ה. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

‫הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' ‪3/2017‬‬
‫ה‪ .‬מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים‬
‫לוח ‪ -. 4.1‬מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים )ללא מע"מ(‪,‬‬
‫לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית‬
‫הבסיס‪ :‬יולי ‪100.0=2011‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2016‬‬
‫קוד‬
‫מדד‬
‫משקל חדש‬
‫מ‪ VIII/2011-‬ממוצע‬
‫שם הפריט‬
‫‪2017‬‬
‫‪X‬‬
‫‪XI‬‬
‫‪XII‬‬
‫‪I‬‬
‫‪II‬‬
‫‪III‬‬
‫אחוז שינוי‬
‫לעומת‬
‫חודשי דצמבר שנתי‬
‫‪2016‬‬
‫‪200010‬‬
‫מדד מחירי תשומה‬
‫בבנייה למגורים ‪ -‬כללי‬
‫‪1,000.0‬‬
‫‪108.3‬‬
‫‪108.8‬‬
‫‪109.0‬‬
‫‪109.0‬‬
‫‪109.0‬‬
‫‪109.2‬‬
‫‪109.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪200020‬‬
‫המדד ללא שכר עבודה‬
‫‪572.1‬‬
‫‪103.2‬‬
‫‪103.5‬‬
‫‪103.6‬‬
‫‪103.6‬‬
‫‪103.4‬‬
‫‪103.5‬‬
‫‪103.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪201010‬‬
‫חומרים ומוצרים ‪-‬‬
‫סך כולל‬
‫חומרי מחצבה‪ ,‬שיש‬
‫וקרמיקה‬
‫‪440.4‬‬
‫‪104.0‬‬
‫‪103.9‬‬
‫‪104.0‬‬
‫‪104.1‬‬
‫‪104.1‬‬
‫‪104.3‬‬
‫‪104.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪201020‬‬
‫‪57.8‬‬
‫‪201030‬‬
‫חומרי מחצבה‬
‫והובלתם‬
‫‪201040‬‬
‫‪201050‬‬
‫‪201060‬‬
‫‪201070‬‬
‫חול לסוגיו‬
‫חצץ‬
‫אבן‬
‫חומרי מחצבה‬
‫אחרים‬
‫שיש וקרמיקה‬
‫לחיפוי וריצוף‬
‫‪201080‬‬
‫‪201090‬‬
‫‪201100‬‬
‫‪201120‬‬
‫‪201130‬‬
‫)‪(1‬‬
‫שיש‬
‫אריחי קיר ורצפה‬
‫מדרגות‬
‫)‪(2‬‬
‫‪11.0‬‬
‫‪116.4‬‬
‫‪116.2‬‬
‫‪116.8‬‬
‫‪116.6‬‬
‫‪116.5‬‬
‫‪114.9‬‬
‫‪113.3‬‬
‫‪-1.4‬‬
‫‪-2.8‬‬
‫‪-3.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪123.8‬‬
‫‪130.6‬‬
‫‪113.3‬‬
‫‪124.7‬‬
‫‪130.7‬‬
‫‪112.8‬‬
‫‪125.7‬‬
‫‪131.3‬‬
‫‪113.4‬‬
‫‪125.9‬‬
‫‪130.9‬‬
‫‪113.0‬‬
‫‪126.0‬‬
‫‪132.6‬‬
‫‪112.7‬‬
‫‪126.6‬‬
‫‪134.0‬‬
‫‪110.2‬‬
‫‪127.2‬‬
‫‪133.9‬‬
‫‪107.8‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪-2.2‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪-4.6‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪-5.5‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪119.6‬‬
‫‪119.8‬‬
‫‪119.6‬‬
‫‪120.1‬‬
‫‪120.5‬‬
‫‪120.9‬‬
‫‪120.2‬‬
‫‪-0.6‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪46.8‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪105.3‬‬
‫‪105.3‬‬
‫‪105.3‬‬
‫‪104.9‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪33.9‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪106.4‬‬
‫‪106.3‬‬
