לחצו כאן!

‫ב"ה‬
‫בהכנת העולם לגאולה‬
‫ע"פ הנ"ל יובן מדוע החידוש (דכ"ב שבט) מתבטא דוקא בנוגע (הסתלקותה של) בתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר‬
‫נשיא דורנו‪:‬‬
‫כשם שבגאולת מצרים‪ ,‬אמרו חז"ל ש"בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים"‪ ,‬כמו"כ‬
‫הוא גם בנוגע להגאולה העתידה לבוא (שעלי' כתוב "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות")‪ ,‬שתהי' בשכר‬
‫ובזכות נשים צדקניות שבאותו הדור‪ ,‬כמארז"ל "אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור"‪.‬‬
‫ובפרט ע"פ המבואר בכתבי האר"י ז"ל שדור האחרון בגלות הוא גלגול של דור יוצאי מצרים‪.‬‬
‫שזהו א' מהטעמים להשתדלותו המיוחדת של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בחינוך והדרכה דנשי ובנות‬
‫ישראל‪ ,‬בכל עניני היהדות‪ ,‬תורה ומצוותי'‪ ,‬כולל ‪ -‬בלימוד תורת החסידות והפצת המעינות חוצה ‪ -‬כי להיותו דור‬
‫האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה‪ ,‬נוגע אז ביותר עבודתן של נשי ובנות ישראל‪ ,‬שבזכותן תבוא הגאולה‪.‬‬
‫אם הדברים אמורים בנוגע לכל נשי ובנות ישראל‪ ,‬עאכו"כ בנוגע לבתו של נשיא דורנו עצמו‪ ,‬שנתחנכה על‪-‬ידי‬
‫נשיא דורנו וכו'‪ .‬ואף לאחרי הסתלקותה השפעתה ממשיכה‪ ,‬ובפרט שכו"כ מבנות ישראל‪ ,‬נקראות על שמה‪ ,‬וע"י‬
‫הנהגתן משמשות דוגמא חי'‪ ,‬כנשמות חיים בגופים חיים‪ ,‬שהן התחנכו לפי רוחה וע"פ הוראותי'‪ ,‬ובדוגמתה‬
‫(כבתו של נשיא דורנו)‪.‬‬
‫עפ"ז יש לומר הטעם לכך שאחרי כ"ב שבט (יום הסתלקותה של בתו) נפעל השלב האחרון בהכנת העולם‬
‫(כדירה לו יתברך בתחתונים) להגאולה‪ ,‬כי שלימות ענין זה נעשה ע"י ובשכר נשי ובנות ישראל‪.‬‬
‫משיחת כ"ב שבט ה'תשנ"ב‬
‫בחלק גדול משיחות הקודש המופלאות עמד כ"ק אד"ש במילים‬
‫מפורשות על יום היארצייט ועל משמעותו לגבי כלל עדת החסידים‬
‫עם התחלת תקופה חדשה בלקח שכל אחד צריך להסיק‬
‫מההסתלקות – "והחי יתן אל לבו"‬
‫ּבית חיינו‬
‫אחרי כ"ב שבט‪ ,‬נפעל השלב האחרון‬
‫שיחות‪ ,‬אגרות ויומנים‬
‫בענינא דיומא‬
‫יומן מימי כ"א‪-‬כ"ג שבט ה'תשמ"ט ‪ -‬כקביעות ימים אלו‬
‫יום היארצייט‪-‬הילולא הראשון של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע‬
‫יום שישי‪ ,‬כ"א שבט‬
‫רק בסמוך לכותל המזרחי אלא ממש מקצה לקצה‪ .‬גם מי‬
‫ההתוועדות וסעודת המצוה לכבוד הסיום נמשכו עד‬
‫שלא הצליח להידחק למקום קרוב לא ויתר על ההזדמנות‬
‫שעות הלילה המאוחרות‪ ,‬ומעניין היה לראות עם בוקר את‬
‫להתפלל במניין של כ"ק אד"ש ולענות "אמן" ו"אמן יהא‬
‫ה"טנקים" יוצאים לפעולה‪ .‬כמידי יום שישי היו ה"טנקים"‬
‫שמיה רבא‪ "...‬אחר ה"קדישים" שיצאו מפיו הק'‪.‬‬
‫הרבים עמוסים ב"טנקיסטים" צעירים או‪ ,‬לפחות‪ ,‬צעירים‬
‫מי שנכחו כאן במשך השנה‪ ,‬מאז הסתלקות הרבנית נ"ע‪,‬‬
‫ברוחם ובשפע ציוד של תפילין‪ ,‬נרות שבת וחומר רב‬
‫או האזינו דרך הטלפון או בקלטות‪ ,‬כבר שמעו פעמים‬
‫ומרשים ביהדות‪.‬‬
