הודעה - רכבת ישראל

‫נושא‬
‫שדרוג תא ההרצה‬
‫במבנה מכלולים‬
‫להרצת מנועים של‬
‫קרונות הכוח‬
‫מתוצרת‬
‫‪TAYLOR‬‬
‫‪DYNAMOMETR‬‬
‫מהות‬
‫הפטור‬
‫ספק‬
‫יחיד‬
‫סעיף‬
‫הפטור‬
‫שם הספק‬
‫‪)92( 3‬‬
‫לתקנות‬
‫חובת‬
‫המכרזים‬
‫איזנברג מכונות‬
‫בע"מ‬
‫חוות דעת‬
‫מצ"ב חוות דעת של‬
‫מנהל אגף תכנון‬
‫אחזקה ותפעול‬
‫היקף‬
‫ותקופת‬
‫ההתקשרות‬
‫היקף‬
‫התקשרות ‪-‬‬
‫כ‪303,333 -‬‬
‫ש"ח; תקופת‬
‫התקשרות ‪-‬‬
‫שנה‬
‫כתובת‬
‫כתובת‬
‫למשלוח‬
‫למשלוח‬
‫דואר‬
‫דואר רשום‬
‫רשום‬
‫(אגף מקצועי)‬
‫(אגף רכש‬
‫והתקשרויות)‬
‫חטיבת נייד‪ -‬רכבת ישראל‬
‫– אגף רכש‬
‫אגף תכנון‬
‫והתקשרויות‬
‫אחזקה‬
‫תחנת ת"א‬
‫ותפעול‬
‫מרכז ת‪.‬ד‪.‬‬
‫רח' נחום‬
‫‪ 18380‬ת"א‬
‫ארמן‬
‫‪11183‬‬
‫ת‪.‬ד‪13101 .‬‬
‫עבור חן‬
‫מפרץ חיפה‬
‫גבירץ‬
‫‪91113‬‬
‫עבור נועם‬
‫פלג‬