Seminar "Predstavitev novega bankovca za 50 EUR Serije Evropa"

VABLJENI NA
SLOVENIJE
BREZPLAČNI
SEMINAR
ZA
ČLANE
TRGOVINSKE
ZBORNICE
»PREDSTAVITEV NOVEGA BANKOVCA ZA 50 EUR SERIJE EVROPA« IN SEMINAR
ZA TRGOVCE NA TEMO PREPOZNAVANJA PRISTNOSTI EVROGOTOVINE
v sredo, 15. 3. 2017 od 8.30 – 15.00 ure
Dvorana D (medetaža), Dom gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana
(parkirišče za obiskovalce: I. klet)
Trgovski subjekti so pomembni uporabniki evro gotovine, zato želimo v okviru
Trgovinske zbornice Slovenije s predstavitvijo, ki jo izvajamo v sodelovanju z
Banko Slovenije – Oddelkom za gotovinsko poslovanje pozitivno prispevati k dobri
informiranosti trgovskih subjektov o vseh novostih na tem področju. V letošnjem letu,
ko je dne 4. aprila 2017 pred nami uvedba novega bankovca za 50 EUR Serije
Evropa pa si prizadevamo tudi k čim bolj nemotenemu prehodu na vključevanje
novega bankovca v obtok tako za podjetja in posledično tudi za potrošnike.
Seminar je naravnan zelo praktično in predstavlja visoko dodano vrednost
osebam, ki poslujejo na področju gotovinskega poslovanja. Na seminarju boste
spoznali vsebine, povezane s prepoznavanjem pristnosti in primernosti
evrogotovine, se seznanili s postopki in tehničnimi pripomočki za prepoznavanje
evroponaredkov, ob zaključku pa boste imeli tudi možnost opravljanja preizkusa
znanja ter ob zadostnem številu točk boste naknadno prejeli potrdilo Banke
Slovenije o uspešno zaključenem seminarju. Cilj seminarja je doseči večjo
usposobljenost za učinkovito prepoznavanje pristnosti in primernosti
evrogotovine in za odkrivanje ponaredkov ter se skladno s priporočili stroke
ustrezno pripraviti tudi na situacijo v praksi, ko naletimo na ponarejen bankovec.
PROGRAM:
8.15 – 8.30
Registracija udeležencev
8.30 – 9.30
1. DEL – PREDSTAVITEV NOVEGA BANKOVCA SERIJE EVROPA
ZA 50 EUR
 Vzroki za uvedbo novega bankovca za 50 EUR
 Priprave na uvedbo novega bankovca za 50 EUR
 Predstavitev časovnice uvedbe novega bankovca za 50 EUR
 Predstavitev novega bankovca za 50 EUR in njegovih zaščitnih
elementov
 Predstavitev možnosti izposoje novega bankovca za 50 EUR pri
Banki Slovenije ter gradiva za blagajnike
9.30 – 15.00
2.
DEL
–
SEMINAR
EVROGOTOVINE«
 Uvod
»PREPOZNAVANJE
PRISTNOSTI








Osnovne opredelitve pojma ponarejanja
Slovenija in njene mednarodne obveznosti v zvezi z odkrivanjem
ponarejenega denarja
Pregled karakteristik domačega in tujega denarja
Prikaz značilnosti ponaredkov in oblik ponarejanja
Postopki v primeru suma pristnosti gotovine
Kako ravnamo v primeru, da naletimo na ponarejen bankovec –
priporočila
Aktivnosti na področju primernosti gotovine (recikliranje)
Preizkus znanja
Prvi odmor bo od 10.00 – 10.15 ure ter drugi odmor ob 12.00 – 12.15 ure.
Predavatelja:
- mag. Gregor Miklavčič, direktor gotovinskega poslovanja, Banka Slovenije
- ga. Nives Kupic, Banka Slovenije
______________________________________________________________
PRIJAVNICA
NA SEMINAR »PREDSTAVITEV NOVEGA BANKOVCA ZA 50 EUR SERIJE EVROPA«
IN SEMINAR ZA TRGOVCE NA TEMO PREPOZNAVANJE PRISTNOSTI
EVROGOTOVINE
v sredo, 15. 3. 2017 od 8.30 – 15.00 ure
Dvorana D (medetaža), Dom gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana
(parkirišče za obiskovalce: I. klet)
Naziv in naslov podjetja:
___________________________________________________________________
Davčna številka:__________________ Matična številka:______________________
Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_________________________
Ime in priimek udeležencev:
1.______________________ E-Naslov:____________________________________
2.______________________ E-naslov:____________________________________
3.______________________ E-naslov:____________________________________
4.______________________ E-naslov:____________________________________
Datum:
Podpis odgovorne osebe:
Za člane TZS je udeležba na seminarju brez kotizacije. Število mest je omejeno
na 25 udeležencev, zato predlagamo, da pohitite s prijavo.
Za nečlane znaša kotizacija 60,00 EUR na udeleženca (DDV je v ceno že vključen). Znesek
kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo
o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000
Ljubljana ali na e-naslov: [email protected] Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da
se pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru,
da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas
prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe
oziroma odpoved.