‫רבות את תפילת כ"ק אד"ש כשהוא עובר לפני התיבה‬
‫יום זה‪ ,‬שקודם ליום ההילולא‪ ,‬כבר היה חדור באווירת‬
‫בימות החול‪ ,‬אך גם אלה יתקשו לתאר לעצמם את תפילת‬
‫היארצייט‪ .‬הדבר בא לידי ביטוי בעובדה שזמן קצר לאחר‬
‫השבת‪ .‬את הנעימה המיוחדת‪ ,‬את הניגון החסידי המקורי‬
‫סיום תפילת שחרית שב כ"ק אד"ש וירד לקומה הראשונה‬
‫המשלב תחינה‪ ,‬בקטעים המתאימים‪ ,‬עם הכרזה תקיפה‬
‫בביתו (שם נערכות התפילות בימות החול)‪ ,‬ולהפתעת‬
‫ובוטחת בקטעים אחרים‪ ,‬את הקהל הגדול הניצב בדומיה‬
‫הכל חילק שטרות של דולר לנוכחים – שליחות מצוה‬
‫ומאזין‪ ,‬ואת מבטיהם של החסידים ואנשי מעשה בשעה‬
‫לצדקה‪ .‬מאוחר יותר נסע כ"ק אד"ש ל"אוהל" ושהה שם‬
‫שהם מתפללים בעקבות שליח‪-‬ציבור מיוחד שכזה‪...‬‬
‫כמה שעות עד סמוך לכניסת השבת‪.‬‬
‫יו"ל לחיזוק ההתקשרות‬
‫לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו‬
‫זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע‬
‫ועש"ק פ' יתרו‪ ,‬ה'תשע"ז‬
‫מאה וארבע־עשרה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר‬
‫יוצא־לאור על־ידי‬
‫בליל שבת‪ ,‬עם תום התפילה‪ ,‬חזר והופיע בהדרו המחזה‬
‫בינתיים הלך ביהכנ"ס והתמלא מפה לפה‪ .‬מסביב‬
‫המוכר ב‪ 770‬מימי המועדים‪ ,‬כאשר ציבור כה גדול‪ ,‬כ"י‪,‬‬
‫ל"עמוד" בכותל המזרח‪ ,‬לפניו עתיד כ"ק אד"ש לעבור‬
‫יושב ועוסק בתורה‪ ,‬או ידידי נעורים נפגשים זה עם זה‬
‫בתפילות השבת‪ ,‬הוצבו שולחנות וספסלים וניבנו‬
‫לאחר הפסקה ממושכת ומשוחחים באהבת ישראל‬
‫"פירמידות" שונות‪ ,‬כדי לאפשר לקהל רב ככל שרק ניתן‬
‫חסידית‪ ,‬כשבין כל אלה בולטים לצד הרבנים‪ ,‬המשפיעים‬
‫להאזין לתפילתו הזכה של כ"ק אד"ש‪ .‬לקראת כניסת‬
‫וזקני החסידים – המוני השלוחים‪ ,‬שליט"א‪.‬‬
‫השבת כבר היה האולם מלא וגדוש בהמון עם‪ ,‬כ"י‪ ,‬לא‬
‫גליון קמז‬
‫היה זה ממש מרגש לראות איך הציבור הגדול יושב ועוסק‬
‫המשך בעמוד הבא >>>‬
‫והתלמידים־השלוחים‬
‫ישיבות תומכי־תמימים ליובאוויטש באה"ק‬
‫להצטרפות לרשימת תפוצה‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫להקדשות‪+972-7-95742151 :‬‬
‫>>> המשך מעמוד קודם‬
‫ּבית חיינו‬
‫במאמר החסידות או ה"הדרן" של כ"ק אד"ש שהופיעו במיוחד‬
‫שפע הוראות מעשיות בהוספה בלימוד התורה ובלימוד דרך‬
‫לקראת יום היארצייט‪ ,‬אחרים עיינו ב"לקוטי שיחות" השבועי‪,‬‬
‫בעבודת ה' של כל אדם – כל זאת בקשר ליום היארצייט – ועוד‬
‫שהפעם עסק בביאור מעלתן של נשי ישראל כמי שקדמו לאנשים‬
‫המון נושאים רבים ומגוונים‪.‬‬
‫בעת מתן‪-‬תורה‪" :‬כה תאמר לבית יעקב (אלו הנשים) ותגיד לבני‬
‫ישראל (האנשים)"‪.‬‬
‫טעמו וראו‬
‫ש"פ יתרו ה'תשמ"ט‬
‫התחלת תקופה חדשה‬
‫הסיכום‬
‫לפועל‪:‬‬
‫מזה‬
‫‪-‬‬
‫אדמו"ר שליט"א לפני התיבה לתפילת מנחה‪ .‬בצאתו מביהכנ"ס‬
‫לצד אלו נראו קבוצות של שלוחי כ"ק אד"ש ממקומות שונים‬
‫לוּ ָוה כ"ק אד"ש בשירה אדירה של הניגון "ניעט ניעט ניקאווא"‪,‬‬
‫בעולם‪ ,‬והיה מעניין לראות איך שלוחים צעירים שואלים בעצתם‬
