שיחה של יאיר מימון בבית ספר בראש העין

‫ריגש את‬
‫הפצוע‬
‫צורים‬
‫תלמידי‬
‫השבוע בבית הספר‬
‫התארח‬
‫ופעולות האיבה‬
‫לפצועי צה״ל‬
‫ההוקרה‬
‫לרגל יום‬
‫בפיגוע ירי לפני שש שנים וחלק עימם את סיפור שיקומו‬
‫יאיר מימון אשר נפצע‬
‫שבוע ציינו בבית ספר צורים‬
‫ה את יום ההוקרה לפצועי צה״ל‬
‫ופעולות האיבה‪.‬‬
‫כשיאיר מימון‪,‬‬
‫רגע מרגש נרשם‬
‫אשר נפצע לפני שש שנים בפיגוע‬
‫הגיע‬
‫ירי‪,‬‬
‫מנת‬
‫ו'‬
‫לבית‬
‫לשתף את‬
‫בסיפור‬
‫לאחר‬
‫תלמידי‬
‫כיתות‬
‫ד'‪-‬‬
‫פציעתו‬
‫ושיקומו‬
‫למידים‬
‫ביקורו‬
‫הקשיבו‬
‫המופלא‬
‫ולמדו‬
‫מהו‪ .‬יאיר סיפר‬
‫נותח מספר‬
‫שיקום ארוך‬
‫נאלץ‬
‫לגייס‪,‬‬
‫הרצון‬
‫שלו על‬
‫לדבריו‪,‬‬
‫מנת‬
‫את‬
‫כל כוח‬
‫להתמודד עם‬
‫הקשיים והכאבים שבדרך‪.‬‬
‫ותשובות‪,‬‬
‫במסגרת שאלות‬
‫את‬
‫שיתף‬
‫הנוכחים‬
‫יאיר‬
‫באתגרים שע ‪-‬‬
‫הארוך‬
‫בבית הספר‪ ,‬הת ‪-‬‬
‫כזו למע ‪-‬‬
‫מרותקים‬
‫ממנו‬
‫שבעקבות‬
‫לסיפו ‪-‬‬
‫כוח‬
‫בתמונה יום‬
‫הוקרהלפצועי‬
‫צה"ל בצורים‬
‫צילום דוברות‬
‫העירייה‬
‫מדו בפניו וחשף שהוא היה מוגדר‬
‫כפצוע קל עד בינוני‪ .‬לפני סיום‬
‫הפציעה‪.‬‬
‫במהלך‬
‫רו‬
‫הספר‬
‫לספר‬
‫על‬
‫הוא‬
‫ליך‬
‫פעמים ועבר תה ‪-‬‬
‫ומפרך‪ ,‬תהליך בו‬
‫מזל טלבי לוי‬
‫הדגיש‬
‫שה‬
‫בדרגה‬
‫שפצועים‬
‫מתמודדים עם‬
‫רצון‬
‫החיים‪.‬‬
‫פציעתו‬
‫ליאיר‬
‫קשיים לכל אורך‬
‫התלמידים‬
‫ושמחו על‬
‫היו‬
‫מרותקים‬
‫המפגש המיוחד‪.‬‬