleksander Ambrož
9. mesto Ekipa F 12 - Žak Pivec, Aneja Novak, Nick Kolar, Luka Marovt, Aleks Gosak
11. mesto Ekipa F 9 - Robin Urban Urlep, Jurij Kodrič, Jošt Šega, Alen Velnar, Jakob Šabec
Vsi tekmovalci iz OŠ Kajetana Koviča Poljčane z mentorjem Francem Jugom
3. mesto kategorija F 15 – Nejc Marovt, Vid Bauman, Urban Bauman in Aleksander Ambrož
Franc Jug