‫הוא הניגון אותו החל לשיר בעצמו שעה קלה קודם לכן לקראת‬
‫של אלו הוותיקים ומבקשים ללמוד מניסיונם העשיר בהפצת‬
‫סיום ההתוועדות‪ .‬גם בעוצמת השירה אפשר היה לחוש בהתרגשות‬
‫התורה והמצוות‪ .‬ולחילופין‪ ,‬את מבטי ההשתאות על פני המבוגרים‬
‫שבה היה הציבור נתון לאחר ההתוועדות‪ ,‬ודומה ששולבה בו‬
‫למשמע ההצלחות השמימיות שהצעירים זוכים להן תוך זמן קצר‬
‫השמחה של "אשרינו מה טוב חלקנו" להיות במחיצת כ"ק רבינו‬
‫יחסית‪...‬‬
‫הגדול שליט"א‪ ,‬הרגשת ההתעוררות וההתמסרות לפעולותיו הק'‪,‬‬
‫ניתן‪ ,‬אם כן‪ ,‬לומר ללא ספק כי בשבת הזו היה ‪ ,770‬באופן מיוחד‪,‬‬
‫בנוגע‬
‫מקום לכינוס של צדיקים שהוסיף לכל יחיד מנה גדושה של התעלות‬
‫בעמדנו בהתחלת תקופה‬
‫חדשה ‪ -‬היארצייט הראשון‬
‫השני'‬
‫השנה‬
‫והתחלת‬
‫לאחרי ההסתלקות‪ ,‬שאז‬
‫מתחיל סדר חדש (נוסף‬
‫לעליות שלפנ"ז) ‪ -‬הרי‬
‫זה צריך להתבטא בחידוש‬
‫ב"החי יתן אל לבו"‪,‬‬
‫להוסיף באופן חדש בכל‬
‫החלטות טובות ופעולות‪,‬‬
‫הקשורות עם המשכה למטה‬
‫בגשמיות העולם ("צריך‬
‫לאפר")‪ ,‬ובזה גופא ‪-‬‬
‫נוסף על ענינים ברוחניות‪,‬‬
‫ונוסף על ענינים בגשמיות‪,‬‬
‫בגשמיות גופא ‪ -‬עד‬
‫לגשמיות שבגשמיות‪ ,‬וכל‬
‫זה ‪ -‬חדור ו"שרוף" עם‬
‫המסירות נפש וההשפעה‬
‫של העלי' באש אלקי‪.‬‬
‫ההתוועדות הסתיימה סמוך לשעה ארבע ועם סיומה עבר כ"ק‬
‫ובייחוד לקיום ההוראות שנשמעו זה עתה‪...‬‬
‫מוצאי שבת קודש‬
‫רוחנית לא רק הודות לשהייה במחיצת כ"ק אדמו"ר שליט"א אלא‬
‫במוצאי השבת הזו הסתיימה‪ ,‬למעשה‪ ,‬שנת האבלות‪ .‬חלפה‬
‫גם בגלל עצם השהות במחיצת תלמידי חכמים וחסידים מופלגים‬
‫שנה מיום כ"ב שבט אשתקד בו אירע אסון ההסתלקות‪ .‬לכל‬
‫במספר כזה‪ ,‬כ"י‪ ,‬שכל מעיינם הוא תורה וחסידות והפצת היהדות‬
‫התחושות שחשו הכל ביום זה הצטרפה גם סקרנות מסוימת לגבי‬
‫ומעיינות החסידות‪.‬‬
‫סעודת השבת אותה סעדו איש איש בביתו או‬
‫באכסנייתו היתה רק הפסקה קצרה ברצף העיסוק‬
‫בתורה ובחסידות‪ ,‬שכן זמן קצר אחריה נהרו רבים‬
‫בחזרה ל‪ ,770‬שם נערכה אותה שעה התוועדות‬
‫חסידים רבתי שכללה "סיום" על שישה סדרי‬
‫משנה שחולקה פעמים רבות בין המוני חסידי‬
‫חב"ד אנ"ש ותלמידי התמימים בעולם כולו‪.‬‬
‫ההתוועדות הזו נקראה ע"י גבאי בית הכנסת של‬
‫היום בערב‪ ,‬עם‬
‫שובו של כ"ק‬
‫אד"ש מה"אוהל"‪,‬‬
‫לאחר תפילות‬
‫מנחה וערבית‪,‬‬
‫היתה שיחת קודש‬
‫נוספת בקשר‬
‫ליום ההילולא‪.‬‬
‫כ"ק אד"ש‪ ,‬הרה"ח ר' יהושע פינסון והרה"ח ר'‬
‫החל מהוספה של החי‬
‫התורה‬
‫בלימוד‬
‫למטה‬
‫וקיום המצוות ובאופן ‪-‬‬
‫שקשור דוקא עם עת ‪-‬‬
‫זמן ומקום גשמי‪ :‬קביעות‬
‫עתים לתורה בכל מקום‬
‫ לקבוע שיעורים ברבים‬‫בלימוד החסידות ולימוד‬
‫הנגלה‪ ,‬ובפרט במקומות‬
‫שאין עדיין שיעורי תורה‪.‬‬
‫תום השנה‪ ,‬לא ידע הקהל מראש איך עתיד להיות‬
‫בימים הבאים‪ ,‬אך זמן קצר לאחר ההבדלה כבר‬
‫ידעו כולם‪ :‬כ"ק אד"ש נסע לביתו‪ ,‬והתפילות‪,‬‬
‫חלוקת הדולרים ביום ראשון וכו' ימשיכו להתנהל‬
‫משם‪ ,‬בהתאם לרצונו הק'‪.‬‬
‫במוצאי שבת קודש התקיימה התוועדות מרשימה‬
‫שארגנו שלוחי כ"ק אד"ש לרגל סיום הש"ס‬
‫יום שבת קודש פרשת יתרו‪ ,‬כ"ב שבט‬
‫הרבנית נ"ע אורגנה ע"י הרב נתן גוראריה והרב אהרן סלונים‪,‬‬
‫לא רגילה‪ .‬זמן רב לפני התחלת התפילה כבר החל הציבור נוהר‬
‫לעבר בית חיינו‪ ,‬ממהרים לטבול טבילת טהרה‪ ,‬לעיין במאמר‬
‫חסידות "טרי" ולהידחק‪ ,‬בדרך כלשהי‪ ,‬קרוב ככל האפשר ליד‬
‫ה"מזרח" כדי להאזין לתפילה‪ ...‬זו נערכת בהתרגשות שאופפת‬
‫את כל הציבור ובדומיה חרישית שמגיעה לשיא בעת חזרת הש"ץ‬
‫ובשירת "הוא אלקינו" בקדושת "כתר"‪.‬‬
‫לאחר התפילה הולכת ההתרגשות וגוברת ביתר שאת‪ .‬ניתן לחוש‬
‫באוויר איך הכל שותפים למחשבה ששעת השיא מתקרבת‪ .‬באחת‬
‫והשתתפו בה רבים מהשלוחים בעולם‪ ,‬ובסך הכל נלמד הש"ס‬
‫כולו(!) יותר מפעם אחת‪ .‬אכן‪ ,‬לא היה ניתן למצוא מקום ושעה‬
‫מתאימים יותר ממוצאי יום היארצייט בבית חיינו‪ ,‬וכיוון שהאירוע‬
‫המרשים והמרתק התקיים שעות ספורות לאחר התוועדות כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א‪ ,‬היה ממש מפליא לשמוע איך שכמעט כל‬
‫הנואמים הנכבדים העמידו במרכז דבריהם "ווארט" ששמעו היום‬
‫מכ"ק אד"ש ועליו ביססו את דברי ההתעוררות שלהם‪...‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬כ"ג שבט‬
‫היום בערב‪ ,‬עם שובו של כ"ק אד"ש מה"אוהל"‪ ,‬לאחר תפילות‬
‫מנחה וערבית‪ ,‬היתה שיחת קודש נוספת בקשר ליום ההילולא‪.‬‬
‫וחצי עשויה להתחיל התוועדות כ"ק אד"ש‪ .‬עד אז יש להספיק‬
‫כ"ק אד"ש פתח בדברים שנאמרו אתמול‪ ,‬בשבת‪ ,‬על כך שהחל‬
‫לקדש על היין‪ ,‬לטעום משהו ו‪ ...‬לתפוס מקום להתוועדות‪.‬‬
‫מיום היארצייט החלה תקופה חדשה ב"והחי יתן אל לבו"‪ ,‬ואחר‬
‫וכשהדוחק עצום כל כך‪ ,‬מדובר במשימה בכלל לא קלה‪.‬‬
‫כך ייחד דברים על המוסדות שהוקמו והפעולות הטובות שבוצעו‬
‫השעה היעודה באה‪ .‬בצורה שקשה להבין אותה מפלסים ויוצרים‬
‫שביל בו יעבור כ"ק אד"ש‪ ,‬וההתוועדות מתחילה‪ .‬התחלה של‬
‫כשלוש שעות רצופות של דברי תורה וחסידות והוראות בעבודת‬
‫ה' של "ענייני דיומא" כשההפסקות בין השיחות מנוצלות לשירה‬
‫ואמירת "לחיים"‪.‬‬
‫בחלק גדול משיחות הקודש המופלאות עמד כ"ק אד"ש במילים‬
‫מפורשות (או באלו שחסידים מצאו רמז) על יום היארצייט ועל‬
‫משמעותו לגבי כלל עדת החסידים‪ ,‬עם התחלת תקופה חדשה‬
‫בלקח שכל אחד צריך להפיק מאירוע ההסתלקות – "והחי יתן אל‬
‫‪2‬‬
‫פרזידנט ושם מתקיימות גם התפילות‪ .‬עתה‪ ,‬עם‬
‫שנלמד ע"י השלוחים במשך השנה‪ .‬תוכנית לימוד הש"ס לע"נ‬
‫לקראת תפילת שחרית שוב חזר בית הכנסת והתמלא בצפיפות‬
‫נדפס ע"י ולזכות הוריו‬
‫הרה"ת אליהו וזוגתו מרת‬
‫חיה מושקא שיחיו ליפש‬
‫שיזכו לגדלו לתורה חופה‬
‫ומעשים טובים מתוך הרחבה‬
‫בגו"ר‬
‫שוהה כ"ק אד"ש בימות החול בביתו הק' שברחוב‬
‫זאב כץ שיחיו‪ ,‬ויש לציין כי היא נשאה אופי חסידי פנימי‪ ,‬מקורי‪.‬‬
