סל גלובלי של ניירות ערך הנסחרים המותנה בעלייה ובתנודתיות חודשים בתוספ

‫מוצר מובנה – פיקדון שקלי ל‪ 18 -‬חודשים בתוספת מענק‪ ,‬המותנה בעלייה ובתנודתיות סל גלובלי של ניירות ערך הנסחרים‬
‫באנגליה‪ ,‬קנדה וארה"ב‪ .‬פתוח להפקדות* מ‪ 15.2.17-‬עד ‪.7.3.17‬‬
‫תיאור המוצר הלקוח עשוי ליהנות ממענק הקשור בעלייה ובתנודתיות סל גלובלי של ניירות ערך מהודו‪ ,‬רוסיה‪ ,‬אנגליה וקנדה‬
‫הנסחרים באנגליה‪ ,‬קנדה וארה"ב‪.‬‬
‫והרציונל‪:‬‬
‫המענק (בלבד) יהיה צמוד לשער הדולר היציג בתקופת חישוב המענק‪.‬‬
‫קרן הפיקדון הנומינלית מובטחת‪.‬‬
‫תחילת‬
‫הפיקדון‪:‬‬
‫יום הפקדת הפיקדון‬
‫* סיום‬
‫תקופת‬
‫ההצטרפות‪:‬‬
‫הבנק רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬לשנות את תקופת ההצטרפות למוצר המובנה ולהפסיק את ההצטרפות למוצר‬
‫המובנה בכל עת‪.‬‬
‫שקלים‬
‫מטבע‬
‫הפיקדון‪:‬‬
‫‪ 18‬חודשים ממועד ההפקדה‪ ,‬ללא אפשרות לפירעון מוקדם‪.‬‬
‫פירעון‬
‫הפיקדון‪:‬‬
‫סכומי הפקדה‪:‬‬
‫מינימום ‪ ₪ 10,000‬ומקסימום ‪( ₪ 500,000‬לסכום גבוה‬
‫יותר יש לקבל אישור היחידה טרם ביצוע ההפקדה)‪.‬‬
‫הפיקדון אינו‬
‫ריבית‪:‬‬
‫‪298‬‬
‫סוג חשבון‪:‬‬
‫‪287030806‬‬
‫מספר‬
‫נושא ריבית‪.‬‬
‫פיקדון‪:‬‬
‫נכס הבסיס‪ :‬הסל מורכב מ‪ 10-‬מניות או ‪( ADR‬להלן‪" :‬מניה" או "מניות") של חברות נבחרות מהודו‪ ,‬רוסיה‪ ,‬אנגליה וקנדה הנסחרות‬
‫באנגליה‪ ,‬קנדה וארה"ב‪ .‬לכל מניה משקל שווה– ‪ ,1/10‬כדלקמן‪:‬‬
‫סימול בלומברג‬
‫שם התאגיד‬
‫‪THE TORONTO DOMINION‬‬
‫‪BANK‬‬
‫‪TD CN‬‬
‫‪ASTRAZENECA PLC‬‬
‫‪AZN LN‬‬
‫‪SHIRE PLC‬‬
‫)‪LUKOIL PJSC (ADR‬‬
‫‪IMPERIAL BRANDS PLC‬‬
‫‪TRANSCANADA‬‬
‫‪CORPORATION‬‬
‫‪SHP LN‬‬
‫‪LKOD LI‬‬
‫‪IMB LN‬‬
‫‪TRP CN‬‬
‫‪MANULIFE FINANCIAL‬‬
‫‪CORPORATION‬‬
‫)‪ICICI BANK LTD (ADR‬‬
‫‪MFC CN‬‬
‫‪IBN UN‬‬
‫מדינת מסחר וזירת שווי שוק (‪ )$BIL‬תשואה ‪ 17‬חודשים‬
‫נכון ליום ‪ 12.2.17‬אחרונים נכון ליום‬
‫מסחר‬
‫‪10.2.17‬‬
‫קנדה‬
‫‪Toronto Stock‬‬
‫‪Exchange‬‬
‫אנגליה‬
‫‪London Stock‬‬
‫‪Exchange‬‬
‫קנדה‬
‫‪Toronto Stock‬‬
‫‪Exchange‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪73‬‬
‫‪7.83%‬‬
‫‪52‬‬
‫‪48‬‬
‫‪45‬‬
‫‪41‬‬
‫‪-5.76%‬‬
‫‪52.60%‬‬
‫‪15.29%‬‬
‫‪41.85%‬‬
‫‪37‬‬
