Nattvasan - Vasaloppet

Start Sälen
Nattvasan
Evertsberg
Smågan
Oxberg
Risberg
Mångsbodarna
Hökberg
70
66
Eldris
Mål/Finish Mora
Vasaloppskontroll Vasaloppet checkpoint
E45
Sjukvård
Medical care
• Sjukvård finns vid starten och vid kontrollen i Evertsberg. Övrig sträckning bemannas
med mobila sjukvårdsteam. Vid varje kontroll finns möjlighet att avbryta loppet.
Sjukvård kan tillkallas vid behov via brytbussen på respektive kontroll eller station.
• Ekströms blåbärsoppa, kaffe,
varm choklad, pannkakor
Ekströms blueberry soup, coffee,
hot chocolate, pancakes
• Vallaservice med fästvalla och
reparationer av utrustning
E45
Medical staff is available at the start and at the Evertsberg checkpoint. The rest of the course is staffed
by mobile medical teams. It is possible to abandon the race at each checkpoint.
Medical staff can be called, if needed, via the bus at each checkpoint or station.
Waxing service with grip wax and help with repairs
• Toaletter Toilets
Publikparkering
Bilväg Road
Vätskestation Refreshment station
Spectator parking
Nattvasan
• Vatten och Enervit sportdryck
– självservering med påfyllning
Reptid
Vasaloppskontroll
Water and Enervit sport drink
– self-serving and refilling
Time restrictions
Vasaloppet checkpoint
• Toaletter Toilets
START
Sälen
11 km
13 km
11 km
13 km
02.00
14 km
9 km
10 km
9 km
Smågan
Mångsbodarna
Risberg
Evertsberg
Oxberg
Hökberg
Eldris
79
66
55
42
28
19
9
MÅL/FINISH
Mora
500 m
400
300
200
100
90
0
Uppdaterad: 2017-02-08