‫יום היארצייט‪-‬הילולא הראשון של הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע‬
‫לזכות‬
‫החייל בצבאות השם‬
‫מנחם מענדל שיחי'‬
‫לרגל הולדתו בשעטו"מ‬
‫י"ב שבט ה'תשע"ז‬
‫סדר עבודתו הק' של כ"ק אד"ש‪ .‬מאז ההסתלקות‬
‫לבו"‪.‬‬
‫בהתרגשות‪ ,‬בהשתאות ובתחושת התקשרות האזין הציבור הגדול‬
‫לדברות הקודש‪ ,‬בהם הוסבר איך מפרשת השבוע‪ ,‬פרשת מתן‬
‫תורה‪ ,‬ומהשיעור היומי ברמב"ם‪ ,‬דיני הבערה בשבת‪ ,‬ניתן ללמוד‬
‫במשך השנה‪ .‬כ"ק אד"ש אמר כי הוא קרא את כל המכתבים‬
‫ב"אוהל" והוסיף כי‪ ,‬בעצם‪ ,‬הוא מאשר בזאת ומביע "הכרת תודה"‬
‫גם על המוסדות והפעולות שהדיווח עליהם טרם הגיע‪ ,‬כשהוא‬
‫מביא דוגמא לכך בהלכה‪ :‬תורמין "מחצית השקל" גם "על העתיד‬
‫לגבות"‪.‬‬
‫מעלתה האמיתית‬
‫יודע רק הקב"ה‬
‫לפי דעתי‪ ,‬כל הערכה אינה מספיקה לבטא את מעלתה‪.‬‬
‫מעלתה האמיתית ‪ -‬יודע רק הקב"ה‪ .‬והעיקר ‪ -‬שכאו"א יעשה‬
‫כמיטב יכלתו ללכת בעקבותי'‪ ,‬דבר שיגרום נחת רוח לנשמתה‪,‬‬
‫ותועלת מרובה לכל אלו שימשיכו אורח חייהם בדרכה‪.‬‬
‫כ"ד שבט ה'תשמ"ח‪ ,‬יום השני דהשבעה‪ ,‬למר דב הייקינד‬
‫עי"ז שקוראים לילדה על שמה‪ ,‬ומחנכים אותה ברוחה‪,‬‬
‫זהו בפשטות ממש הענין ד"זרעה בחיים אף היא בחיים"‬
‫ּבית חיינו‬
‫עד"ז להרבות בהקמת מוסדות על שמה ולזכותה‪ ,‬שזה מקשר אותה עם המקום ובנין גשמי הקשור עם הפצת התורה והיהדות‪.‬‬
‫ונוסף על כל זה ‪ -‬שאצל כאו"א יהי' "והחי יתן אל לבו"‪ ,‬להראות ש"זרעה בחיים" (שאז "היא בחיים")‪ ,‬ע"י הלימוד מהנהגותי' ולהתנהג‬
‫טעמו וראו‬
‫ברוחה כו'‪ ,‬מתוך מסירות נפש‪.‬‬
‫ש"פ יתרו ה'תשמ"ט‬
‫ועאכו"כ עי"ז שקוראים לילדה על שמה‪ ,‬ומחנכים אותה ברוחה‪ ,‬שזהו בפשטות ממש הענין ד"זרעה בחיים אף היא בחיים"‪ :‬ועי"ז יתוסף‬
‫‬
‫אצל הילד בחיים ("חי'") בפשטות ‪ -‬אריכות ימים ושנים טובות‪.‬‬
‫‬
‫לימוד הוראה ומוסר‬
‫מתאריך היארצייט‬
‫משיחת כ"ב שבט ה'תשמ"ט‬
‫ולהוסיף – ע"פ הוראה‬
‫ללמוד מוסר וכו' מכל דבר‬
‫– שענין הנ"ל מרומז גם‬
‫בתאריך של היארצייט –‬
‫כ"ב שבט‪:‬‬
‫נשמתה הנצחית – המשתקפת בפעולה הנמשכת של המוסדות‬
‫תמשיך להיות מקור השראה‬
‫לכל אלה שחייהם הושפעו מאורח חייה‬
‫כ"ב רומז וקאי בכ"מ על‬
‫כ"ב אותיות הורה שבהן‬
‫אותיות‬
‫העולם‪:‬‬
‫נברא‬
‫הן מלשון "אתה בוקר"‪,‬‬
‫כי ע"י האותיות נמשכת‬
‫ההשפעה והחיות שלמעלה‬
‫גם למטה; וכ"ב האותיות‬
‫ההמשכות‬
‫כל‬
‫כוללים‬
‫והשפעות‪ ,‬שבהם נברא‬
‫האותיות‬
‫(ע"י‬
‫העולם‬
‫וחילופים ותמורות כו')‪.‬‬
‫ת"ח מקרב לב על הבעת ההשתתפות והתנחומים‪ .‬אנו אכן מתנחמים עם הרעיון והמחשבה התמידיים שהנפטרת החשובה הורישה לנו‬
‫את מעשיה הטובים שמילאו את כל ימיה‪ .‬מעשים אלה ממשיכים להתקיים וממשיכים להתפתח – והרי צמיחה והתפתחות הם סימן לחיות‬
‫אמיתית‪ .‬נשמתה הנצחית – המשתקפת בפעולה הנמשכת של המוסדות תמשיך להיות מקור השראה לכל אלה שחייהם הושפעו מאורח‬
‫חייה‪.‬‬
‫הבעת צער בזמן אבילות‪ ,‬המעוררת ניחומים ממקור הנחמה האמיתי‪ ,‬נקראת בתורה "ברכת תנחומים"‪ ,‬והאבל משיב עליה "תבורכו מן‬