‫‪19.07%‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1.80%‬‬
‫‪NYSE‬‬
‫‪24‬‬
‫‪7‬‬
‫‪46.56%‬‬
‫‪101.92%‬‬
‫)‪TATA MOTORS LTD (ADR‬‬
‫‪TTM UN‬‬
‫‪YANDEX NV‬‬
‫‪YNDX UQ‬‬
‫שער יסודי למניה‪ :‬עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל‪ ,‬שער הסגירה של המניה ביום ‪.8.3.17‬‬
‫חסם עליון‪ :‬לכל מניה נקבע חסם עליון בגובה ‪ 125%‬מהשער היסודי (כלומר‪ 25% ,‬מעל השער היסודי)‪ .‬החסם העליון מחושב‬
‫ללא עיגול‪.‬‬
‫תקופת הבדיקה‪ :‬תקופה בת ‪ 17‬חודשים‪ ,‬החל מיום ‪ 9.3.17‬ועד ליום ‪ ,8.8.18‬במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של‬
‫כל מניה לעומת החסם העליון שלה (שהינו בגובה ‪ 25%‬מעל לשערה היסודי)‪.‬‬
‫פריצת חסם עליון‪ :‬עבור כל אחת מהמניות‪" ,‬פריצת חסם" פירושה שלפחות שער סגירה יומי אחד (או יותר) בתקופת‬
‫הבדיקה‪ ,‬יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון‪.‬‬
‫שער חדש למניה‪ :‬עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל‪ ,‬שער הסגירה של המניה ביום ‪.8.8.18‬‬
‫ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה)‪ ,‬קיימות ‪ 2‬אפשרויות‪:‬‬
‫א‪ .‬במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון‪ ,‬ביצוע המניה יחושב‬
‫כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק‪ ,‬יתכן ביצוע מניה שלילי‬
‫אשר יקטין את שיעור שינוי הסל)‪.‬‬
‫ב‪ .‬במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יביא ל"פריצת החסם"‪ ,‬יוחלף ביצועה‬
‫בפועל של המניה בשיעור קבוע של ‪( 3%‬ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה‪ ,‬בין אם שלילי‬
‫או חיובי)‪.‬‬
‫‪NASDAQ‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫‪96‬‬
‫‪31.04%‬‬
‫שיעור שינוי הסל‪ :‬ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות‪ ,‬בהתאם לאופן החישוב שפורט לעיל (ביצוע בפועל או שיעור‬
‫קבוע)‪ .‬כלומר‪ ,‬המנה המתקבלת מחלוקת סכום ביצועי כל מניות הסל ב‪.10-‬‬
‫תנאי המענק‬
‫המותנה‪:‬‬
‫‪ .1‬במידה ששיעור שינוי הסל על פי אופן החישוב שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) ‪ -‬הלקוח יזוכה במענק בשיעור של‬
‫‪ 45%‬משיעור שינוי הסל ‪ .‬לפיכך‪ ,‬המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד ‪( 11.25%‬לא כולל) לתקופת הפיקדון‪.‬‬
