ועדות הסינאט תשע"ז

‫מ‬
‫ה‬
‫ז‬
‫כ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ת‬
‫א‬
‫ק‬
‫ד‬
‫מ‬
‫י‬
‫ת‬
‫ועדות אוניברסיטאיות‪ -‬תשע"ז‬
‫הועדה המרכזת‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫צבי הכהן‬
‫יבחר גנאור‬
‫יוסי קוסט‬
‫חיים היימס‬
‫עמוס כץ‬
‫בוריס זלצמן‬
‫עודד לוונגרט‬
‫איל שמעוני‬
‫גדי רבינוביץ‬
‫דורית סגל אנגלצ'ין‬
‫יעקב גופס‬
‫מוזמנים מתוקף תפקידם‬
‫רבקה כרמי‬
‫פרופ'‬
‫דוד ברקת‬
‫מר‬
‫אבישי גולדברג‬
‫פרופ'‬
‫מיכל שפירא‬
‫פרופ'‬
‫דן בלומברג‬
‫פרופ'‬
‫פולה קבלו‬
‫ד"ר‬
‫משה כספי‬
‫פרופ'‬
‫איריס שי‬
‫פרופ'‬
‫אריאל פלדשטיין‬
‫פרופ'‬
‫רקטור – יו"ר‬
‫דיקן הפקולטה למדעי הטבע‬
‫דיקן הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה‬
‫דיקן הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫מנהל המכונים לחקר המדבר‬
‫דיקן הפקולטה לניהול‬
‫נבחר סינאט ממדעי הטבע‬
‫נבחר סינאט ממדעי ההנדסה‬
‫נבחרת סינאט ממדעי הרוח והחברה‬
‫נבחר סינאט ממדעי הבריאות‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫נשיאה‬
‫סגן נשיאה ומנכ"ל‬
‫משנה לרקטור‬
‫דיקנית בי"ס קרייטמן‬
‫ס‪.‬נ‪ .‬ודיקן למחקר ופיתוח‬
‫ראש מכון בן‪-‬גוריון‬
‫דיקן הסטודנטים‬
‫יועצת הנשיאה לקידום נשים באקדמיה‬
‫מזכיר אקדמי‬
‫ועדת מינויים עליונה‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫רקטור –יו"ר‬
‫צבי הכהן‬
‫ורד סלונים‪ -‬נבו נציגת סינאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה)חברה( ‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫אסמעיל אבו סעד מ"מ נציג סינאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה)חברה( ‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫נציג סינאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה)רוח(‬
‫יצחק חן‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫מ"מ נציג סינאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה)רוח( ‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫בועז הוס‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫נציג סינאט מהפקולטה למדעי הטבע‬
‫גבריאל למקוף‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫נציג סינאט מהפקולטה למדעי הטבע‬
‫שלומי דולב‬
‫פרד ליברסאט‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫מ"מ נציג סינאט מהפקולטה למדעי הטבע‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫מ"מ נציג סינאט מהפקולטה למדעי הטבע‬
‫יואב שגב‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫נציג סינאט מהפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫יובל גולן‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫נציג סינאט מהפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫יואב צרי‬
‫טוב אלפרין‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫מ"מ נציג סינאט מהפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫מ"מ נציג סינאט מהפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫דן שדות‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫אבישי גולדברג נציג סינאט מהפקולטה למדעי הבריאות‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שניה(‬
‫נציג סינאט מהפקולטה למדעי הבריאות‬
‫אריאל טרסיוק‬
‫מחמוד חליחל‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫מ"מ נציג סינאט מהפקולטה למדעי הבריאות‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫מ"מ נציג סינאט מהפקולטה למדעי הבריאות‬
‫אסתר פריאל‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫נציג סינאט מהפקולטה לניהול‬
‫מיכאל בראלי‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫נציג סינאט מהמכונים לחקר המדבר‬
‫דוד זלץ‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫יצחק רובינשטיין מ"מ נציג סינאט מהמכונים לחקר המדבר‬
‫‪ 35909‬בעלי תפקידים לשנת תשע"ז‪ -‬ועדות‬