‫השמים"‪.‬‬
‫השי"ת יברך אתכם וכל אשר לכם בכל טוב‪ ,‬בטוב הנראה והנגלה‪ ,‬בגשמיות וברוחניות‪.‬‬
‫והכוונה בזה היא לגלות‬
‫בכל עניני העולם הכ"ב‬
‫שבהם‬
‫התורה‬
‫אותיות‬
‫(ובשבילה) נברא העולם‪,‬‬
‫שזהו התוכן ד"שבט"‪( ,‬גם)‬
‫מלשון שבט (וממשלה)‪,‬‬
‫הממשלה ושליטה; ע"י‬
‫שכל‬
‫והפרסום‬
‫הגילוי‬
‫העולם מקורו מכ"ב אותיות‬
‫התורה‪ ,‬שבה נברא העולם‪,‬‬
‫וזה מהוה את העולם בכל‬
‫רגע ורגע מחדש ‪ -‬נעשה‬
‫"דבר‬
‫ה"שבט"‪,‬‬
‫ענין‬
‫שיהודי‬
‫שלטון"‪,‬‬
‫מלך‬
‫ע"י התורה מושל ושולט‬
‫ומנהיג את העולם‪.‬‬
‫מכתב‪ ,‬ל' שבט ה'תשמ"ח – תרגום מאנגלית‬
‫פעולותם של נשיאי החסידות‬
‫קשורה ונפעלת על ידי הרבניות הצדקניות‬
‫בדוגמת פעולת האבות ע"י האמהות‬
‫מהחילוקים שבין האבות לאמהות ‪ -‬שאצל האמהות מודגשת יותר הירידה לברר עניני העולם‪ ,‬משא"כ האבות שמצד עצמם הם למעלה‬
‫מהעולם‪ ,‬ופעולתם בעולם באופן המתאים נעשית ע"י האמהות דוקא‪.‬‬
‫‪ . .‬ומזה מובן גם בנוגע לגילוי תורת החסידות (בחודש כסלו) ‪ -‬שבזה מודגשת ביותר הירידה לברר העולם‪ ,‬כי‪ ,‬מצד התגברות החושך‬
‫בעולם הוצרך להיות הגילוי דפנימיות התורה‪ ,‬עד לגילוי באופן הבנה והשגה ("יתפרנסון") בתורת חסידות חב"ד‪ ,‬ובאופן ד"יפוצו מעינותיך‬
‫חוצה" דוקא ‪ -‬שפעולותם של נשיאי החסידות קשורה עם (ונפעלת על ידי) הרבניות הצדקניות‪ ,‬ע"ד ודוגמת פעולת האבות ע"י האמהות‪.‬‬
‫כולל גם ‪ -‬עולם קטן‬
‫זה האדם‪ ,‬ההתבוננות בזה‬
‫שהאדם ‪ -‬והוא בפרט ‪-‬‬
‫מתהוה בכל רגע מחדש‬
‫ממש (מאותיות התורה)‬
‫הוא ה"מטיף מוסר" הטוב‬
‫ביותר‪ ,‬שנפשו האלקית‬
‫תהי' "שבט" (מושל ושולט)‬
‫עליו‪ ,‬שיקיים רצונו של‬
‫הקב"ה!‬
‫[להעיר‪ ,‬שמעלת האמהות לגבי האבות היא מעין ודוגמת העלוי דלעת"ל ש"נקבה תסובב גבר"‪" ,‬אשת חיל עטרת בעלה"‪ ,‬ומפני שהאבות‬
‫הטעימן מעין עולם הבא‪ ,‬הי' אצלם גם בחי' זו שהיו מקבלים מהאמהות‪ .‬ומזה מובן בנוגע לנשיאי החסידות ‪ -‬שעל ידם נעשית ההכנה‬
‫לגילוי פנימיות התורה לעת"ל]‪.‬‬
‫וכאמור‪ ,‬ענין זה הוא בהדגשה יתירה בחודש כסלו ובפ' תולדות ‪ -‬שכל עניני האבות‪ ,‬אבות החסידות‪ ,‬וכן האמהות והרבניות הצדקניות‪,‬‬
‫ישנם בכל התוקף והשלימות ("קדושה לא זזה ממקומה")‪ ,‬ופועלים פעולתם כו'‪.‬‬
‫ר"ח כסלו וש"פ תולדות ה'תשמ"ט‬
‫בשנת ה'תשנ"ב‪ ,‬יצא לאור‬
‫קונטרס‬
‫"בך‬
‫יברך‬
‫ישראל"‬
‫לזכות‬
‫החייל בצבאות השם‬
‫שלום דובער שיחי'‬
‫לרגל הולדתו בשעטו"מ‬
‫וא"ו שבט ה'תשע"ז‬
‫משיחות כ"ק אדמו"ר שנאמרו‬
‫בסמיכות ובקשר ליום היארצייט‪-‬‬
‫הילולא הרביעי של הרבנית‬
‫הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע‬
‫נדפס ע"י ולזכות הוריו‬
‫הרה"ת יהונתן וזוגתו מרת‬
‫מנוחה רחל שיחיו בר‬
‫שיזכו לגדלו לתורה חופה‬
‫ומעשים טובים מתוך הרחבה‬
‫בגו"ר‬
‫זי"ע‪ ,‬בכ"ב בשבט‪.‬‬
‫לפנינו ה"פתח דבר" לקונטרס‬
‫זה שהוכנס לכ"ק אדמו"ר‪ ,‬בו‬
‫השאירו את תאריך ההו"ל ריק‪,‬‬
‫ע"מ שכ"ק אדמו"ר ימלאהו‬
‫ויאשר את הדפסתו‪ .‬כ"ק אדמו"ר‬
