מודעת פרסום לציבור בדבר האפשרות לקבל תמיכה

‫בס“ד‬
‫המשרד לשרותי דת‬
‫תחום תמיכות ועזבונות‬
‫הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן‪ ,‬בכפוף‬
‫לאישור התקציב‪ ,‬לבקש תמיכה לפי סעיף ‪3‬א'‬
‫לחוק יסודות התקציב‪ ,‬התשמ"ה‪1985-‬‬
‫מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל‪ ,‬בכפוף לאישור התקציב לשנת ‪ ,2017‬תמיכות‬
‫של המשרד לשירותי דת )להלן‪-‬המשרד( למוסדות ציבור בהתאם לסעיף ‪3‬א'‬
‫לחוק יסודות התקציב‪ ,‬התשמ"ה‪.1985-‬‬
‫מוסדות ציבור המקיימים פעילות של רב בקהילה‬
‫א‪ .‬בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על‪-‬ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק‪ ,‬הפועל‬
‫שלא למטרת רווח )להלן ‪ -‬המבקש(‪ ,‬ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה‬
‫מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן )להלן‪-‬הנוהל(‪ .‬התמיכות יינתנו‪,‬‬
‫בכפוף לאישור התקציב‪ ,‬באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני‬
‫התמיכה‪.‬‬
‫ב‪ .‬עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד‬
‫‪ ‘ www.dat.gov.il‬תמיכות ‪2017‬‬
‫ג‪ .‬כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים‬
‫המפורסמים וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל‬
‫ולמבחני התמיכה באמצעות "פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת‬
‫‪ .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal‬קבלת כרטיס חכם או חידוש תוקפו‬
‫הינם באחריותו הבלעדית של הגוף שמגיש בקשת תמיכה‪.‬‬
‫המועד האחרון להגשת הבקשה בצרוף כל המסמכים הנדרשים הינו‬
‫יום ג'‪ ,‬י"ח שבט תשע"ז‪;14.2.2017 .‬‬
‫ד‪ .‬יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת ‪ 2017‬עם הגשת בקשת התמיכה‪.‬‬
‫ה‪ .‬בקשות אשר לא מולאו כראוי‪ ,‬או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים‪,‬‬
‫עלולות להידחות בועדת התמיכות‪ .‬בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון‪.‬‬
‫ו‪ .‬מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת ‪ 2017‬למשרד לשירותי דת‬
‫ואין ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם באמצעות כתובת מייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ז‪ .‬על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל )ככל שיהיו(‪,‬‬
‫לרבות עדכונים ביחס למודעה זו‪ ,‬יש לשלוח פנייה בכתב למר אפרים אנטמן‪,‬‬
‫מנהל תחום תמיכות ועזבונות במשרד לפקס שמספרו ‪ 02-5311332‬או‬
‫בדוא"ל בכתובת‪ [email protected] :‬על הפונים חלה החובה לבדוק כי‬
‫פקס או הודעת דוא"ל ששלחו )אם שלחו( למשרד התקבלו במלואם ביחידה‬
‫המקצועית‪.‬‬
‫ח‪ .‬במשרד פועל מרכז תמיכה מקצועי אשר יספק מענה לשאלות מהותיות‬
‫הנוגעות לאופן הקמת בקשות התמיכה‪ .‬שאלות למרכז תמיכה ניתן להעביר‬
‫לכתובת המייל ‪[email protected]‬‬
‫ט‪ .‬אין בפרסום מודעה זו‪ ,‬משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת‬
‫תמיכות בכלל‪.‬‬
‫הזמנה לכנס הדרכה‪-‬הגשת בקשות תמיכה‬
‫מוסד‪/‬גוף ציבורי אשר בכוונתו להגיש בקשת תמיכה‬
‫בנושא האמור לעיל מוזמן לשלוח נציג‪/‬ה מטעמו‬
‫לכנס הדרכה שיתקיים אי"ה‬
‫ביום רביעי כ' בטבת תשע"ז ‪ 18.1.2017‬בין השעות ‪09:30-14:00‬‬
‫במשרדנו השוכן ברח' כנפי נשרים ‪ 7‬גבעת שאול ירושלים קומה ג'‪.‬‬
‫על מנת להירשם לכנס יש לשלוח בקשה באמצעות דואר מייל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ולצרף פרטים כגון‪ :‬שם הנציג‪/‬ה‪ ,‬שם העמותה‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,.‬מס' טלפון‬
‫להתקשרות‪ ,‬וכתובת מייל‪.‬‬
‫ניתן להירשם לא יאוחר מיום ראשון י"ז בטבת תשע"ז ‪.15.1.2017‬‬