‫‪106.4‬‬
‫‪106.3‬‬
‫‪105.5‬‬
‫‪106.0‬‬
‫‪105.9‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪101.8‬‬
‫‪105.8‬‬
‫‪102.3‬‬
‫‪105.5‬‬
‫‪102.0‬‬
‫‪105.3‬‬
‫‪102.0‬‬
‫‪106.5‬‬
‫‪102.7‬‬
‫‪106.5‬‬
‫‪103.0‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪103.0‬‬
‫‪105.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪-0.9‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪112.9‬‬
‫‪117.8‬‬
‫‪118.1‬‬
‫‪118.1‬‬
‫‪117.9‬‬
‫‪118.6‬‬
‫‪119.0‬‬
‫‪119.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪76.3‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪98.7‬‬
‫‪120.8‬‬
‫‪98.3‬‬
‫‪121.3‬‬
‫‪98.3‬‬
‫‪121.3‬‬
‫‪98.3‬‬
‫‪120.9‬‬
‫‪98.3‬‬
‫‪121.8‬‬
‫‪98.4‬‬
‫‪122.1‬‬
‫‪98.4‬‬
‫‪122.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪125.1‬‬
‫‪125.3‬‬
‫‪125.1‬‬
‫‪125.1‬‬
‫‪126.4‬‬
‫‪127.4‬‬
‫‪127.7‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪16.6‬‬
‫‪104.9‬‬
‫‪104.7‬‬
‫‪105.1‬‬
‫‪105.4‬‬
‫‪105.4‬‬
‫‪105.6‬‬
‫‪105.4‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪112.2‬‬
‫‪112.4‬‬
‫‪112.2‬‬
‫‪112.3‬‬
‫‪112.4‬‬
‫‪112.8‬‬
‫‪112.9‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪113.9‬‬
‫‪110.1‬‬
‫‪110.3‬‬
‫‪111.4‬‬
‫‪111.9‬‬
‫‪111.6‬‬
‫‪111.6‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪-4.0‬‬
‫‪201220‬‬
‫ברזל ומוצרי מתכת‬
‫‪61.8‬‬
‫‪77.5‬‬
‫‪75.6‬‬
‫‪76.3‬‬
‫‪77.1‬‬
‫‪76.7‬‬
‫‪76.4‬‬
‫‪76.5‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪-0.8‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪201230‬‬
‫‪201260‬‬
‫‪201305‬‬
‫‪201310‬‬
‫ברזל לבנייה‬
‫רשתות ברזל‬
‫מעקות‪ ,‬גדרות ושערים‬
‫מוצרי מתכת‬
‫אחרים‬
‫מוצרים ואביזרים‬
‫לעבודות חשמל‬
‫‪12.2‬‬
‫‪37.3‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪67.5‬‬
‫‪70.2‬‬
‫‪108.7‬‬
‫‪65.6‬‬
‫‪67.8‬‬
‫‪108.7‬‬
‫‪66.6‬‬
‫‪68.6‬‬
‫‪108.7‬‬
‫‪67.4‬‬
‫‪69.6‬‬
‫‪108.8‬‬
‫‪67.2‬‬
‫‪69.0‬‬
‫‪108.6‬‬
‫‪66.9‬‬
‫‪68.5‬‬
‫‪108.6‬‬
‫‪67.8‬‬
‫‪68.6‬‬
‫‪108.6‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪-1.4‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪108.9‬‬
‫‪106.7‬‬
‫‪107.6‬‬
‫‪108.7‬‬
‫‪109.9‬‬
‫‪110.0‬‬
‫‪109.3‬‬
‫‪-0.6‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪201140‬‬
‫‪201160‬‬
‫‪201180‬‬
‫‪201190‬‬
‫‪201200‬‬
‫‪201210‬‬
‫‪201320‬‬
‫‪201330‬‬
‫‪201340‬‬
‫‪201350‬‬
‫‪201360‬‬
‫‪201370‬‬
‫מלט‪ ,‬איטונג ומוצריהם‬
‫‪107.4‬‬
‫‪107.4‬‬
‫‪107.5‬‬
‫‪107.4‬‬
‫‪107.1‬‬
‫‪107.1‬‬
