Postopek v odboru: Komisija predlaga večjo

Evropska komisija - Sporočilo za medije
Postopek v odboru: Komisija predlaga večjo preglednost in odgovornost v
postopkih za izvajanje prava EU
Strasbourg, 14. februarja 2017
Komisija je danes predlagala spremembo uredbe o postopku v odboru, s katero želi povečati
preglednost in odgovornost v postopkih za izvajanje zakonodaje EU.
S tem izpolnjuje obljubo, ki jo je predsednik Juncker dal septembra 2016 v govoru o stanju v Uniji: „Če
se države članice med seboj ne morejo dogovoriti, ali bi prepovedale uporabo glifosatov v herbicidih ali
ne, ni prav, da Parlament in Svet prisilita Komisijo, da odloči o tem. Zato bomo spremenili ta pravila.“
S svežnjem štirih ciljno usmerjenih sprememb se bo povečala preglednost v zvezi s stališči držav
članic, omogočilo večje politično usmerjanje in zagotovilo več odgovornosti v postopku odločanja. Štirje
predlagani ukrepi vključujejo:
- spremembo pravil glasovanja v zadnji fazi postopka v odboru (odbor za pritožbe), tako da se
bodo upoštevali le glasovi za določen pravni akt ali proti njemu. To bo imelo za posledico manj
vzdržanih glasov in manj primerov, ko odbor ne more sprejeti stališča in mora Komisija ukrepati
brez jasnega mandata s strani držav članic;
- vključevanje nacionalnih ministrov z omogočanjem Komisiji, da zadevo drugič predloži odboru
za pritožbe, in sicer na ministrski ravni, če nacionalni strokovnjaki ne sprejmejo stališča. To bo
zagotovilo, da se občutljive odločitve obravnavajo na ustrezni politični ravni;
- povečanje preglednosti glasovanja na ravni odbora za pritožbe, in sicer z objavo glasov
predstavnikov držav članic;
- zagotavljanje političnega prispevka z omogočanjem Komisiji, da zadevo predloži Svetu
ministrov za mnenje, če odbor za pritožbe ne more sprejeti stališča.
Postopek v odboru pri veliki večini odločitev dobro deluje. Vendar pa v zadnjih letih državam članicam
v več odmevnih in občutljivih primerih ni uspelo zbrati potrebne večine niti za nekatere osnutke
pravnih aktov niti proti njim, tako imenovani scenarij „brez mnenja“. V teh primerih je Komisija
odgovorna za sprejetje končne odločitve, pri čemer se ne more opreti na jasno politično podporo držav
članic. V letih 2015 in 2016 je bila Komisija pravno zavezana sprejeti 17 pravnih aktov, ki so se
nanašali na odobritev občutljivih proizvodov in snovi, kot so glifosat ali gensko spremenjeni organizmi
(GSO), medtem ko države članice niso mogle sprejeti stališča niti za te odločitve niti proti njim.
Ta predlog je bil opredeljen kot ena od ključnih novih pobud v delovnem programu Komisije za leto
2017. Posredovan bo Evropskemu parlamentu in Svetu.
Več informacij:
Vprašanja in odgovori: Reforme postopka v odboru
Stanje v Uniji 2016
Delovni program Komisije za leto 2017
Osnutek uredbe
Register komitologije
IP/17/264
Kontakti za stike z mediji:
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Aikaterini APOSTOLA (+32 2 298 76 24)
Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti