מס ההתקשרות ההתקשר

‫מס'‬
‫תאריך‬
‫קבלת‬
‫ההחלטה‬
‫‪1‬‬
‫‪0410111.‬‬
‫נושא‬
‫סעיף‬
‫פטור‬
‫בתקנות‬
‫מס' משתתפים‬
‫בהליך‬
‫שם‬
‫הספק‬
‫נימוקים‬
‫רכבת‬
‫ישראל‬
‫להעביר‬
‫המפעילים‬
‫היקף‬
‫ההתקשרות לא‬
‫כולל מע"מ‬
‫נדרשת‬
‫לעובדיה‬
‫מערכת‬
‫‪ SCADA‬הכשרה לעבודה‬
‫פניה לקבלת הצעות‬
‫מחיר למתן שירותי‬
‫הכשרה לעבודה‬
‫במתח גבוה‬
‫‪)2(44‬‬
‫‪4‬‬
‫חברת החשמל‬
‫לישראל בע"מ‬
‫במתח‬
‫נדרשת‬
‫וועדת‬
‫שירות‬
‫תקופת‬
‫ההתקשרות‬
‫גבוה ולשם כך‬
‫עבודתו של מדריך‪1‬‬
‫מכרזים למתן‬
‫מספר ‪ 0171.‬מיום‬
‫‪( 104,000‬בתוספת‬
‫מע"מ)‬
‫אישרה‬
‫‪0410111.‬‬
‫התקשרות עם חברת‬
‫החשמל לישראל לצורך‬
‫קבלת השירותים הנ"ל‬
‫רכבת ישראל‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 58081‬ת"א ‪ 05580‬טל‪ ,00-0307106 :‬פקס‪www.rail.co.il 00-0307607 :‬‬
‫תקופת ההתקשרות הינה ל‪24 -‬‬
‫חודשים מיום קבלת הודעת הזכייה‬
‫על ידי המזמין או עד מיצוי ההליך‬
‫מבחינה כספית עפ"י תקנות חובת‬
‫המכרזים‪ ,‬תשנ"ג‪ ,1994-‬עפ"י‬
‫שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת‪,‬‬
‫כאשר לרכבת זכות ברירה‪ ,‬להאריך‬
‫את ההתקשרות ב‪ 12-‬חודשים‬
‫נוספים‪ ,‬מתום התקופה הראשונה‬