‫‪106.7‬‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪-0.7‬‬
‫‪-0.7‬‬
‫מלט‬
‫בטון מובא‬
‫)‪(3‬‬
‫טיט‬
‫בלוקים מבטון‪,‬‬
‫מאיטונג ומגבס‬
‫מוצרים אחרים‬
‫מבטון‬
‫)‪(4‬‬
‫מחיצות מתועשות‬
‫צינורות לאינסטלציה‬
‫חשמלית‬
‫מוליכים‬
‫אביזרים לאינסטלציה‬
‫חשמלית‬
‫ארונות ולוחות‬
‫)‪(5‬‬
‫חשמל‬
‫מערכות תקשורת‬
‫‪33.9‬‬
‫‪93.5‬‬
‫‪92.5‬‬
‫‪92.6‬‬
‫‪92.7‬‬
‫‪90.7‬‬
‫‪90.9‬‬
‫‪91.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪-1.8‬‬
‫‪-3.6‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪88.2‬‬
‫‪83.3‬‬
‫‪84.8‬‬
‫‪81.7‬‬
‫‪84.8‬‬
‫‪82.1‬‬
‫‪85.8‬‬
‫‪82.1‬‬
‫‪85.8‬‬
‫‪74.2‬‬
‫‪86.1‬‬
‫‪74.3‬‬
‫‪87.2‬‬
‫‪74.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪-9.5‬‬
‫‪-2.6‬‬
‫‪-13.0‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪103.8‬‬
‫‪102.9‬‬
‫‪103.0‬‬
‫‪102.6‬‬
‫‪102.5‬‬
‫‪102.6‬‬
‫‪102.3‬‬
‫‪-0.3‬‬
‫‪-0.3‬‬
‫‪-2.4‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪98.9‬‬
‫‪100.5‬‬
‫‪98.9‬‬
‫‪100.5‬‬
‫‪98.9‬‬
‫‪100.5‬‬
‫‪98.9‬‬
‫‪100.5‬‬
‫‪98.9‬‬
‫‪100.5‬‬
‫‪99.0‬‬
‫‪100.6‬‬
‫‪99.0‬‬
‫‪100.6‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫לוח ‪ -. 4.1‬מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים )ללא מע"מ(‪,‬‬
‫לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית‬
‫הבסיס‪ :‬יולי ‪100.0=2011‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪2016‬‬
‫קוד‬
‫מדד‬
‫שם הפריט‬
‫‪201380‬‬
‫מוצרים ואביזרים‬
‫לעבודות אינסטלציה‬
‫סניטרית‬
‫‪201400‬‬
‫‪201420‬‬
‫‪201430‬‬
‫צינורות פלסטיים‬
‫כלים סניטריים‬
‫ברזים‪ ,‬סוללות‬
‫ואביזרים שונים‬
‫כיבוי אש‬
‫מתקני חוץ‬
‫מוצרים לחימום‬
‫מים והסקה‬
‫מיזוג אוויר‬
‫מגופים ומדי מים‬
‫עץ לבנייה‬
‫‪201490‬‬
‫‪201500‬‬
‫מוצרים מוגמרים‬
‫מוצרים מוגמרים‬
‫מאלומיניום‬
‫ומפלסטיק‬
‫מוצרים מוגמרים‬
‫מעץ וחומרים‬
‫אחרים‬
‫מוצרים מוגמרים‬
‫מרחב מוגן‬
‫מעליות‬
‫איטום‬
‫צבעים‬
‫זכוכית‬
‫)‪(6‬‬
‫חומרים ומוצרים שונים‬
‫‪201440‬‬
‫‪201450‬‬
‫‪201460‬‬
‫‪201470‬‬
‫‪201475‬‬
‫‪201480‬‬
‫‪201510‬‬
‫משקל חדש‬
‫מ‪ VIII/2011-‬ממוצע‬
‫‪X‬‬
‫‪XI‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪XII‬‬
‫‪I‬‬
‫‪II‬‬
‫‪III‬‬
‫אחוז שינוי‬
‫לעומת‬
‫חודשי דצמבר שנתי‬
‫‪2016‬‬
‫‪24.2‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪105.1‬‬
‫‪105.1‬‬
‫‪105.3‬‬
‫‪105.0‬‬
‫‪105.3‬‬
‫‪104.1‬‬
‫‪-1.1‬‬
‫‪-1.1‬‬
‫‪-1.7‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪105.6‬‬
‫‪101.9‬‬
‫‪105.6‬‬
‫‪102.2‬‬
‫‪105.6‬‬
‫‪102.2‬‬
‫‪105.6‬‬
‫‪102.7‬‬
‫‪105.6‬‬
‫‪102.1‬‬
