6060/17 ks/--/jst 1 GIP 1B 1. Sprejetje dnevnega reda

Svet
Evropske unije
Bruselj, 14. februar 2017
(OR. en)
6060/17
OJ CONS 6
EDUC 36
JEUN 16
CULT 12
AUDIO 10
SPORT 5
ZAČASNI DNEVNI RED
Zadeva:
3518. seja SVETA EVROPSKE UNIJE
(izobraževanje, mladina, kultura in šport)
Datum:
Ura:
Kraj:
17. februar 2017
10.00
Bruselj
1.
Sprejetje dnevnega reda
Nezakonodajne dejavnosti
2.
Odobritev seznama točk pod „A“
6235/17 PTS A 9
3.
Osnutek sklepov Sveta o vlaganju v mlade v Evropi s posebnim poudarkom na evropski
solidarnostni enoti (začasni prevod)
=
sprejetje
5860/17 JEUN 13 EDUC 30 SOC 61 EMPL 44
6060/17
ks/--/jst
GIP 1B
1
SL
4.
Osnutek sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o
vključujoči različnosti, ki omogoča dostop do kakovostnega izobraževanja za vse
=
sprejetje
5741/17 EDUC 25 JEUN 12 SOC 54 EMPL 40
+ REV 1 (es, de)
+ COR 1 (da)
+ COR 2 (it)
+ COR 3 (ro)
5.
Prispevek izobraževanja in usposabljanja k socialni koheziji ter spodbujanje skupnih
evropskih vrednot v okviru evropskega semestra v letu 2017 (začasni prevod)
=
orientacijska razprava
(javna razprava v skladu s členom 8(2) Poslovnika Sveta)
5740/17 EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39
Razno
6.
Konferenca ministrov za izobraževanje: „Zagotavljanje demokracije prek izobraževanja“
(Nikozija, 22. in 23. marec 2017)
=
poročanje ciprske delegacije
5861/17 EDUC 31 JEUN 14 CULT 10 SOC 62 JAI 82
6060/17
ks/--/jst
GIP 1B
2
SL