‫‪1‬‬
‫‪03/04/2017‬‬
‫ועדת המשנה למינויים בפקולטה למדעי הטבע‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫מ"מ‪:‬‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫מתוקף תפקידו‬
‫דיקן –יו"ר‬
‫יבחר גנאור‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫אמנון בסר‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫מיכאל אלקין‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫אדוארדו גנדלמן‬
‫‪13.3.2017-11.8.2017‬‬
‫מריו פיינגולד )מ"מ של פרופ' אדוארדו גנדלמן לסמ' ב' תשע"ז(‬
‫איירה ויינשטוק‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫פרופ' דודי בר‪-‬צבי‬
‫פרופ' מיכאל לוין‪ ,‬פרופ' אהד בן שחר‪ ,‬פרופ' יגאל מאיר )מ"מ של פרופ' מריו פיינגולד(‪ ,‬פרופ' רז ילינק‪ ,‬פרופ'‬
‫עופר יפרח‪.‬‬
‫נציגת סינאט‬
‫יעל אמיתי‬
‫‪)1.11.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫מ"מ נציג הסינאט‬
‫נחשון מירן‬
‫ועדת המשנה למינויים בפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫דיקן – יו"ר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫יוסי קוסט‬
‫בעז רפאלי‬
‫יעל אידן‬
‫אלי אגיון‬
‫חנה רפפורט‬
‫חיים קלמן‬
‫מיכאל מיילר‬
‫אטה ליבנה‬
‫מ"מ‪:‬‬
‫פרופ' יוסף פרנצוס‪ ,‬פרופ' גנדי זיסקינד‪ ,‬פרופ' חבר אריה גביוס‪ ,‬פרופ' חבר נורית אשכנזי‪ ,‬פרופ' חבר עודד‬
‫פרגו‪ ,‬פרופ' זאב וייסמן‪ ,‬פרופ' יובל אלוביץ‪ ,‬פרופ' דוד קטושבסקי‪ ,‬פרופ' חבר גבי סרוסי‪.‬‬
‫נציג סינאט‬
‫מ"מ נציג סינאט‬
‫חברי סגל שישתתפו בוועדת המשנה רק בתיק של חבר סגל ממחלקתם‪/‬יחידתם‪:‬‬
‫פרופ' גל דבוטון – הנדסה ביורפואית‪ ,‬פרופ' יובל שחר – הנדסת מערכות מידע‪ ,‬פרופ' חבר יגאל שוחט – הנדסת בניין‪ ,‬פרופ'‬
‫מרק לסט – הנדסת מערכות תקשורת‪.‬‬
‫ועדת המשנה למינויים בפקולטה למדעי הרוח והחברה‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫מ"מ‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫חיים היימס‬
‫ג'ולי צוויקל‬
‫אורי ארליך‬
‫דני פילק‬
‫מרק גלבר‬
‫פרופ' נחשון מירן‬
‫יעל אידן‬
‫ארן רגב‬
‫דיקן – יו"ר‬
‫מתוקף תפקידו‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫נציגת סינאט‬
‫מ"מ נציג סינאט‬
‫‪) 1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫ועדת המשנה למינויים בפקולטה למדעי הבריאות – חברים קבועים‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫עמוס כץ‬
‫דורון זגר‬
‫יעקב גופס‬
‫שלמה הבא‬
‫יובל שחר‬
‫דיקן – יו"ר‬
‫סגן דיקן לקידום אקדמי‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.11.2016-31.7.2018‬‬
‫‪12.11.2015-31.7.2017‬‬
‫נציג סינאט‬
‫מ"מ נציג סינאט‬
‫מצטרפים לועדה לדיונים על חברי סגל ממדעי היסוד‬
‫ישראל סקלר‬
‫פרופ'‬
‫מיכאל פריגר‬
‫פרופ'‬
‫עמוס דובדבני‬
‫פרופ'‬
‫יצחק מלצר‬
‫פרופ' חבר‬
‫יעל שגב‬
‫פרופ'‬
‫דן גרינברג‬
‫פרופ'‬
‫מ"מ‪:‬‬
‫פרופ' חגית כהן‪ ,‬פרופ' אטה ליבנה‪.‬‬
‫‪ 35909‬בעלי תפקידים לשנת תשע"ז‪ -‬ועדות‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪) 1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪18.12.2016-31.7.2018‬‬
‫‪2‬‬
‫‪03/04/2017‬‬
‫מצטרפים לועדה בדיונים על חברי סגל קלינאים‬
‫מחמוד אבושקרה‬
‫פרופ'‬
‫לאוניד לנצברג‬
‫פרופ'‬
‫יוסף קפילושניק‬
‫פרופ'‬
‫רוני פלג‬
‫פרופ' חבר‬
‫אייל שיינר‬
‫פרופ'‬
‫יורם יגיל‬
‫פרופ'‬
‫גבריאל שרייבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' אלכסנדר פיש‪ ,‬פרופ' יוסף חביב‬
‫מ"מ‪:‬‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪18.12.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪) 1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫ועדת המינויים הרפואית‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫מ"מ‪:‬‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫רקטור‪ -‬יו"ר‬
‫צבי הכהן‬