‫‪ .2‬אם שיעור שינוי הסל על פי אופן החישוב שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)‪/‬אפס – ייפרע הפיקדון בתום ‪18‬‬
‫חודשים ללא מענק‪.‬‬
‫*הפיקדון מופקד ל‪ 18 -‬חודשים ואילו המענק מחושב על פני ‪ 17‬חודשים‪.‬‬
‫*הנוסחה לחישוב המענק מפורטת בטופס המשפטי (המצורף לנספח זה)‪.‬‬
‫הצמדת‬
‫המענק‪:‬‬
‫המענק יהיה צמוד לשער היציג של הדולר‪ .‬אי לכך‪ ,‬אם שער הדולר ביום ‪ 8.8.18‬יהא גבוה משער הדולר ביום ‪ ,8.3.17‬סכום‬
‫המענק יגדל בהתאם‪ .‬אם שער הדולר ביום ‪ 8.8.18‬יהא נמוך משער הדולר ביום ‪ ,8.3.17‬סכום המענק יפחת בהתאם‪.‬‬
‫מוצר זה עשוי להתאים ללקוחות שעל פי מודל אפיון לקוח במערכת הייעוץ אופיינו ברמת סיכון של תיק מס'‪ 2‬ומעלה‪ .‬יש‬
‫לוודא כי לאחר ההצעה‪ ,‬כלל המוצרים המובנים בתיק הלקוח מתוך הפאסיבה שלו לא יעלה על‪ :‬עבור לקוח בתיק ‪– 1‬‬
‫‪ ,50%‬בתיק ‪ ,60% – 2‬בתיק ‪.70% – 3‬‬
‫יש לשים לב בין היתר לסיכונים הבאים‪ .1 :‬היעדר נזילות ל‪ 18-‬חודשים‪ .2 .‬אפשרות לאיבוד של ריבית אלטרנטיבית‪.3 .‬‬
‫המענק ככל שישולם חשוף לשינויים בשער השקל‪ .$/‬פירוט מורחב של הסיכונים נמצא להלן‪.‬‬
‫דירוג לקוח‬
‫במערכת‬
‫הייעוץ‪:‬‬
‫עמלות‪:‬‬
‫מיסוי‪:‬‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 10‬בטופס המשפטי (מוב‪.)871-‬‬
‫מהמענק (ככל שישולם) ינוכה מס כדלהלן‪ :‬לקוח יחיד תושב ישראל (כולל עולה חדש) ‪ -‬ינוכה מס בשיעור של ‪( 25%‬בניכוי‬
‫עליית מדד המחירים לצרכן)‪ .‬לקוח יחיד תושב חוץ ‪ -‬המענק ככל שישולם‪ -‬פטור מניכוי מס‪ .‬תאגיד ‪ -‬ינוכה מס במקור‬
‫בשיעור מס החברות הרלוונטי במועד הפירעון‪.‬‬
‫השוואה בין הפיקדון המובנה לחלופות דומות‬
‫פיקדון שקלי‬
‫פיקדון שקלי ל‪ 18-‬חודשים‪ ,‬בתוספת מענק המותנה‬
‫בעלייה ובתנודתיות סל מניות נבחרות מהודו‪ ,‬רוסיה‪,‬‬
‫אנגליה וקנדה‬
‫ריבית משתנה או‬
‫ריבית קבועה‬
‫מובטחת‪ :‬בהתאם‬
‫לסוג הפיקדון וסכום‬
‫ההפקדה‪.‬‬
‫קרנות נאמנות או תעודות סל‬
‫שקליות שמטרתן לעקוב אחר‬
‫מניות נבחרות מהודו‪ ,‬רוסיה‪,‬‬
‫אנגליה וקנדה‬
‫תשואה‪:‬‬
‫מותנית בתשואת נכס הבסיס‬
‫(עשויה להיות שלילית)‪.‬‬
‫מענק מותנה בעליית הסל‪.‬‬
‫בפירעון יתכנו האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ 45% .1‬משיעור שינוי הסל‪ ,‬כהגדרתו בתנאי‬