‫כתב‬
‫במקום‬
‫זה‬
‫מוצש"ק משפטים‪.‬‬
‫בכתי"ק‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫ּבית חיינו‬
‫פירוש השם והתואר שלוחות הוא שהן גם ה"שלוחות" של כל נשי ישראל‬
‫כולל ובמיוחד הנשים של צדיקי ונשיאי ישראל‬
‫בפירוש השם והתואר "שלוחות" [נוסף על הפירוש הפשוט ע"ש פעולתן במילוי השליחות של נשיא דורנו‪ ,‬כ"ק מו"ח אדמו"ר‬
‫ שהולכת ונמשכת וביתר שאת וביתר עוז עד לימינו אלה ‪ -‬בהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה‪ ,‬בכל קצוי תבל] – שהן‬‫גם ה"שלוחות" של כל נשי ישראל [כולל ובמיוחד ‪ -‬הנשים של צדיקי ונשיאי ישראל (להעיר מהשייכות להתחלת הכינוס ביום‬
‫היארצייט‪-‬הילולא של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע)] לפעול באותם המקומות שאליהם לא מגיעות כל נשי ישראל‬
‫טעמו וראו‬
‫ש"פ יתרו ה'תשמ"ט‬
‫(ברחבי העולם כולו עד לקצוי תבל)‪ ,‬ועד שזכות פעולתן של ה"שלוחות" בכל העולם כולו עולה בחשבון ונחשבת גם לפעולות‬
‫לכל נשי ישראל‪ ,‬לכן נוטלות חלק גם בשכר פעולתן של ה"שלוחות"‪.‬‬
‫שיחת כ"ו שבט ה'תנש"א בעת כינוס השלוחות הראשון‬
‫"היא בחיים"‬
‫ופועלת לכל המצטרך‬
‫לפנינו הגהת כ"ק אדמו"ר על‬
‫ומזה מובן גם בנוגע‬
‫ליארצייט ‪ -‬הגם שקשור‬
‫עם "אשת נעורים"‪ ,‬עם‬
‫ההגדרות הקשורות בזה‬
‫(כמבואר בסוגיא במס'‬
‫סנהדרין) ‪ -‬צ"ל "צריך‬
‫לאפר"‪ ,‬ההמשכה שנמשכת‬
‫מזה‪.‬‬
‫הקטע‬
‫בשלשלת‬
‫היחס‬
‫ע"ד‬
‫הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא‬
‫ע"ה ז"ל‪.‬‬
‫פענוח הכתי"ק [הגהות כ"ק‬
‫אדמו"ר באו במודגש]‪:‬‬
‫לקשר‬
‫‬‫ובפשטות‬
‫ההסתלקות עם המשכת‬
‫פעולות במעשה בפועל‬
‫למטה בעוה"ז הגשמי‪,‬‬
‫בזמן ומקום גשמי ("עת")‪,‬‬
‫כדלקמן‪.‬‬
‫אשתו‪:‬‬
‫הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא‬
‫ע"ה ז"ל‪ ,‬נולדה – ביום הש"ק כ"ה אדר ה'תרס"א בעיר ליובאוויטש‪ .‬בשנת תרפ"ז (כשנאסר אבי' – כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ) פעלה‬
‫רבות לשחררו‪ ,‬ואף נסעה עמו מלניגרד לקאסטראמא‪ .‬כשהגיעה בשורת גאולה פתחה מיד בהניגון "ניעט ניעט ניאקווא"‪ ...‬ואף‬
‫ועפ"ז מובן גם שכיון‬
‫שהפעולות הם בכדי לפעול‬
‫המשכה למטה‪ ,‬מובן‪ ,‬שהם‬
‫לא רק עבור הנשמה‬
‫(ש"מה זרעה בחיים אף היא‬
‫בחיים")‪ ,‬אלא גם עבור‬
‫יהודים שנמצאים למטה‪,‬‬
‫כי עי"ז (ש"היא בחיים")‬
‫תבקש‬
‫שהיא‬
‫פועלים‬
‫ותתפלל בעולם האמת ‪-‬‬
‫לכל המצטרך‪ ,‬בגשמיות‬
‫וברוחניות‪ ,‬ואריכות ימים‬
‫מתוך‬
‫טובות‪,‬‬
‫ושנים‬
‫בריאות הנכונה‪ ,‬בבני חיי‬
‫ומזוני רויחי ובכולם רויחי‪.‬‬
‫היתה הראשונה לפרסם למסור את בשורת הגאולה בטלפון מקאסטראמא – בחצר ליובאוויטש לדירת האב בלניגרד‪ .‬כל ימיה‬
‫נתקיים אצלה "כל כבודה בת מלך פנימה"‪ .‬בשנותי' האחרונות עסקה ב"מבצע נש"ק"‪ ,‬וגם עסקה רבות במוסד "תן יד" (ו"הכנסת‬
‫כלה")‪ .‬ביום רביעי פ' משפטים כ"ב שבט ה'תשמ"ח נסתלקה – ומנ"כ בבי"ח [‪ -‬בבית חיים] דחב"ד בניו יארק‪.‬‬