‫מתוקף היותו נציג סינאט ממדעי הבריאות ‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫אבישי גולדברג‬
‫מתוקף היותו נציג סינאט ממדעי הבריאות ‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫אריאל טרסיוק‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫דוד גרינברג‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫דני בוסקילה‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫סולי מזרחי‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫יולי ברזובסקי‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫ג'יל לוגסי‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫אייל ענתבי‬
‫פסח שוורצמן‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫אלכסנדר זלוטניק‬
‫פרופ' רלי הרשקוביץ‪ ,‬פרופ' מרק קלרפילד‪ ,‬פרופ' חיים יוספי‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫נציג סינאט‬
‫ראובן שגב‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫מ"מ נציג סינאט‬
‫שלומי ארנון‬
‫ועדת המשנה למינויים במכונים לחקר המדבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫מ"מ‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫בוריס זלצמן‬
‫נעם ויסברוד‬
‫משה שגיא‬
‫אהוד מירון‬
‫בוריס קרסנוב‬
‫פרופ' ברט קוטלר‬
‫ראובן שגב‬
‫שלמה הבא‬
‫מנהל המכונים – יו"ר‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫נציג סינאט‬
‫מ"מ נציג סינאט‬
‫‪1.10.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2014-31.7.2018‬‬
‫דיקן ‪ -‬יו"ר‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.10.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫ועדת המשנה למינויים בפקולטה לניהול‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫מ"מ‪:‬‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫עודד לוונגרט‬
‫שלמה מזרחי‬
‫רמי יוסף‬
‫דויד ברוך‬
‫בקידומים לדרגה פרופסור מן המניין בלבד‬
‫עופר עזר‬
‫פרופ' חבר דפנה שוורץ‬
‫נציגת סינאט‬
‫ג'ולי צוויקל‬
‫מ"מ נציג סינאט‬
‫אנג'ל פורגדור‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫ועדת המינויים לדרוג חוקרים וקמ"ע – חברים קבועים‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫דן בלומברג‬
‫יואב צורי‬
‫שלומי דולב‬
‫ארנון קרניאלי‬
‫מצטרפים לועדה לפי נושא‬
‫אריאל טרסיוק‬
‫פרופ'‬
‫דוד זלץ‬
‫פרופ'‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫ס‪.‬נ‪ .‬ודיקן למו"פ ‪ -‬יו"ר‬
‫מתוקף היותו חבר בוועדת המינויים העליונה‪ -‬נציג הנדסה‬
‫מתוקף היותו חבר בוועדת המינויים העליונה‪ -‬נציג טבע‬
‫נציג המכונים לחקר המדבר‬
‫מתוקף היותו חבר בוועדת המינויים העליונה‪ -‬נציג הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫מתוקף היותו חבר בוועדת המינויים העליונה ‪ -‬נציג המכונים לחקר המדבר‬
‫ועדת תקנון‬
‫פרופ'‬
‫אהוד פינס‬
‫יו"ר‪ ,‬נציג סינאט מהפקולטה למדעי הטבע ‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪ 35909‬בעלי תפקידים לשנת תשע"ז‪ -‬ועדות‬
‫‪3‬‬
‫‪03/04/2017‬‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫תימור מלמד‬
‫יצחק נבו‬
‫ישראל סקלר‬
‫נציג סינאט מהפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫נציג סינאט מהפקולטה למדה"ר‬
‫נציג סינאט מהפקולטה למדעי הבריאות‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪15.1.2017-31.7.2018‬‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ' חבר‬
‫חיים לוי‬
‫יוני אפרת‬
‫נציג סינאט מהפקולטה לניהול‬
‫נציג סינאט מהמכונים לחקר המדבר‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫ועדת תלמידי מחקר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫דיקנית בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן בתוקף תפקידה‬
‫מיכל שפירא‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫רץ זריבץ‬
‫בתוקף תפקידה‬