‫הפיקדון (במידה ששיעור זה הינו חיובי)‪ ,‬עד‬
‫‪( 11.25%‬לא כולל) וצמוד לדולר‪.‬‬
‫‪ .2‬ללא מענק‪ ,‬קרן מובטחת‪.‬‬
‫אין‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫אין‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫נזילות‬
‫אין‪.‬‬
‫בהתאם לסוג הפיקדון‪.‬‬
‫יש ‪.‬‬
‫לא‪ .‬סיכון במקרה של ירידת נכס‬
‫הבסיס‪.‬‬
‫יומית‪.‬‬
‫מיסוי (ליחיד)‬
‫מהמענק (ככל שישולם) ינוכה מס כדלהלן‪ :‬לקוח יחיד‬
‫תושב ישראל (כולל עולה חדש) ‪ -‬ינוכה מס בשיעור של ‪25%‬‬
‫(בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן)‪ .‬לקוח יחיד תושב‬
‫חוץ‪-‬פטור מניכוי מס‪.‬‬
‫‪ 15%‬על הריבית‪.‬‬
‫‪ 25%‬על הרווח ‪.‬‬
‫תשואה‪/‬‬
‫מענק‪/‬‬
‫ריבית‬
‫עמלות ני"ע‬
‫קרן מובטחת‬
‫יתרונות‪ ,‬חסרונות וסיכונים עיקריים‪:‬‬
‫יתרונות‪:‬‬
‫חסרונות‪:‬‬
‫סיכונים‪:‬‬
‫‪ ‬פוטנציאל להשתתפות במגמת התחזקות סל המניות וזאת מבלי לסכן את קרן הפיקדון המובטחת‪.‬‬
‫‪ ‬פוטנציאל לקבלת מענק הגבוה משמעותית מהריבית האלטרנטיבית‪.‬‬
‫‪ ‬הפיקדון אינו מתאים ללקוחות אשר הנזילות חשובה להם‪.‬‬
‫‪ ‬הפיקדון אינו מתאים ללקוחות להם חשובה קבלת ריבית וודאית‪.‬‬
‫‪ ‬אין בפיקדון זה תחליף להשקעה ישירה במניות המוזכרות בנספח זה‪.‬‬
‫‪ ‬חלוקת דיבידנדים על ידי מי מהתאגידים שהנפיקו את המניות המרכיבות את הסל‪ ,‬עלולה להשפיע על שערי הסגירה של‬
‫המניות האמורות‪ .‬כמו כן‪ ,‬הואיל והפיקדון אינו מהווה תחליף להשקעה ישירה במניות האמורות‪ ,‬לא ישולמו תשלומים‬
‫כלשהם מכוח ההפקדות בפיקדון בגין דיבידנדים כאמור‪.‬‬
‫‪ ‬אפשרות להפסד ריבית אלטרנטיבית (בהתייחס לסכום ההפקדה)‪ ,‬במקרה ששיעור שינוי הסל יהיה נמוך‪/‬שלילי‪ /‬יישאר‬
‫ללא שינוי‪.‬‬
‫‪ ‬היות וביצוע המניות הנלקח לצורך חישוב המענק‪ ,‬עשוי להיות "שיעור קבוע" של ‪ 3%‬ולא הביצוע בפועל (לגבי מניה אחת או‬
‫יותר)‪ ,‬ייתכן ש"שיעור שינוי הסל"‪ ,‬הנקבע לצורך חישוב המענק‪ ,‬יהיה נמוך מביצוע הסל בפועל (כלומר‪ ,‬שיעור שינוי הסל לא‬
‫יהיה שיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש)‪.‬‬
‫‪ ‬אירועים שונים המפורטים בתנאי הפיקדון (כגון מיזוג‪ ,‬הצעות רכש‪ ,‬הליכי פירוק או הסדר של מנפיק‪ ,‬מחיקה ממסחר‬
