Miljödagen 2017 - Sveriges ingenjörer

Miljödagen 2017
Människans påverkan på klimatet – ingenjörernas utmaning
Dagens program
13:00Välkomna!
Mattias Goldmann, dagens moderator öppnar dagen
13:10
Film
Tanzania
13:30
13:50
14:30
Hur mår klimatet?
Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert
Vad betyder klimatet för vårt vatten, jordbruket och säkerheten?
Östen Ekegren, IVL Svenska Miljöinstitutet
Jan Bengtsson, Sveriges Lantbruksuniversitet
Malin Mobjörk, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
Vad gör regeringen?
Eva Svedling, Statssekreterare Utrikesdepartementet, minister för int.
utvecklingssamarbete och klimat
14:50-15:20 Kaffe
15:20
Vad betyder smarta städer, stål- och byggmateriel, moderna solceller och energiproduktion för vårt klimat?
Erik Josefsson, Ericsson
Thomas Hörnfeldt, SSAB
Karin Comstedt Webb, HeidelbergCement
Emma Woxlin, Epishine
Ulf Wikström, Fortum
16:10 Rent vatten räddar liv.
Petra Wadström, vinnare av Polhemspriset 2013, om hur Solvatten används och räddar
livet på människor.
16:20
Anna Nilsson, Hållbarhetschef vid Swedbank Robur om Humanfonden vars sparare
avstår avkastning till förmån för Miljöfonden
16:30
Utdelning av Miljöpriset
16:50
Avrundning av dagen
17:00
Mingel med snacks och dryck