‫הרבנית היא בבחינת "צדיקא דאתפטר"‬
‫שנמצאת ופועלת בעולם באופן של "יתיר מבחיוהי"‬
‫חתונה זה הרי ענין נצחי בנין עדי עד‪ ,‬וגם כאשר מתערב ענין בלתי רצוי שלכאורה הוא בסתירה לזה הנה באמת זהו רק בחיצוניות‪ ,‬אבל‬
‫באמיתיות הנה כפי שאומרים בנוסח המענה לשון מהזהר ש"צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי"‪ ,‬ומבאר אדה"ז שאי"ז‬
‫רק בעולמות העליונים אלא גם בזה העולם המעשה‪ ,‬ובמילא ענין הנישואים הוא נצחי גם עכשיו‪.‬‬
‫בעת ניחום אבלים‪ ,‬לא' שסיפר שזכה להשתתף בחתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית‬
‫במענה זה ביטאה הנפטרת‪ ,‬והכריזה באופן גלוי לכל‬
‫שנשיאותו של נשיא דורנו ‪ -‬ממלא מקומם של רבותינו נשיאינו‬
‫הו"ע נצחי (שלא שייך בו הפסק‪ ,‬ח"ו) עד ביאת גואל צדק‬
‫לזכות‬
‫החתן הרה"ת ישראל‬
‫והכלה מרת רישא שיחיו‬
‫שוחט‬
‫לרגל נישואיהם בשעטו"מ‬
‫כ"ף שבט ה'תשע"ז‬
‫בין פעולותי' האחרונות (של הנפטרת) בחיים חיותה בעלמא דין‪ ,‬שנודעו ונתפרסמו באופן גלוי לעיני כל‪ ,‬גם ל"עמי הארץ" ‪-‬‬
‫המענה שלה אודות אבי' כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו‪" :‬אבי‪ ,‬הרבי‪ ,‬הוא בעצמו‪ ,‬ביחד עם ספריו וכל עניניו‪ ,‬שייך לחסידים"‪.‬‬
‫במענה זה ביטאה הנפטרת‪ ,‬והכריזה באופן גלוי לכל‪ ,‬שנשיאותו של נשיא דורנו ‪ -‬ממלא מקומם של רבותינו נשיאינו‪ ,‬עד לכ"ק‬
‫אדמו"ר הזקן‪ ,‬מייסד תורת חסידות חב"ד‪ ,‬והבעש"ט‪ ,‬מייסד תורת החסידות הכללית – הו"ע נצחי (שלא שייך בו הפסק‪ ,‬ח"ו) עד‬
‫לזכות‬
‫הת' חיים אליעזר שיחי'‬
‫בוטמן‬
‫לרגל היכנסו לעול המצוות‬
‫בשעטו"מ‬
‫י"ד שבט ה'תשע"ז‬
‫יה"ר שיגדל להיות‬
‫חסיד ירא שמיים ולמדן‬
‫לנח"ר כ"ק אדמו"ר‬
‫ביאת גואל צדק‪.‬‬
‫ועיקר החידוש שבדבר (הידוע וברור בלאה"כ) ‪ -‬שהמענה שלה נתקבל אצל "עמי הארץ"‪ ,‬ועל יסוד זה פסקו (ע"ד הספרים וכו')‬
‫ש"כן יקום" במעשה בפועל‪.‬‬
‫אשר נוסף לכך שמצד ענין הגלות כו' יש לפסק שלהם התוקף ד"דינא דמלכותא דינא"‪ ,‬יש מעלה יתירה בפסק שניתן ע"י "עמי‬
‫הארץ" ‪ -‬כפי שמדגיש רבינו הזקן באג"ק הידועה ע"ד הגאולה די"ט כסלו‪" :‬הפלה ה' והגדיל לעשות בארץ ‪ . .‬בעיני כל השרים‬
‫וכל העמים אשר בכל מדינות המלך כו'"‪.‬‬
‫נדפס ע"י ולזכות הוריו שיחיו‬
‫לאורך ימים ושנים טובות‬
‫ומהביאורים בהדגשת נס הגאולה "בעיני כל השרים וכל העמים" ‪ -‬כי‪ ,‬הגאולה די"ט כסלו היא הכנה לגאולה האמיתית והשלימה‬
‫ע"י משיח צדקנו (שביאתו תלוי' בהפצת המעיינות דהבעש"ט חוצה)‪ ,‬ש"יתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד‪ ,‬שנאמר אז‬
‫‪4‬‬
‫אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד"‪" ,‬והיתה לה' המלוכה"‪ ,‬גילוי מלכותו של הקב"ה בכל‬
‫העולם כולו‪.‬‬
‫ועד"ז בנדו"ד ‪ -‬שהכרזה הנ"ל (של הנפטרת) ע"ד ההמשך והנצחיות דתורת החסידות ונשיאי‪ ,‬עד ביאת גואל צדק ‪ -‬נתקבלה‬
‫‬
‫ופעלה "בעיני כל השרים וכל העמים"‪.‬‬
‫נא לשמור על קדושת הגיליון‬
‫משיחת ב' אדר ה'תשמ"ח‬