‫וכיוצא בזה) עלולים להשפיע על המניות שהן נכס הבסיס לחישוב המענק ובין היתר עשויים לחייב התאמות שונות ואף פירעון‬
‫מוקדם של הפיקדון אם יארעו (אפילו ביחס לאחת המניות בסל בלבד)‪ .‬התאמות שתבוצענה בעקבות האירועים המנויים‬
‫בתנאי הפיקדון עלולות לשנות את התשואה על הפיקדון ולשנות את תנאיו (לרבות שינוי בפרופיל הסל עקב שינוי במניות‬
‫הכלולות בו)‪ ,‬אפשר שבאופן מהותי וקיים סיכון של פירעון מוקדם של הפיקדון ללא מענק‪.‬‬
‫‪ ‬השער החדש‪ ,‬כמו גם שער כלשהו במהלך תקופת הבדיקה‪ ,‬של אחת או יותר ממניות הסל עשוי להיות מושפע באופן זמני‬
‫מאירוע חריג‪ ,‬ולפיכך להשפיע על גובה המענק‪ .‬ההסתברות לאירועים כגון אלה גבוהה יותר כשמדובר במניות‪.‬‬
‫‪ ‬המענק (בלבד) חשוף לשינויים בשער הדולר‪/‬שקל היציג (על קרן ההפקדה סיכון‪/‬סיכוי זה אינו חל)‪.‬‬
‫התנאים המדויקים של הפיקדון הינם כמפורט בטופס המשפטי המצורף לנספח זה ובהסכם‪/‬פרק בעניין התנאים הכלליים להפקדת פיקדונות‬
‫שהעתקם נמסר ו‪/‬או יימסר למפקיד‪ .‬מסמך זה הינו לצורכי מידע בלבד‪ .‬רק הטופס המשפטי המצורף לנספח זה והסכם ‪/‬פרק בעניין התנאים‬
‫הכלליים להפקדת פיקדונות שנחתמו ו‪/‬או יחתמו על ידי המפקיד יהוו מסמכים מחייבים‪.‬‬
‫הלקוח מאשר כי הודע לו שמדובר בנכס פיננסי שהבנק מנפיק וכי הבנק רשאי להעדיף נכס פיננסי זה על פני נכס פיננסי אחר‪ ,‬הדומה מבחינת‬
‫התאמתו ללקוח‪ ,‬שאין לבנק זיקה אליו‪.‬‬
‫דוגמאות למענק המותנה‪:‬‬
‫לקוח הפקיד ‪ ₪ 100,000‬ביום ‪ .15.2.17‬שער ‪ ₪/$‬ליום ‪ .₪/$3.8000 :8.3.17‬שער ‪ ₪/$‬ליום ‪.₪/$3.9000 :8.8.18‬‬
‫אופטימי‪:‬‬
‫שם החברה‬
‫סימול‬
‫בלומברג‬
‫‪THE TORONTO DOMINION BANK‬‬
‫‪TD CN‬‬
‫‪67.56‬‬
‫‪ASTRAZENECA PLC‬‬
‫שער יסודי‬
‫חסם עליון‬
‫‪84.4500‬‬
‫פריצת‬
‫חסם‬
‫השער החדש‬
‫ביצוע המניה‬
‫לא‬
‫‪65.63‬‬
‫‪-2.8567%‬‬
‫‪AZN LN‬‬
‫‪4,538.00‬‬
‫‪5,672.5000‬‬
‫לא‬
‫‪4,867.44‬‬
‫‪7.2596%‬‬
‫‪SHIRE PLC‬‬
‫‪SHP LN‬‬
‫‪4,535.50‬‬
‫‪5,669.3750‬‬
‫לא‬
‫‪5347.34‬‬
‫‪17.8997%‬‬
‫)‪LUKOIL PJSC (ADR‬‬
‫‪LKOD LI‬‬
‫‪55.68‬‬
‫‪69.6000‬‬
‫לא‬
‫‪62.52‬‬
‫‪12.2845%‬‬
‫‪IMPERIAL BRANDS PLC‬‬
‫‪IMB LN‬‬
‫‪3,800.00‬‬
‫‪4,750.0000‬‬
‫כן‬
‫לא רלוונטי‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪TRANSCANADA CORPORATION‬‬
‫‪TRP CN‬‬
‫‪61.50‬‬
‫‪76.8750‬‬
‫כן‬
