סקירות יומיות - מגדל שוקי הון

‫מחלקה כלכלית‪ ,‬מגדל שוקי הון‬
‫‪16/02/2017‬‬
‫סקירת מאקרו יומית ‪MigDaily -‬‬
‫מדד המחירים לצרכן בישראל ירד ב‪ 0.2%-‬בחודש ינואר‬
‫ישראל‬
‫‬
‫מדד המחירים לצרכן ירד ב‪ 0.2%-‬בחודש ינואר‪ .‬עיקר הירידה נרשמה בסעיפי‬
‫הלבשה והנעלה )‪ ,(9.2%‬ירקות טריים )‪ (1.2%‬ותרבות ובידור )‪ .(1%‬מנגד עלייה‬
‫נרשמה בסעיף פירות טריים )‪ (2.7%‬ותחזוקת הדירה )‪ .(1.2%‬ב‪ 12 -‬החודשים‬
‫האחרונים עלה המדד הכללי ב‪) 0.1% -‬לראשונה מאז יולי ‪ 2014‬נרשם מדד חיובי‬
‫בקצב שנתי(‪ ,‬המדד ללא ירקות ופירות ירד ב‪ ,0.3%-‬המדד ללא אנרגיה ירד ב‪0.5%-‬‬
‫והמדד ללא דיור ירד ב‪ .0.3%-‬מדד מחירי הדירות ירד ב‪ 1.2%-‬בחודשים נובמבר‪-‬‬
‫דצמבר ובקצב שנתי רשם עלייה של ‪.5.9%‬‬
‫ארה"ב‬
‫‬
‫הליבה עלה ב‪ ,0.3%-‬זאת לאחר עלייה של ‪ 0.2%‬בחודש דצמבר‪.‬‬
‫קצב המכירות הקמעונאיות עלה ב‪ 0.4%-‬בחודש ינואר‪ ,‬לעומת צפי לעלייה של‬
‫‪ ,0.1%‬זאת לאחר עלייה של ‪ 0.6%‬בחודש דצמבר‪ .‬מדד הליבה עלה ב‪ ,0.8%-‬זאת‬
‫לאחר עלייה של ‪ 0.4%‬בחודש דצמבר )עודכן מעלייה של ‪.(0.2%‬‬
‫‬
‫מדד ת"א ‪35‬‬
‫מדד ת"א ‪90‬‬
‫מדד ת"א ‪125‬‬
‫מדד ת"א נדל"ן‬
‫מדד ת"א‬
‫‪SME60‬‬
‫מדד תל בונד‬
‫‪20‬‬
‫מדד תל בונד‬
‫‪40‬‬
‫מדד תל בונד‬
‫תשואות‬
‫מדד תל בונד‬
‫צמודות‪-‬יתר‬
‫אג"ח כללי‬
‫ממשלתי כללי‬
‫‪0.57‬‬
‫‪-0.3‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪-1.36‬‬
‫‪2.86‬‬
‫‪3.03‬‬
‫‪3.19‬‬
‫‪2.03‬‬
‫‪-1.51‬‬
‫‪5.29‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪4.89‬‬
‫‪-0.49‬‬
‫‪-0.68‬‬
‫‪2.66‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.61‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪-0.01‬‬
‫‪-0.05‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪-0.15‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪-0.37‬‬
‫דאו ג'ונס‬
‫נאסד"ק‬
‫‪S&P 500‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪3.76‬‬
‫‪3.64‬‬
‫‪3.09‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪8.11‬‬
‫‪4.93‬‬
‫פוטסי‬
‫דאקס‬
‫קאק‬
‫ניקיי‬
‫האנג – סנג‬
‫שנחאי‬
‫‪0.47‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪-0.47‬‬
‫‪0.46‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪2.86‬‬
‫‪2.24‬‬
‫‪3.71‬‬
‫‪2.08‬‬
‫‪2.71‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪2.23‬‬
‫‪2.72‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪9.06‬‬
‫‪3.52‬‬
‫‪MSCI AC‬‬
‫‪WORLD‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪2.51‬‬
‫‪5.31‬‬
‫מרווח‬
‫מרווח לפני‬
‫חודש‬
‫‪1.31‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪1.83‬‬
‫‪1.47‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪2.11‬‬
‫שער‬
‫‪%‬תשואה‬
‫חודשית‬
‫‪ %‬תשואה‬
‫שנתית‬
‫‪3.7470‬‬
‫‪3.9542‬‬
‫‪4.6558‬‬
‫‪1.0608‬‬
‫‪-0.58‬‬
‫‪-2.48‬‬
‫‪-1.04‬‬
‫‪-1.89‬‬
‫‪-2.55‬‬
‫‪-2.22‬‬
‫‪-1.47‬‬
‫‪0.69‬‬
‫שער‬
‫‪%‬תשואה‬
‫חודשית‬
‫‪ %‬תשואה‬
‫שנתית‬
‫‪53.11‬‬
‫‪1233.14‬‬
‫‪1061.25‬‬
‫‪454.75‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪1.89‬‬
‫‪3.61‬‬
‫‪8.03‬‬
‫‪-1.69‬‬
‫‪7.05‬‬
‫‪6.44‬‬
‫‪11.13‬‬
‫מדד המחירים לצרכן עלה ב‪ 0.6%-‬בחודש ינואר )עלייה של ‪ 2.5%‬בקצב שנתי(‪,‬‬
‫לעומת צפי לעלייה של ‪ ,0.3%‬זאת לאחר עלייה של ‪ 0.3%‬בחודש דצמבר‪ .‬מדד‬
‫‬
‫מדד‬
‫‪ %‬שינוי‬
‫‪%‬תשואה‬
‫חודשית‬
‫‪ %‬תשואה‬
‫שנתית‬
‫קצב הייצור התעשייתי ירד ב‪ 0.1%-‬בחודש ינואר‪ ,‬לעומת צפי לעלייה של ‪,0.1%‬‬
‫זאת לאחר עלייה של ‪ 0.6%‬בחודש דצמבר‪ .‬שיעור הניצולת התעשייתית ירד לרמה‬
‫של ‪ ,75.3%‬זאת לאחר רמה של ‪ 75.6%‬בחודש דצמבר )עודכן מרמה של ‪.(75.5%‬‬
‫‬
‫המלאים העסקיים עלו ב‪ 0.4%-‬בחודש דצמבר‪ ,‬לעומת צפי לעלייה של ‪ ,0.5%‬זאת‬
‫לאחר עלייה של ‪ 0.8%‬בחודש נובמבר )עודכן מעלייה של ‪.(0.7%‬‬
‫אירופה והמזרח‬
‫‬
‫מאזן הסחר בגוש האירו הצביע על עודף של ‪ 24.5‬מיליארד אירו בחודש דצמבר‪,‬‬
‫לעומת צפי לעודף של ‪ 22.5‬מיליארד אירו‪ ,‬זאת לאחר עודף של ‪ 22.2‬מיליארד אירו‬
‫בחודש נובמבר‪.‬‬
‫‬
‫תל בונד ‪20‬‬
‫תל בונד ‪40‬‬
‫תל בונד ‪60‬‬
‫תל בונד תשואות‬
‫שיעור האבטלה בבריטניה נותר ללא שינוי בחודש דצמבר ברמה של ‪ ,4.8%‬בדומה‬
‫דולר‪ -‬שקל‬
‫יורו ‪ -‬שקל‬
‫פאונד‪ -‬שקל‬
‫יורו ‪ -‬דולר‬
‫לצפי‪.‬‬
‫מה צפוי היום ומחר ?‬
‫‬
‫ב‪ 13:00-‬תפרסם הלמ"ס את האומדן הראשון לתוצר לרבעון הרביעי‪.‬‬
‫‬
‫ב‪ 15:30-‬יתפרסמו מספר היתרי הבנייה בארה"ב לחודש ינואר‪ ,‬הצפי הוא ל‪1.23-‬‬
‫מיליון היתרים‪ ,‬זאת לאחר ‪ 1.21‬מיליון היתרים בחודש דצמבר‪.‬‬
‫‬
‫תשואת )‪ 10 (%‬שנים אמריקאי‬
‫מרווח ממשלתי שקלי ‪0324‬‬
‫‪2.43‬‬
‫‪-0.67‬‬
‫ב‪ 15:30-‬יתפרסמו מספר התביעות לדמי אבטלה בארה"ב לשבוע האחרון‪ ,‬הצפי הוא‬
‫ל‪ 243-‬אלף תביעות‪ ,‬זאת לאחר ‪ 234‬אלף תביעות בשבוע הקודם‪.‬‬
‫‬
‫נפט ‪WTI‬‬
‫זהב )ספוט(‬
‫סויה‬
‫חיטה‬
‫מח"מ‬
‫ממוצע‬
‫‪4.45‬‬
‫‪3.47‬‬
‫‪3.99‬‬
‫‪3.61‬‬
‫ב‪ 15:30-‬יתפרסמו מספר התחלות הבנייה בארה"ב לחודש ינואר‪ ,‬הצפי הוא ל‪1.23-‬‬
‫מיליון התחלות בנייה‪ ,‬זאת לאחר ‪ 1.23‬מיליון התחלות בנייה בחודש דצמבר‪.‬‬
‫תחזיותינו‬
‫מדד מתחילת השנה‬
‫מדד פברואר ‪17‬‬
‫מדד מרץ ‪17‬‬
‫אינפלציה ‪ 12‬חודשים קדימה‬
‫אינפלציה ב‪2017 -‬‬
‫מגדל שוקי הון‬
‫רח' סעדיה גאון ‪ ,26‬תל‪-‬אביב ‪ 6713521‬טל‪ 03-5194111 .‬או ‪ ,*5699‬פקס‪www.msh.co.il ,03-5106708 .‬‬
‫‪-0.2%‬‬
‫‪-0.2%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫עקום תשואות סינטטי ‪ -‬שקלים‬
‫עקום תשואות סינטטי ‪ -‬צמודים‬
‫‪0.93%‬‬
‫‪0.84%‬‬
‫‪0.77%‬‬
‫‪0.70%‬‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪2.50%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪0.80% 0.72%‬‬
‫‪0.52%‬‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪0.60%‬‬
‫‪0.36%‬‬
‫‪0.26%0.27%‬‬
‫‪1.50%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪0.50%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪-0.20%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫לפני חודש‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫לפני שבוע‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫לפני חודש‬
‫היום‬
‫ריבית עפ"י שוק המק"מ‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫לפני שבוע‬
‫‪0.30%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫היום‬
‫ציפיות אינפלציה‬
‫‪2.20%‬‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪1.90%‬‬
‫‪1.60%‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪1.30%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫‪0.70%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪0.05%‬‬
‫‪-0.20%‬‬
‫‪-0.50%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫לפני חודש‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫לפני שבוע‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫היום‬
‫מגדל שוקי הון‬
‫רח' סעדיה גאון ‪ ,26‬תל‪-‬אביב ‪ 67135‬טל‪ 03-5194111 .‬או ‪ ,*5699‬פקס‪www.msh.co.il ,03-5106708 .‬‬
‫סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד‪ ,‬ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות‪/‬להחזיק‪/‬למכור ני”ע ו‪/‬או נכסים פיננסיים כלשהם‪ .‬הסקירה‬
‫מבוססת על מידע‪ ,‬אשר מגדל שוקי הון )‪ (1965‬בע”מ )"מגדל שוקי הון”( סבורה כי הוא מהימן‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא אנו‪ ,‬לא כל מי שפועל מטעמנו יכול‬
‫לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה‪ .‬אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו‪ ,‬ועל כן אנו מניחים כי‬
‫הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים‪ .‬הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה‪ ,‬והן עשויות להשתנות ללא שום‬
‫הודעה נוספת‪ .‬אין הסקירה מהווה ייעוץ‪/‬שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי‪,‬‬
‫לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ‪/‬משווק השקעות מוסמך‪ ,‬בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא‪ .‬יובהר‪ ,‬כי עשויות להיות לנו ו‪/‬או‬
‫לחברות בנות שלנו ו‪/‬או ללקוחותיהן עניין ו‪/‬או אחזקות בניירות ערך‪/‬נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להדפיס‪ ,‬לשכפל‪,‬‬
‫להפיץ‪ ,‬לשדר או לפרסם ברבים‪ ,‬הן במישרין והן בעקיפין‪ ,‬את הסקירה ו‪/‬או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל‬
‫שוקי הון‪.‬‬
‫מרווח בין אג"ח ממשלתי בישראל לארה"ב )ל‪ 10-‬שנים(‬
‫מרווח תשואה קונצרני ממשלתי‬
‫‪2.70%‬‬
‫‪3.50%‬‬
‫‪3.00%‬‬
‫‪2.50%‬‬
‫‪2.00%‬‬
‫‪1.50%‬‬
‫‪1.00%‬‬
‫‪0.50%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪-0.50%‬‬