‫‪105.8‬‬
‫‪102.5‬‬
‫‪105.8‬‬
‫‪102.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪107.3‬‬
‫‪106.5‬‬
‫‪122.3‬‬
‫‪107.7‬‬
‫‪106.6‬‬
‫‪122.4‬‬
‫‪107.7‬‬
‫‪106.6‬‬
‫‪122.4‬‬
‫‪107.7‬‬
‫‪106.6‬‬
‫‪122.4‬‬
‫‪106.6‬‬
‫‪106.0‬‬
‫‪122.4‬‬
‫‪108.0‬‬
‫‪106.1‬‬
‫‪122.5‬‬
‫‪108.3‬‬
‫‪106.1‬‬
‫‪122.5‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪107.2‬‬
‫‪102.1‬‬
‫‪101.5‬‬
‫‪87.2‬‬
‫‪108.2‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪101.6‬‬
‫‪87.7‬‬
‫‪108.2‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪101.6‬‬
‫‪87.0‬‬
‫‪108.2‬‬
‫‪100.1‬‬
‫‪101.6‬‬
‫‪87.5‬‬
‫‪108.2‬‬
‫‪100.1‬‬
‫‪101.6‬‬
‫‪85.1‬‬
‫‪108.3‬‬
‫‪100.2‬‬
‫‪101.8‬‬
‫‪84.1‬‬
‫‪102.6‬‬
‫‪100.2‬‬
‫‪102.0‬‬
‫‪84.1‬‬
‫‪-5.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-5.2‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪-3.9‬‬
‫‪-3.6‬‬
‫‪-6.1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪-2.3‬‬
‫‪105.6‬‬
‫‪107.8‬‬
‫‪108.2‬‬
‫‪108.5‬‬
‫‪108.3‬‬
‫‪108.2‬‬
‫‪108.0‬‬
‫‪108.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.3‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪45.2‬‬
‫‪108.8‬‬
‫‪108.8‬‬
‫‪108.8‬‬
‫‪108.8‬‬
‫‪108.8‬‬
‫‪108.9‬‬
‫‪108.9‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪27.0‬‬
‫‪110.3‬‬
‫‪111.5‬‬
‫‪111.5‬‬
‫‪111.5‬‬
‫‪111.5‬‬
‫‪111.5‬‬
‫‪111.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪23.3‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪99.0‬‬
‫‪106.7‬‬
‫‪94.7‬‬
‫‪112.9‬‬
‫‪111.1‬‬
‫‪99.9‬‬
‫‪106.9‬‬
‫‪99.1‬‬
‫‪107.8‬‬
‫‪111.2‬‬
‫‪100.1‬‬
‫‪107.9‬‬
‫‪97.9‬‬
‫‪107.1‬‬
‫‪111.2‬‬
‫‪100.3‬‬
‫‪107.3‬‬
‫‪97.9‬‬
‫‪107.9‬‬
‫‪111.2‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪106.9‬‬
‫‪102.2‬‬
‫‪107.8‬‬
‫‪111.2‬‬
‫‪100.2‬‬
‫‪105.7‬‬
‫‪102.2‬‬
‫‪119.9‬‬
‫‪111.3‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪105.5‬‬
‫‪102.0‬‬
‫‪119.9‬‬
‫‪111.3‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.3‬‬
‫‪-1.7‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪14.0‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪103.8‬‬
‫‪104.1‬‬
‫‪104.5‬‬
‫‪104.8‬‬
‫‪104.6‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪104.5‬‬
‫‪-0.7‬‬
‫‪-0.3‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪102.5‬‬
‫‪98.7‬‬
‫‪100.7‬‬
‫‪100.4‬‬
‫‪100.1‬‬
‫‪98.9‬‬
‫‪98.8‬‬
‫‪98.8‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-1.3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪97.8‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪98.2‬‬