‫לא רלוונטי‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪MANULIFE FINANCIAL‬‬
‫‪CORPORATION‬‬
‫‪MFC CN‬‬
‫‪24.50‬‬
‫‪30.6250‬‬
‫לא‬
‫‪28.25‬‬
‫‪15.3061%‬‬
‫)‪ICICI BANK LTD (ADR‬‬
‫‪IBN UN‬‬
‫‪8.47‬‬
‫‪10.5875‬‬
‫לא‬
‫‪10.19‬‬
‫‪20.3070%‬‬
‫)‪TATA MOTORS LTD (ADR‬‬
‫‪TTM UN‬‬
‫‪38.14‬‬
‫‪47.6750‬‬
‫לא‬
‫‪42.67‬‬
‫‪11.8773%‬‬
‫‪YANDEX NV‬‬
‫‪YNDX UQ‬‬
‫‪23.05‬‬
‫‪28.8125‬‬
‫לא‬
‫‪25.25‬‬
‫‪9.5445%‬‬
‫‪9.7622%‬‬
‫שיעור שינוי הסל‬
‫*ביצוע המנייה מעוגל ל‪ 4-‬ספרות לצורך הדוגמא בלבד‬
‫כפי שהוסבר בתנאי המענק‪" ,‬ביצוע המניה" הנלקח לצורך חישוב המענק‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫‪.1‬במקרה שבו שערי הסגירה של המניה נמוכים מהחסם העליון לאורך כל תקופת הבדיקה‪ ,‬היחס‪ – 1 :‬השער היסודי‪/‬השער החדש‪.‬‬
‫‪.2‬במקרה שבו לפחות אחד משערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה שווה‪/‬גבוה מהחסם העליון‪ :‬שיעור קבוע בגובה ‪.3.0%‬‬
‫בדוגמה שלנו למשל‪ ,‬לפחות אחד משערי הסגירה של מניית ‪ IMPERIAL BRANDS PLC‬במהלך תקופת הבדיקה היה שווה‪/‬גבוה מהחסם‬
‫העליון שלה‪ ,‬לכן ביצועה שווה ל‪ 3.0%-‬ואילו כל שערי הסגירה של מניית ‪ SHIRE PLC‬במהלך תקופת הבדיקה היו נמוכים מהחסם העליון‬
‫שלה‪ ,‬לפיכך ביצועה שווה ל‪.(5347.34/4535.50)– 1 =17.8997% :‬‬
‫שיעור שינוי הסל‪9.7622% :‬‬
‫נוסחה לחישוב המענק‪₪100,000*9.7622%*45%*3.9000/3.8000=₪ 4,508.60 :‬‬
‫לפי דוגמא זו ביום פירעון הפיקדון ‪ 15.8.18‬יזוכה הלקוח בחשבונו כדלקמן‪ :‬בקרן הפיקדון ‪ ₪ 100,000‬בתוספת מענק של ‪.₪4,508.60‬‬
‫התשואה ללקוח תהיה בשיעור של ‪ 4.5086%‬לפני מס (תשואה שנתית בשיעור של כ‪ . )2.99%-‬לתשומת לבכם‪ :‬מהמענק ינוכה מס‬
‫בהתאם להוראות המיסוי‪.‬‬
‫פסימי‪:‬‬
‫פריצת‬
‫חסם‬
‫שם החברה‬
‫סימול‬
‫בלומברג‬
‫השער החדש‬
‫ביצוע המניה‬
‫שער יסודי‬
‫‪THE TORONTO DOMINION BANK‬‬
‫‪TD CN‬‬
‫‪67.56‬‬
‫‪84.4500‬‬
‫לא‬
‫‪77.69‬‬
‫‪14.9941%‬‬
‫‪ASTRAZENECA PLC‬‬
‫‪AZN LN‬‬
‫‪4,538.00‬‬
‫‪5,672.5000‬‬
‫לא‬
‫‪4,464.03‬‬
‫‪-1.6300%‬‬
‫‪SHIRE PLC‬‬
‫‪SHP LN‬‬
‫‪4,535.50‬‬
‫‪5,669.3750‬‬
‫לא‬
‫‪3,894.63‬‬
‫‪-14.1301%‬‬
‫)‪LUKOIL PJSC (ADR‬‬
‫‪LKOD LI‬‬
‫‪55.68‬‬
‫‪69.6000‬‬
‫לא‬
‫‪48.02‬‬