‫הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫עלוה פלד‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫הפקולטה למדעי הרוח והחברה‬
‫לב גרינברג‬
‫בתוקף תפקידה‬
‫הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫אטה ליבנה‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫המכונים לחקר המדבר‬
‫זאב רונן‬
‫בתוקף תפקידו‬
‫הפקולטה לניהול‬
‫עופר עזר‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫נבחר סינאט מהפקולטה למדעי הטבע‬
‫דורון כהן‬
‫ראובן שגב‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫נבחר סינאט מהפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫‪15.1.2017-31.7.2018‬‬
‫רותי ג'יניאו נבחרת סינאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫נבחר סינאט מהפקולטה למדעי הבריאות‬
‫אסף רודיך‬
‫‪)8.12.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫נבחר סינאט מהמכונים לחקר המדבר‬
‫יצחק מאיר‬
‫יניב פוריה‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫נבחר סינאט מהפקולטה לניהול‬
‫בית הדין למשמעת סטודנטים‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ' חבר‬
‫הממונה על בית הדין‬
‫יצחק נבו‬
‫מחמוד חליחל סגן הממונה על בית הדין‬
‫ליטל אלפונטה סגנית הממונה על בית הדין‬
‫סגן הממונה על בית הדין‬
‫יהונתן אפרת‬
‫סגן הממונה על בית הדין‬
‫דוד וטשטיין‬
‫מ"מ סגן הממונה על בית הדין‬
‫לימור אהרנסון‪-‬דניאל‬
‫מ"מ סגן הממונה על בית הדין‬
‫דן גרינברג‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪)1.1.2014-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫בית‪ -‬דין לערעורים )משמעת סטודנטים(‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫מיכאל מיילר‬
‫דורון כהן‬
‫הממונה על בית הדין לערעורים‬
‫סגן הממונה על בית הדין לערעורים‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫בית‪-‬דין למשמעת סגל אקדמי‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ' חבר‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫ורד סלונים‪ -‬נבו ראשת בית הדין‪ ,‬נציגת הפקולטה למדעי הרוח והחברה‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫מ"מ ראשת בית הדין‪ ,‬נציג הפקולטה למדעי הטבע‬
‫רז ילינק‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫נציגת הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫אטה ליבנה‬
‫נציג הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫מיכאל סגל‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪)1.8.2014-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫נציג המכונים לחקר המדבר‬
‫גדעון גרפי‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫נציג הפקולטה לניהול‬
‫דויד ברוך‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫ריאד אגבאריה נציג הפרופסורים החברים‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫נציג הפרופסורים החברים‬
‫יצחק נבו‬
‫אלה שגב‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫נציגת המרצים הבכירים‬
‫‪1.8.2016-31.7.2017‬‬
‫מ"מ נציג סינאט‬
‫עדנה שכטמן‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫מ"מ נציג סינאט‬
‫ראובן שגב‬
‫בית‪-‬דין לערעורים סגל אקדמי‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫עמית שכטר‬
‫ארנון קרניאלי‬
‫ויקטור ויניקוב‬
‫טוב אלפרין‬
‫יעל שגב‬
‫יו"ר‪ ,‬נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברה‬
‫מ"מ יו"ר‪ ,‬נציג המכונים לחקר המדבר‬
‫נציג הפקולטה למדעי הטבע‬
‫נציג הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫נציגת הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫‪ 35909‬בעלי תפקידים לשנת תשע"ז‪ -‬ועדות‬
‫‪4‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪)1.8.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪03/04/2017‬‬
‫פרופ'‬
