Analiza navzkrižnih lastništev med slovenskim kapitalom in

Analiza navzkrižnih lastništev med slovenskim kapitalom in kapitalom
iz držav nekdanje Jugoslavije
slovenski kapital
v državah nekdanje Jugoslavije
kapital držav
nekdanje Jugoslavije v Sloveniji
2013
2014
2015
2013
2014
2015
sredstva (v mio €)
5.460,1
4.631,6
4.547,5
21.939,2
21.809,7
21.667,4
kapital (v mio €)
1.539,9
1.341,5
1.360,1
8.327,1
8.488,4
8.695,8
finančne obveznosti (v mio €)
1.281,5
1.295,8
1.085,9
4.171,0
3.897,9
3.657,1
celotni prihodki (v mio €)
4.989,9
5.070,2
5.250,5
13.014,0
13.277,4
13.036,1
čisti poslovni izid obračunskega obdobja (v mio €)
−119,0
−178,3
−18,6
133,1
341,0
501,4
skupno število zaposlencev na podlagi delovnih ur
37.812
35.333
37.076
46.814
46.822
46.686
1.743
1.627
1.624
451
497
538
dobičkonosnost kapitala (ROE) (v %)
−7,7
−13,3
−1,4
1,6
4,0
5,8
dobičkonosnost sredstev (ROA) (v %)
−2,2
−3,8
−0,4
0,6
1,6
2,3
stabilnost financiranja − lastniško financiranje (v %)
28,2
29,0
29,9
38,0
38,9
40,1
učinkovitost − obrat sredstev (prihodki/sredstva) (v %)
91,4
109,5
115,5
59,3
60,9
60,2
število vključenih podjetij
Vir: Bisnode