‫‪-13.7572%‬‬
‫‪IMPERIAL BRANDS PLC‬‬
‫‪IMB LN‬‬
‫‪3,800.00‬‬
‫‪TRANSCANADA CORPORATION‬‬
‫חסם עליון‬
‫‪4,750.0000‬‬
‫כן‬
‫לא רלוונטי‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪TRP CN‬‬
‫‪61.50‬‬
‫‪76.8750‬‬
‫כן‬
‫לא רלוונטי‬
‫‪3.0%‬‬
‫‪MANULIFE FINANCIAL‬‬
‫‪CORPORATION‬‬
‫‪MFC CN‬‬
‫‪24.50‬‬
‫‪30.6250‬‬
‫לא‬
‫‪21.87‬‬
‫‪-10.7347%‬‬
‫)‪ICICI BANK LTD (ADR‬‬
‫‪IBN UN‬‬
‫‪8.47‬‬
‫‪10.5875‬‬
‫לא‬
‫‪6.46‬‬
‫‪-23.7308%‬‬
‫)‪TATA MOTORS LTD (ADR‬‬
‫‪TTM UN‬‬
‫‪38.14‬‬
‫‪47.6750‬‬
‫לא‬
‫‪24.23‬‬
‫‪-36.4709%‬‬
‫‪YANDEX NV‬‬
‫‪YNDX UQ‬‬
‫‪23.05‬‬
‫‪28.8125‬‬
‫לא‬
‫‪20.69‬‬
‫‪-10.2386%‬‬
‫שיעור שינוי הסל‬
‫*ביצוע המנייה מעוגל ל‪ 4-‬ספרות לצורך הדוגמא בלבד‬
‫כפי שהוסבר בתנאי המענק‪" ,‬ביצוע המניה" הנלקח לצורך חישוב המענק‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫‪-8.9698%‬‬
‫‪.1‬במקרה שבו שערי הסגירה של המניה נמוכים מהחסם העליון לאורך כל תקופת הבדיקה‪ ,‬היחס‪ – 1 :‬השער היסודי‪/‬השער החדש‪.‬‬
‫‪.2‬במקרה שבו לפחות אחד משערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה שווה‪/‬גבוה מהחסם העליון‪ :‬שיעור קבוע בגובה ‪.3.0%‬‬
‫בדוגמה שלנו למשל‪ ,‬לפחות אחד משערי הסגירה של מניית ‪ IMPERIAL BRANDS PLC‬במהלך תקופת הבדיקה היה שווה‪/‬גבוה מהחסם‬
‫העליון שלה‪ ,‬לכן ביצועה שווה ל‪ 3.0%-‬ואילו כל שערי הסגירה של מניית ‪ SHIRE PLC‬במהלך תקופת הבדיקה היו נמוכים מהחסם העליון‬
‫שלה‪ ,‬לפיכך ביצועה שווה ל‪.(3894.63/4535.50)– 1 = -14.1301% :‬‬
‫שיעור שינוי הסל‪-8.9698% :‬‬
‫בדוגמא זו שיעור שינוי סל המניות הינו שלילי‪ ,‬על כן לא יזוכה‪/‬יחויב הלקוח בגין המענק המותנה‪ .‬ביום פירעון הפיקדון ‪ 15.8.18‬יזוכה‬
‫הלקוח בחשבונו כדלקמן‪ :‬בקרן הפיקדון ‪.₪ 100,000‬‬
‫רקע‬
‫סל ‪ 10‬מניות של חברות מומלצות ע"י אנליסטים זרים‪ ,‬הנסחרות באנגליה‪ ,‬קנדה וארה"ב‪ .‬להלן תיאור מקוצר של‬
‫החברות הנ"ל ותחומי הפעילות שלהן‪.‬‬
‫‪THE TORONTO DOMINION BANK‬‬
‫בנק המספק שירותי בנקאות כללית באמצאות סניפים ומשרדים הממוקמים בקנדה ומחוצה לה‪ .‬הבנק וחברות הבנות‬
‫מציעים מגוון שירותים בתחום היעוץ‪ ,‬בנקאות‪ ,‬ברוקראז' ליחידים ועסקים ועוד‪.‬‬
‫‪ASTRAZENECA PLC‬‬
