Literarni in likovni natečaj ob tednu otroka

za šolsko leto 2016/2017 razpisuje
literarni in likovni natečaj na temo tedna otroka
SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI.
Napišete lahko resnične ali izmišljene zgodbe, razmišljanja, pesmi,
zelo zaželeni so scenariji za kratke dramske prizore …
Vaši likovni izdelki so lahko v najrazličnejših tehnikah.
Svoje prispevke lahko naslovite tudi po svoje, vendar v povezavi s
predlaganimi temami. Predloge so podali člani šolske skupnosti.
Potrudite se, da bodo vaša dela izvirna,
zato jih ustvarjajte sami in v svojem prostem času.
Prispevke oddajte do 23. decembra:
- na razredni stopnji razrednikom,
- na predmetni stopnji učiteljicam slovenščine (literarne
prispevke) in likovnega pouka (likovne prispevke).
Šifrirane prispevke bo pregledala strokovna komisija (Majda Pikl,
Polona Učakar, Barbara Pertinač, Marija Završnik, Polona Vodičar;
Mateja Jeler, Stanka Tominšek Kužnik, Mojca Dobnik;
ožji izbor tudi predsednika šolske skupnosti Marcel Semprimožnik in
Sara Miklaužič) ter izbrala najboljše.
Ponujamo vam nekaj predlogov za ustvarjanje:
SVET PO MOJE
Svet na drugem planetu/
Svet v drugi galaksiji
Svet iz mojih sanj
Svet kot v risanki/pravljici
Ekosvet
Moj svet igre
Če ljudje postanejo živali/
Če živali postanejo ljudje
SVET BREZ …
Svet brez pravil/meja
Svet brez denarja
Svet brez tehnologije
Svet brez šole/ocen
Svet brez prijateljev/staršev
Svet brez sonca/barv/oblik
Svet brez nasilja/vojn
Svet brez onesnaženosti
Svet brez problemov
PRIHODNOST …
Kaj bom, ko bom velik/velika?
Svet, kot bi ga jaz
ustvaril/ustvarila
Svet z mojimi pravili
Moj svet v prihodnosti/
Moje želje za prihodnost
Barve mojega sveta
Kaj lahko storim za svojo
prihodnost?
POLJUBEN NASLOV,
POVEZAN S TEMO:
SVET, V KATEREM
ŽELIM ŽIVETI
Pohvaljeni in nagrajeni prispevki bodo objavljeni v glasilu Bela vrana.
Predstavljeni bodo na tradicionalnem literarnem večeru
14. 2. 2017. Obiskal nas bo pisatelj Peter Svetina.
Ravnateljica: Majda Pikl, univ. dipl. ped., l.r.