Evropska komisija

Evropska komisija
f nam
izboljšuje napovedi rasti
f obeta
manjšo brezposelnost
f napoveduje
zmanjšanje bremena
javnega dolga
rast bdp
stopnja brezposelnosti
delež javnega dolga v bdp
3,5
10
90
v odstotkih
v odstotkih
3
3,0
2,5
2,3
3
2,5
8
9
7,9
6
7
v odstotkih
6,2
4
80,9
78,9
76,7
2
2,0
0
2015
83,1
80
2016
2017
2018
Vir: evropska komisija, zimska napoved 2017
70
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018