נספח ה`3

‫תאריך‬
‫קבלת‬
‫החלטה‬
‫נושא‬
‫סעיף פטור‬
‫בתקנות‬
‫שם הספק‬
‫נימוקים להתקשרות‬
‫היקף‬
‫בש"ח כולל מע"מ‬
‫תקופת‬
‫ההתקשרות‬
‫‪.12.020.80‬‬
‫צנרת הידראולית‬
‫ואביזרים נלווים‬
‫עבור צמ"ה דרום‬
‫‪)0(43‬‬
‫גמיש צנרת‬
‫הידראולית‬
‫(‪ )8811‬בע"מ‬
‫בהתאם לפניית חטיבת תשתיות בוצעה‬
‫התקשרות מסגרת לרכישת צנרת הידראולית‬
‫ואביזרים נלווים לטובת תחזוקה שוטפת של‬
‫ציוד מכני הנדסי‪2‬‬
‫הרכישה בוצעה לאחר הליך פנייה ל‪ 1-‬חברות‬
‫בתחום ובהתאם לתקנה ‪ )0(43‬בתקנות חובת‬
‫מכרזים‪2‬‬
‫‪846,..‬‬
‫ש"ח‬
‫‪4828020.81‬‬