‫‪-1.00%‬‬
‫‪2.50%‬‬
‫‪2.30%‬‬
‫‪2.10%‬‬
‫‪1.90%‬‬
‫‪1.70%‬‬
‫‪1.50%‬‬
‫‪1.30%‬‬
‫‪1.10%‬‬
‫‪0.90%‬‬
‫‪01/2013‬‬
‫‪02/2013‬‬
‫‪03/2013‬‬
‫‪04/2013‬‬
‫‪05/2013‬‬
‫‪06/2013‬‬
‫‪07/2013‬‬
‫‪08/2013‬‬
‫‪09/2013‬‬
‫‪10/2013‬‬
‫‪11/2013‬‬
‫‪12/2013‬‬
‫‪01/2014‬‬
‫‪02/2014‬‬
‫‪03/2014‬‬
‫‪04/2014‬‬
‫‪05/2014‬‬
‫‪06/2014‬‬
‫‪07/2014‬‬
‫‪08/2014‬‬
‫‪09/2014‬‬
‫‪10/2014‬‬
‫‪11/2014‬‬
‫‪12/2014‬‬
‫‪01/2015‬‬
‫‪02/2015‬‬
‫‪03/2015‬‬
‫‪04/2015‬‬
‫‪05/2015‬‬
‫‪06/2015‬‬
‫‪07/2015‬‬
‫‪08/2015‬‬
‫‪09/2015‬‬
‫‪10/2015‬‬
‫‪11/2015‬‬
‫‪12/2015‬‬
‫‪01/2016‬‬
‫‪02/2016‬‬
‫‪03/2016‬‬
‫‪04/2016‬‬
‫‪05/2016‬‬
‫‪06/2016‬‬
‫‪07/2016‬‬
‫‪08/2016‬‬
‫‪09/2016‬‬
‫‪10/2016‬‬
‫‪11/2016‬‬
‫‪12/2016‬‬
‫‪01/2017‬‬
‫‪02/2017‬‬
‫‪06/2012‬‬
‫‪08/2012‬‬
‫‪10/2012‬‬
‫‪12/2012‬‬
‫‪02/2013‬‬
‫‪04/2013‬‬
‫‪06/2013‬‬
‫‪08/2013‬‬
‫‪10/2013‬‬
‫‪12/2013‬‬
‫‪02/2014‬‬
‫‪04/2014‬‬
‫‪06/2014‬‬
‫‪08/2014‬‬
‫‪10/2014‬‬
‫‪12/2014‬‬
‫‪02/2015‬‬
‫‪04/2015‬‬
‫‪06/2015‬‬
‫‪08/2015‬‬
‫‪10/2015‬‬
‫‪12/2015‬‬
‫‪02/2016‬‬
‫‪04/2016‬‬
‫‪06/2016‬‬
‫‪08/2016‬‬
‫‪10/2016‬‬
‫‪12/2016‬‬
‫תל‪-‬בונד ‪60‬‬
‫תל‪-‬בונד ‪40‬‬
‫תל‪-‬בונד ‪20‬‬
‫מדד המחירים לצרכן‪ ,‬ארה"ב‬
‫מדד המחירים לצרכן בישראל‬
‫מגדל שוקי הון‬
‫רח' סעדיה גאון ‪ ,26‬תל‪-‬אביב ‪ 67135‬טל‪ 03-5194111 .‬או ‪ ,*5699‬פקס‪www.msh.co.il ,03-5106708 .‬‬
‫סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד‪ ,‬ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות‪/‬להחזיק‪/‬למכור ני”ע ו‪/‬או נכסים פיננסיים כלשהם‪ .‬הסקירה‬
‫מבוססת על מידע‪ ,‬אשר מגדל שוקי הון )‪ (1965‬בע”מ )"מגדל שוקי הון”( סבורה כי הוא מהימן‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא אנו‪ ,‬לא כל מי שפועל מטעמנו יכול‬
‫לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה‪ .‬אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו‪ ,‬ועל כן אנו מניחים כי‬
‫הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים‪ .‬הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה‪ ,‬והן עשויות להשתנות ללא שום‬
‫הודעה נוספת‪ .‬אין הסקירה מהווה ייעוץ‪/‬שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי‪,‬‬
‫לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ‪/‬משווק השקעות מוסמך‪ ,‬בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא‪ .‬יובהר‪ ,‬כי עשויות להיות לנו ו‪/‬או‬
‫לחברות בנות שלנו ו‪/‬או ללקוחותיהן עניין ו‪/‬או אחזקות בניירות ערך‪/‬נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה‪ .‬אין להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להדפיס‪ ,‬לשכפל‪,‬‬
‫להפיץ‪ ,‬לשדר או לפרסם ברבים‪ ,‬הן במישרין והן בעקיפין‪ ,‬את הסקירה ו‪/‬או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל‬
‫שוקי הון‪.‬‬