‫חיים לוי‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫נציג הפקולטה לניהול‬
‫נציגי סינאט בוועד המנהל‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫פרופ'‬
‫עמוס ביימל‬
‫מיכאל סגל‬
‫רנה פוזננסקי‬
‫מחמוד חליחל‬
‫דפנה שוורץ‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫הפקולטה למדעי הרוח החברה‬
‫הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫המכונים לחקר המדבר‪/‬הפקולטה לניהול‬
‫‪1.8.2015-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2014-31.7.2017‬‬
‫‪)1.8.2012-31.7.2018‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2014-31.7.2017‬‬
‫ועדת האתיקה האוניברסיטאית‬
‫פרופ' אמריטוס דוד פרנקל‪ -‬יו"ר‬
‫לאה גבר‪ -‬נציגת הפקולטה למדעי הטבע‬
‫פרופ'‬
‫עמיאל ישעיה‪ -‬נציג הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫פרופ'‬
‫יצחק נבו‪ -‬נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברה‬
‫פרופ' חבר‬
‫אלן יוטקוביץ‪ -‬נציג הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫פרופ' חבר‬
‫עמוס זמל‪ -‬נציג המכונים לחקר המדבר‬
‫פרופ'‬
‫דינה ון‪-‬דייק‪ -‬נציגת הפקולטה לניהול‬
‫ד"ר‬
‫פנחס יחזקאלי‪ -‬נציג ציבור‬
‫ד"ר‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.1.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.1.2012-31.7.2018‬‬
‫‪1.3.2015-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2013-31.7.2018‬‬
‫‪25.10.2015-31.7.2017‬‬
‫נציב קבילות חברי סגל וועדה מייעצת לנציב‬
‫פרופ' אמריטוס דוד פרנקל‪ -‬נציב‬
‫‪1.5.2012-31.7.2018‬‬
‫ועדה מייעצת לנציב‬
‫רותי פרברי‬
‫פרופ'‬
‫משה אבן‪ -‬חיים‬
‫פרופ'‬
‫אבי רובין‬
‫ד"ר‬
‫‪)1.8.2012-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫גבי למקוף‬
‫תימור מלמד‬
‫גיא בן פורת‬
‫אסנת גילאור‬
‫גבריאל סקלוסוב‬
‫‪)1.1.2013-31.7.2017‬קדנציה שנייה(‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.9.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2017‬‬
‫ועדת המעקב‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ועדת ספריה‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫גב'‬
‫גב'‬
‫חיים קרייסל‬
‫איליה טיומקין‬
‫טוב אלפרין‬
‫חניטה גוטבלאט‬
‫דניאל ורדי‬
‫שי ארנון‬
‫אילנית מדר‪-‬גביוס‬
‫מאיה דרפנר‬
‫אילונה גילר‬
‫יו"ר‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫הפקולטה למדעי הרוח והחברה‬
‫הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫המכונים לחקר המדבר‬
‫הפקולטה לניהול‬
‫נציגת אגודת הסטודנטים‬
‫מרכזת הועדה ‪ -‬מנהלת הספרייה‬
‫‪1.12.2007-31.7.2018‬‬
‫‪1.4.2009-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2006-31.7.2018‬‬
‫‪1.1.2008-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪5.9.2010-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫אייל שמעוני‬
‫מיכאל אלחדד‬
‫רון דבורא‬
‫טל סבוראי‬
‫שלומי קודיש‬
‫עמית גרוס‬
‫יו"ר‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫הפקולטה למדעי הרוח והחברה‬
‫הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫המכונים לחקר המדבר‬
‫‪1.10.2011-30.9.2017‬‬
‫‪1.10.2011-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2013-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2011-31.7.2017‬‬
‫‪1.9.2006-31.7.2017‬‬
‫‪1.8.2011-31.7.2017‬‬
‫ועדת מדיניות מיחשוב‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫ד"ר‬
‫פרופ' חבר‬
‫ד"ר‬
‫פרופ' חבר‬
‫‪ 35909‬בעלי תפקידים לשנת תשע"ז‪ -‬ועדות‬
‫‪5‬‬
‫‪03/04/2017‬‬
‫ד"ר‬
‫מר‬
‫מר‬
‫מר‬
‫פרופ' חבר‬
‫צביקה אפיק‬
‫יוסי רוקני‬
‫מוטי מרגלית‬
‫שמואל גרובר‬
‫אריאל פלדשטיין‬
‫הפקולטה לניהול‬
‫סמנכ"ל תכנון תקצוב וכלכלה‬
‫סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע‬
‫מנהל מערך המחשוב‬
‫מזכיר אקדמי‬
‫‪1.12.2011-31.7.2017‬‬
‫‪1.9.2007-31.7.2017‬‬