‫‪108.4‬‬
‫‪100.3‬‬
‫‪108.7‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪108.7‬‬
‫‪99.7‬‬
‫‪108.7‬‬
‫‪98.5‬‬
‫‪107.2‬‬
‫‪98.6‬‬
‫‪104.0‬‬
‫‪98.6‬‬
‫‪104.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪-1.1‬‬
‫‪-4.1‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪-3.1‬‬
‫‪29.2‬‬
‫‪106.6‬‬
‫‪107.3‬‬
‫‪108.3‬‬
‫‪108.3‬‬
‫‪108.3‬‬
‫‪108.6‬‬
‫‪108.6‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪107.8‬‬
‫‪108.4‬‬
‫‪108.5‬‬
‫‪108.6‬‬
‫‪108.6‬‬
‫‪108.6‬‬
‫‪108.8‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪106.0‬‬
‫‪106.6‬‬
‫‪108.2‬‬
‫‪108.1‬‬
‫‪108.1‬‬
‫‪108.6‬‬
‫‪108.5‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪427.9‬‬
‫‪115.1‬‬
‫‪115.9‬‬
‫‪116.2‬‬
‫‪116.3‬‬
‫‪116.5‬‬
‫‪116.8‬‬
‫‪116.8‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪205020‬‬
‫פועלים‬
‫‪373.4‬‬
‫‪115.9‬‬
‫‪116.8‬‬
‫‪117.1‬‬
‫‪117.1‬‬
‫‪117.4‬‬
‫‪117.6‬‬
‫‪117.7‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪205030‬‬
‫‪205040‬‬
‫פועלי בניין‬
‫עובדי חשמל‬
‫ואינסטלציה‬
‫עובדים אחרים‬
‫צוות ניהול ופיקוח‬
‫‪293.0‬‬
‫‪116.3‬‬
‫‪117.2‬‬
‫‪117.5‬‬
‫‪117.5‬‬
‫‪117.7‬‬
‫‪118.0‬‬
‫‪118.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪22.9‬‬
‫‪57.5‬‬
‫‪54.5‬‬
‫‪113.1‬‬
‫‪115.1‬‬
‫‪109.3‬‬
‫‪113.6‬‬
‫‪115.9‬‬
‫‪110.0‬‬
‫‪113.8‬‬
‫‪116.1‬‬
‫‪110.2‬‬
‫‪114.0‬‬
‫‪116.3‬‬
‫‪110.5‬‬
‫‪114.3‬‬
‫‪116.6‬‬
‫‪110.8‬‬
‫‪114.5‬‬
‫‪116.8‬‬
‫‪111.0‬‬
‫‪114.8‬‬
‫‪116.9‬‬
‫‪111.1‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪201520‬‬
‫‪201530‬‬
‫‪201540‬‬
‫‪201550‬‬
‫‪201560‬‬
‫‪201570‬‬
‫‪203015‬‬
‫שכירת ציוד ורכב‬
‫‪203020‬‬
‫‪203030‬‬
‫שכירת ציוד‬
‫שכירת רכב‬
‫‪204010‬‬
‫הוצאות כלליות‬
‫‪204020‬‬
‫‪204030‬‬
‫‪205010‬‬
‫‪205050‬‬
‫‪205070‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ביטוח ובדיקות‬
‫אחזקת משרדים‬
‫והוצאות אחרות‬
‫שכר עבודה‬
‫בעבר כלל סעיף זה‪ :‬חול טיח‪ ,‬זיפזיף וחול מילוי‪ .‬החל במדד אוגוסט ‪ 2011‬כולל סעיף זה חול מחצבה וחול‬
‫ממישור רותם‪.‬‬
‫החל במדד אוגוסט ‪ 2011‬כולל סעיף זה גם מרצפות ופנלים‪.‬‬
‫כולל גם מדה ושליכט‪.‬‬
‫החל במדד אוגוסט ‪ 2011‬כולל סעיף זה גם לוח"דים‪.‬‬
‫החל במדד אוגוסט ‪ 2011‬כולל סעיף זה גם לוח פיקוד לחדר מכונות‪.‬‬
‫החל במדד אוגוסט ‪ 2011‬כולל סעיף זה גם את המוצרים הבאים‪:‬‬
‫מחשב השקייה‪ ,‬צנרת השקייה ואספלט‪.‬‬
‫כולל מדידת שינויי מחירים של ציוד שכור‪ ,‬רכב שכור וליסינג‪.‬‬