Vabilo in prijavnica

VABLJENI NA SEMINAR
»VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI- NOVA UREDBA O
VARSTVU OSEBNIH PODATKOV V EU IN KAKO SE NANJO PRIPRAVITI«
ki bo potekal v torek, dne 21. MARCA 2017 OD 10.30 DO 13.30 URE
Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana B, 1. nadstropje (parking: K1)
VSEBINA SEMINARJA:
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ima cilj zbližati nacionalne
zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, kot je Zakon o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1). Gre za prvo reformo po dvajsetih letih obstoja Direktive 95/46, ki za
upravljavce osebnih podatkov in posameznike prinaša precej novosti na tem področju.
Uredba se bo začela uporabljati v državah članicah konec maja 2018. Katere novosti
prinašajo nova pravila, kaj pomenijo za vaše poslovanje in kako se nanje pripraviti.
KOMU JE NAMENJEN SEMINAR:








vodstvenemu kadru,
pravnim službam,
odgovornim osebam za osebne podatke oz. pooblaščencem za zagotavljanje
skladnosti.
razvijalcem programskih rešitev in drugim IT ponudnikom,
vodjem in zaposlenim v informatiki,
vodjem in zaposlenim v trženju,
vodjem in zaposlenim v kadrovskih službah,
varnostnim inženirjem.
IZVAJALCA SEMINARJA:
Strokovnjaka za varstvo osebnih podatkov iz urada Informacijskega pooblaščenca RS,
mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke in mag. Matjaž Drev.
PROGRAM, 21. marec 2017 od 10.30 ure do 13.30 ure, TZS, Dimičeva 13,
Ljubljana
10.30- 12.00
 Reforma zakonodajnega okvira varstva osebnih podatkov v EU
o
o
o
12.00-12.10
obstoječi predpisi in potreba po reformi zakonodajnega
okvira
potek reforme
cilji reforme
Odmor
 Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
12.10- 13.40
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
Spremembe glede dolžnosti upravljavcev
Spremembe glede pravic posameznika
Pravica do pozabe, omejitve, prenosljivosti podatkov
Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
Evidenca dejavnosti obdelave
Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov in
Predhodno posvetovanje
Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
Kodeksi ravnanja in potrjevanje (certificiranje)
Obveščanje o varnostnih incidentih
Prenos osebnih podatkov v tretje države ali
mednarodne organizacije
Pravna sredstva, odgovornost in kazni
 Kako bo sprejem Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
vplival na naše poslovanje?
 Kako se pripraviti na novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov?
 Odprta vprašanja in razprava
------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA SEMINAR
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI- NOVA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH
PODATKOV V EU IN KAKO SE NANJO PRIPRAVITI«
ki bo potekal v torek, dne 21. MARCA 2017 OD 10.30 DO 13.30 URE
Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________________________
Davčna številka:__________________ Matična številka:______________________
Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_________________________
Ime in priimek udeležencev:
1.______________________ E-Naslov:____________________________________
2.______________________ E-naslov:____________________________________
3.______________________ E-naslov:____________________________________
4.______________________ E-naslov:____________________________________
Datum:
Podpis odgovorne osebe:
Kotizacija za udeležbo na seminarju za člane TZS znaša 35,00 EUR (že vključeni DDV), za nečlane pa
95,00 EUR (že vključeni DDV).
Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 803 – sklic 3007.
Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete:

po faksu: 01/ 58-98-219,

po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana,

na e-naslov: [email protected]
V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico, da seminar pravočasno odpovemo, že plačane
kotizacije pa vam bomo vrnili.