‫חברת אחזקות אשר באמצעות חברות בנות חוקרת‪ ,‬מייצרת ומוכרת מוצרים פארמצבטיים ורפואיים‪ .‬החברה מתמקדת‬
‫בפעילות שלה בשמונה תחומים טיפוליים‪ :‬אונקולוגיה‪ ,‬גסטרו‪ ,‬לב וכלי דם‪ ,‬מערכת הנשימה‪ ,‬טיפול בכאב‪ ,‬מערכת‬
‫העצבים המרכזית‪ ,‬הרדמה ומחלות זיהומיות‪.‬‬
‫‪SHIRE PLC‬‬
‫החברה הינה חברת ביוטכנולוגיה גלובלית אשר מתמקדת במחלות נדירות ומצבי בריאות נוספים‪ .‬החברה פועלת במגוון‬
‫תחומים ביניהם המטולוגיה‪ ,‬הפרעות מעי ועוד‪.‬‬
‫)‪LUKOIL PJSC (ADR‬‬
‫החברה מפיקה‪ ,‬מייצרת‪ ,‬מובילה ומשווקת נפט וגז טבעי בעיקר ממערב סיביר‪ .‬החברה פועלת בנוסף בייצור‬
‫פטרוכימיקלים‪ ,‬דלקים ומוצרים נוספים בתחום‪ .‬החברה מתפעלת בתי זיקוק ותחנות דלק ברוסיה וארה"ב‪.‬‬
‫‪IMPERIAL BRANDS PLC‬‬
‫חברת מוצרי צריכה‪ .‬החברה מייצרת‪ ,‬משווקת ומוכרת סיגריות‪ ,‬סיגרים‪ ,‬פייפ‪ ,‬טבק ומוצרי טבק אחרים‪ .‬החברה נותנת‬
‫שירותים גלובליים‪.‬‬
‫‪TRANSCANADA CORPORATION‬‬
‫חברת האם של טרנסקנדה פייפליינס‪ .‬החברה מתמקדת בשירותי תמסורת גז טבעי ותחנות כח‪ .‬רשת קווי הצינורות של‬
‫החברה מובילה את רובו של הגז הטבעי במערב קנדה לשיווק בקנדה וארה"ב‪.‬‬
‫‪MANULIFE FINANCIAL CORPORATION‬‬
‫החברה מציעה מוצרי הגנה פיננסיים ושירותי ניהול השקעות ליחידים‪ ,‬משפחות‪ ,‬עסקים וקבוצות‪ .‬פעילות החברה בקנדה‪,‬‬
‫ארה"ב ואסיה כמו גם ביטוח חוזר על בסיס גלובלי‪ .‬בנוסף‪ ,‬החברה מציעה מוצרים כמו אנונה‪ ,‬פנסיה וביטוחי חיים‪.‬‬
‫)‪ICICI BANK LTD (ADR‬‬
‫הבנק מפעיל קבוצת בנקים ברחבי הודו‪ .‬הבנק מתמחה בבנקאות קמעונאית בנוסף לפעילות בתחום הפורקס והאג"ח‪.‬‬
‫הבנק מספק מגוון רחב של שירותי בנקאות להשקעות‪ ,‬ביטוח ופיננסים‪.‬‬
‫)‪TATA MOTORS LTD (ADR‬‬
‫חברה לייצור כלי רכב פרטיים ומסחריים בהודו‪ .‬פעילותה כוללת עיצוב‪ ,‬ייצור ומכירת כלי רכב מסחריים מסוג‪ :‬משאיות‪,‬‬
‫וואנים‪ ,‬אוטובוסים‪ ,‬אמבולנסים ומיניבוסים כמו גם כלי רכב פרטיים וספורט‪.‬‬
‫‪YANDEX NV‬‬
‫החברה מפעילה אתר אינטרנט ברוסיה‪ .‬אתר החברה מציע מנועי חיפוש‪ ,‬חדשות‪ ,‬בלוגים‪ ,‬מידע על אתרי קניות‪ ,‬תמונות‬
‫ווידאו‪ .‬האתר מרוויח מפרסום מקוון‪.‬‬
‫הנתונים הוצאו ממקורות מידע הנחשבים אמינים‪ ,‬אך הבנק אינו מתחייב לגבי דיוקם והם כפופים לשינוי בלא‬
‫הודעה מצד הבנק‪.‬‬