‫‪1.9.2002-31.7.2017‬‬
‫‪1.9.2002-31.7.2017‬‬
‫‪1.9.2011-31.7.2017‬‬
‫דן בלומברג‬
‫דן מישמר‬
‫טוב הלפרין‬
‫מיכל קרומר‪-‬נבו‬
‫אנגל פורגדור‬
‫יוני אפרת‬
‫יותם לוריא‬
‫ס‪.‬נ‪ .‬ודיקן למו"פ‪ -‬יו"ר‬
‫הפקולטה למדעי הטבע‬
‫הפקולטה למדעי ההנדסה‬
‫הפקולטה למדעי הרוח והחברה‬
‫הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫המכונים לחקר המדבר‬
‫הפקולטה לניהול‬
‫‪1.11.2011-31.7.2018‬‬
‫‪1.3.2015-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2013-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2014-31.7.2018‬‬
‫‪1.11.2014-31.7.2018‬‬
‫‪1.10.2016-31.7.2018‬‬
‫פסיכולוגיה‪ -‬יו"ר‬
‫פסיכולוגיה‬
‫סוציולוגיה‪-‬אנתרופולוגיה‬
‫כלכלה‬
‫חינוך‬
‫סוציולוגיה ואנתרופולוגיה‬
‫עבודה סוציאלית‬
‫מנהל עסקים‬
‫ניהול‬
‫ניהול מערכות בריאות‬
‫הנדסת תעשייה וניהול‬
‫אומנויות‬
‫עבודה סוציאלית‬
‫בריאות הציבור‬
‫דיקן מדעי הבריאות‬
‫‪1.12.2015-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2014-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2013-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2013-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2013-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2014-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2014-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2008-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2013-31.7.2018‬‬
‫‪1.12.2014-31.7.2018‬‬
‫‪1.12.2014-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2015-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫ועדת מרכזים‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫ד"ר‬
‫הועדה למחקרים בהשתתפות בני אדם‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫פרופ' חבר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫ד" ר‬
‫פרופ'‬
‫יואלה ברבי ‪ -‬מאיר‬
‫יהושע ליפשיץ‬
‫ג'קי פלדמן‬
‫רועי זולטן‬
‫גיא רוט‬
‫ניצה ינאי‬
‫אפרת הוס‬
‫רחל ברקן‬
‫סימון מורן‪-‬סובל‬
‫דינה ון‪-‬דייק‬
‫טל אורון‪-‬גלעד‬
‫וורן ברודסקי‬
‫ורד סלונים‪ -‬נבו‬
‫ניהאיה דאוד‬
‫עמוס כץ‬
‫הועדה לאתיקה בשימוש בבעלי חיים למחקר והוראה‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫פרופ' חבר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫ד"ר‬
‫מר‬
‫ד" ר‬
‫מחמוד חליחל‬
‫חוה גולן‬
‫זאב סילברמן‬
‫מחמוד חליחל‬
‫דינה זילברג‬
‫מטויי בוייקו‬
‫שירה עובדיה‬
‫ליליאנה אסטחוב‬
‫דניס וינטראוב‬
‫עינת בלך‬
‫אימונולוגיה ומיקרוביולוגיה וגנטיקה ‪ -‬יו"ר ‪1.8.2009-31.7.2017‬‬
‫‪1.11.2013-31.7.2018‬‬
‫פיזיולוגיה וביולוגיה תאית‬
‫‪1.8.2008-31.7.2018‬‬
‫מורפולוגיה‬
‫‪1.8.2008-31.7.2018‬‬
‫וירולוגיה וגנטיקה התפתחותית‬
‫חקלאות וביוטכנולוגיה של איזורים צחיחים ‪1.8.2013-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2014-31.7.2018‬‬
‫מחלקת הרדמה‬
‫‪1.8.2008-31.7.2018‬‬
‫בית החיות‬
‫‪1.4.2012-31.7.2018‬‬
‫מחלקת בטיחות‬
‫‪1.8.2008-31.7.2018‬‬
‫איש ציבור‬
‫בית החיות‬
‫‪1.8.2016-31.7.2018‬‬
‫ועדה לאישור מחקרים בגורמים מעוררי מחלות ביולוגיים‬
‫ד"ר‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫שלום בן שימול‪ -‬יו"ר‬
‫רות פרברי‬
‫אריאל קושמרו‬
‫החטיבה הפדיאטרית‬
‫וירולוגיה וגנטיקה התפתחותית‬
‫הנדסת ביוטכנולוגיה‬
‫‪1.8.2014-31.7.2018‬‬
‫‪1.2.2009-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2014-31.7.2018‬‬
‫מיקרוביולוגיה‪ ,‬אימונולוגיה וגנטיקה‬
‫מדעי החיים‬
‫המכון חקלאות וביוטכנולוגיה‬
‫של איזורים צחיחים‬
‫‪1.8.2010-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2010-31.7.2018‬‬
‫‪1.8.2010-31.7.2018‬‬
‫ועדה ל ‪Recombinant DNA‬‬
‫פרופ' חבר‬
‫פרופ'‬
‫ד"ר‬
‫אסתר פריאל‬
‫דודי בר‪-‬צבי‬
‫סיימון ברק‬
‫‪ 35909‬בעלי תפקידים לשנת תשע"ז‪ -‬ועדות‬
‫‪6‬‬
‫‪03/04/2017‬‬