priponki.

Ljubljana, 15. 02. 2017
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva 20-25
1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Zadeva: Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Spoštovani!
Nedavno so mediji poročali, da je dne 28. 1. 2017 vladno letalo Falcon 2000 EX letelo v Francijo,
v Pariz, in nazaj v Slovenijo. Po poročanju medijev naj bi tega dne z omenjenim vladnim letalom
leteli predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ministrica, pristojna za izobraževanje,
znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič ter skupina zaposlenih v kabinetu predsednika Vlade
Republike Slovenije, zadolženih za odnose z javnostmi, ga. Tanja Subotić Levanič, g. Rok Hodej
in g. Klemen Babnik. V letalu naj bi bil tudi neznani otrok. Vladno letalo Falcon se, kot mi je
znano, uporablja za uradne in delovne obiske v tujini.
V omenjenem primeru je predsednik vlade dr. Miro Cerar skupaj z drugimi potniki, ki so bili na
letalu, koristil vladno letalo Falcon 2000 EX za ogled rokometne tekme slovenske rokometne
reprezentance v dvorani Bercy v Parizu.
Na moje ustno poslansko vprašanje v zvezi s konkretno uporabo vladnega letala Falcon dne 28.
1. 2017 je generalna sekretarka vlade mag. Lilijana Kozlovič na seji državnega zbora dne 13. 2.
2017 odgovorila, da je bil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar na delovnem
obisku v tujini, in sicer v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije, ki je bil sprejet 25. 7. 2017
(op. izvleček iz magnetograma 27. redne seje Državnega zbora RS, dne 13. 1. 2017). Na podlagi
povabila Rokometne zveze Republike Slovenije se je udeležil rokometne tekme v Parizu.
Ministrica za obrambo ga. Andreja Katič je istega dne na moje ustno poslansko vprašanje
odgovorila takole (op. izvleček iz magnetograma 27. redne seje Državnega zbora RS, dne 13. 1.
2017) odgovorila: »… Upravičence do uporabe letala za potrebe državni organov je določila vlada
s sklepom 11. 7. 2014. Upravičenci za uporabo letala za izvajanje protokolarnih prevozov za
uradne, delovne obiske v tujini so po navedenem sklepu predsednik Republike Slovenije,
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije,
2
predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike
Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike
Slovenije in člani Vlade Republike Slovenije. Letalo Falcon se lahko uporablja tudi za druge
prevoze za potrebe državnih organov, če je s tem zagotovljena boljša izkoriščenost letala ob
izvajanju protokolarnih zadev. Postopki naročanja, odobravanja ter izvajanje prevozov so
določeni v internem aktu Ministrstva za obrambo iz leta 2013 in sicer v navodilo o prevozih z
letalom Falcon iz dne 11. 7. 2013. Seveda se ločeno od teh primerov letalo lahko uporablja tudi
kot vojaško letalo za potrebe Slovenske vojske, pri čemer je tudi to podrobneje določeno z
internim aktom. In če pogledamo statistiko za potrebe prevozov državnih organov, od začetka
uporabe je bilo opravljenih skupnih 238 prevozov, v letu 2014(?) – 24, v letu 2014 – 31, v letu
2015 – 64, v letu 2016 – 104 in v letu 2017 trenutno 18. Ministrstvo za obrambo razpolaga z
vsemi podatki, vseh osebah, ki so bile pripeljane, vendar lahko vam to posredujemo pisno, danes
čas tega ne dopušča. Kar se tiče naročnika prevozna dne 28. 1., kot je povedala državna
sekretarka, naročnik je bil Kabinet predsednika Vlade, Ministrstvo za obrambo je nastopilo kot
izvajalec prevoza in poleg teh treh članov posadke je bilo na letalu 10 potnikov, in sicer
predsednik Vlade, ministrica za izobraževanje, trije so potniki iz kabineta predsednika, en
sopotnik je iz Urada za komuniciranje, dva sopotnika iz Ministrstva za izobraževanje in seveda
tudi dva varnostnika. Letalo je letelo na relaciji Ljubljana-Pariz, Pariz-Ljubljana. V Franciji je
pristalo na letališču Le Bourget. Stroški poleta dokončno še niso znani, ker še nismo prejeli vseh
računov. Po sedaj znanih podatkih pa znašajo 6 tisoč 588,19 evra, pri čemer so v to vključeni tudi
stroški tričlanske posadke. Stroški bodo poravnani iz sredstev, ki so bila v letu 2017 posebej
zagotovljena slovenski vojski za izvedbo 400 ur prevozov z letalom Falcon za potrebe državnih
organov. Kar se tiče samega cenika letala Falcon je ta določen skladno s pravilnikom za
izvrševanje proračuna, cena ene ure leta stane 4 tisoč 221 evrov. Zajema materialne stroške v
višini 2 tisoč 697 evrov in amortizacije v višini 573 evrov…/ znak za konec razprave/…ter stroške
dela v višini 951 evrov.«
V kolikor vsi ti podatki in podatki iz medijev držijo, ne gre za delovni ali uradni obisk v tujini,
ampak očitno za izlet predsednika Vlade Republike Slovenije ter njegovih sodelavcev in morebiti
še koga v Pariz, za kar pa bi potniki polet morali plačati sami.
Podpisani na podlagi 12. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (uradno
prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2) (Uradni list RS, št. 51/2006 - UPB2 in 117/2006 - ZDavP-2),
ob upoštevanju določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOPUPB1) (Uradni list RS, št. 94/2007 - UPB1) vlagam zahtevo za dostop do informacij javnega
značaja, in sicer za:
- gradivo sprejetega sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 28. 7. 2016, ki naj bi bil podlaga za
uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX dne 28. 1. 2017;
- povabilo Rokometne zveze Republike Slovenije za delovni obisk dne 28. 1. 2017, ki naj bi bil
podlaga za uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX dne 28. 1. 2017;
- gradivo oziroma sprejeti sklep Vlade Republike Slovenije o udeležbi in udeležencih za delovni
obisk, ki naj bi bil podlaga za uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX dne 28. 1. 2017;
- gradivo sprejetega sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 11. 7. 2014 ali 2013 (Vir:
magnetogram 27. redne seje DZ RS), ki naj bi bil podlaga za uporabo vladnega letala Falcon
2000 EX dne 28. 1. 2017;
- gradivo sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 11. 7. 2013 ter z dne 10. 3. 2015, ki sta bila
sprejeta;
3
- pravno podlago za delovni obisk v Parizu dne 28. 1. 2017, tako za predsednika Vlade Republike
Slovenije in za druge udeležence, pri čemer prosim za odgovor, kdo je bil udeleženec, s
poimensko navedbo;
- pravno podlago za naročanje uporabe in leta vladnega letala Falcon 2000 EX;
- celotno gradivo naročila za uporabo in let vladnega letala Falcon 2000 EX za dne 28. 1. 2017;
- gradivo o stroških uporabe ter leta vladnega letala Falcon 2000 EX za dan 28. 1. 2017, vključno
s stroški dela;
- gradivo z utemeljitvijo za delovni obisk v Parizu dne 28. 1. 2017 in seznam udeležencev
omenjenega obiska.
Podpisani ocenjujem, da kot poslanec državnega zbora potrebujem vse potrebne podatke v
okviru opravljanja funkcije poslanca državnega zbora, zato vlagam navedeno zahtevo za dostop
do zaprošenih gradiv.
S spoštovanjem,
dr. Vinko Gorenak,
poslanec