inbjudan - Hudiksvalls kommun

INBJUDAN
Att verka i en politisk styrd organisation
När man arbetar med välfärds- och samhällsbyggnadsfrågor som man gör i kommunal
verksamhet är det lätt att skriva under på Sveriges kommuner och landstings devis; “Sveriges
viktigaste jobb”. 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan och 365 dagar per levererar Sveriges 290
kommuner olika typer av tjänster för att höja livskvalitén för sina medborgare. Det här
kurstillfället syftar till att ge en inblick i hur styrning, ledning och organisation av sådan
verksamhet kan se ut.
Innehåll:
Mål

Uppnå ökad insikt om styrning, ledning och organisering av kommunal verksamhet.

Skapa förståelse för det nödvändiga samspelet mellan politiker och tjänstemän
Efter genomgången kurs skall du
Under kurstillfället varvas genomgångar med diskussioner.
Datum: 23 februari
Tid: 10.30–12.30
Plats: Segelbåten Servicecenter Heffnersvägen 1, Vägbeskrivning Centralstation - Heffnersvägen
1
Utbildningsledning ges av kommuncheferna i Sundsvallsregionen
Bengt Friberg, Hudiksvall, och Stefan Wallsten, Ånge,
Fredrik Pahlberg, Nordanstig, och Andreaz Strömgren, Timrå:
Sofia Pettersson, Härnösand, och Anneli Wikner, kommunchefen i Sundsvall
Välkommen!