Nordic Connect IP-VPN Företagsnät

Nordic Connect
IP-VPN Företagsnät
Nordic Connect
– ditt företagsnät
Under de senaste 10–20 åren har
arbetslivet genomgått en radikal
förändring. Nya sätt att arbeta på,
ökad mobilitet, ökande krav på
säkerhet skapar nya krav på kommunikationslösningar. Idag kan man
undra hur vi klarade oss utan mobiler,
e-post, Internet, laptops – apparater
och tjänster som för inte så länge
sedan var futuristiska, idag var mans
egendom i en verklighet som snurrar
allt snabbare.
Kraven på tillgänglighet – mellan kollegor,
företagets kunder och samarbetspartners –
har gjort att utbudet av olika kommunikationslösningar blivit lika stort som det blivit
oöverskådligt. Och inte minst kostsamt.
Många företag och andra verksamheter
ställer sig därför frågor som:
• Ökad mobilitet och flexibilitet leder
till ökad sårbarhet. Hur ska vi hantera
säkerhets-aspekterna samtidigt som vi
alla kräver större mobilitet?
• Hur ska vi kunna upprätthålla en stabil
och driftsäker IT-lösning i en värld där
kommunikation blir allt mer affärskritiskt
och information delas av allt fler och där
samarbetspartners ska knytas samman
med vårt nätverk?
Telenors lösning är Nordic Connect
Nu erbjuder Telenor dig en lösning i vilken du
kan köra all kommunikation mellan huvudkontor, lokalkontor, hemarbetsplatser, mobila
medarbetare, kunder och samarbetspartners i ett säkert och privat nätverk. Nordic
Connect är en vidareutveckling av vårt IP
VPN multiservicenät och är ett svar på den
ökande efterfrågan på enkla, kompletta
och flexibla kommunikationslösningar för
data, tal och video. Allt samtidigt och med
garanterad prestanda.
Med Nordic Connect ökar tillgängligheten
radikalt. I det virtuella, privata nätverket
knyts alla samman med varandra, helt
avskilda från det offentliga Internet. Alla
som är auktoriserade kan ansluta sig till
nätverket från vilken punkt som helst – såväl
från hemarbetsplatsen eller på resande fot
som från en trådlös PC och mobiltelefon.
Nätverket säkras, driftas och övervakas
av Telenor. Nordic Connect från Telenor är
ett av de säkraste och flexiblaste nätverk
din verksamhet kan ha. Det är från början
byggt för att kunna hantera alla former av
kommunikation.
Genom Telenor får du tillgång till ett
nätverk som knyter samman alla nordiska
länderna i ett gemensamt nät.
Din verksamhet bestämmer lösningen
Eftersom alla verksamheter har olika behov
erbjuder vi Nordic Connect på fyra grundnivåer: Basic, Plus, Complete och Mobile.
• Basic – för kontor med enklare kommunikationsbehov
• Plus – för lokalkontor
• Complete – för huvudkontor och avdelningar med avancerade kommunikationsbehov.
• Mobile-för mobila anslutningar
De olika accesserna i alla de fyra nordiska
länderna erbjuder kapaciteter från 64 kbits/s
till 1 000 Mbit/s eller mer.
Snabbfakta Nordic Connect
• Samla all kommunikation i ett Multiservicenät: IP-telefoni, streaming,
videokonferenser, datakommunikation
• Samma höga kapacitet inom hela
Norden
• Fungerar lika bra inom Sverige
• Multiservicenät, distansarbetstjänster
och brandväggstjänster i samma lösning
• Tydlig överblick över kommunikationskostnaderna
I grundtjänsten ingår:
• Managerade IP VPN-tjänster
• Nätstatistik för kontroll på
kommunikationen
Mobila tjänster
• Managed Mobile
• Mobile Backup
• Mobile Gateway
Tilläggstjänster
• Lösningar för distansarbete
• Brandväggstjänster
• Outoffice Internet/Signature
• Netcentric Internet
• Internet Firewall
• Netcentric Firewall
• Redundans/SLA
• Multi VPN
• Priority QoS
Nordic Connect – alla når allt och alla
Nordic Connect
IP VPN
Nordic Connect
– ditt företagsnät
Nordic Connect – allt i en lösning
• e-post
• Företagsservrar
• Lager
• Produktion
• Logistik
• Betalningssystem
• Ekonomi
• Hemarbetsplats
• Mobilt kontor
• Internetaccess
• IP-telefoni
• PBX VPN
DATA
TAL
VIDEO
• Videosamtal
• Videomöten
• Masskommunikation
• Utbildning
Minska kostnaderna
Med Nordic Connect kan du samla all intern
och extern kommunikation i ett enda nätverk, för såväl den nationella som nordiska
och internationella kommunikationen. Och
därigenom kan du spara rejält med pengar:
• Färre telefonlinjer
• Minskat investeringsbehov i apparater och
kringutrustning
• Lägre och förutsägbara underhållskostnader
• Förutsägbara och skalbara kostnader intimt förknippade med utökning/minskning
av kommunikationslösningen
• Kommunikation mellan kontor etc
utspridda över Norden, oavsett avstånd
eller geografisk placering med en enda
leverantör
• Förberett för expansion
• Förberett för framtida utveckling och
kommande applikationer
Stabil och driftsäker IT-lösning
Nordic Connect innehåller SLA:er (Service
Level Agreement) på olika nivåer som garanterar tillgänglighet och åtgärdstid inom
avtalade tidsperioder från vanlig kontorstid
till dygnet-runt-service. Nätet övervakas
naturligtvis dygnet runt och felanmälan kan
ske när som helst på dygnet.
Nationell kundtjänst
Våra nationella kundtjänster i såväl Sverige
som Norge och Danmark har full kontroll på
ditt VPN. Den lokala närvaron säkerställer
att du alltid får tala med personer som kan
ditt företags vardag och verksamhet.
Nordic Connect
– ditt företagsnät
Mobila tjänster
Effektivitet och rörlighet i verksamheten
ställer nya krav på kommunikationslösningar samtidigt som säkerheten är fokus
med högsta prioritet. Telenors nät för fasta
tjänster och nätet för mobila tjänster är
numera sammankopplade vilket öppnar
upp för en högre grad av integration mellan
traditionellt fasta och traditionell mobila
kommunikationslösningar. Mobila anslutningar till Nordic Connect kan nu ske utan
VPN klient över Internet eller brandvägg.
Detta innebär mobilt verksamhetsstöd med
hög säkerhet.
Managed Mobile
För dig som ska öppna ett nytt kontor eller
en tillfällig butik är Managed Mobile en flexibel lösning. Kontoret eller butiken ansluts
till företagets IP-VPN och de gemensamma
affärsapplikationerna. Du kan använda
Managed Mobile som en permanent förbindelse om det inte redan finns en fast infrastruktur. Men den kan även fungera som en
tillfällig lösning under en tidsbegränsad
period. Efter detta kan du använda routern
på annan plats - det enda som krävs är att
det finns mobil täckning.
Mobile Backup
Om du vill säkra tillgängligheten för företagets IP-VPN erbjuder vi back-up via
mobilnätet. Mobile Backup är en tjänst som
automatiskt upprätthåller dataförbindelsen
via 3G nätet om det blir ett avbrott på den
permanenta anslutningen. Tjänsten upprätthåller kommunikationen tills avbrottet
är identifierat och avhjälpt. Mobile Backup
verkar i mobilnätet vilket utesluter att
förbindelsen kan grävas av eller skadas på
annat sätt.
Mobile Gateway
Mobile Gateway kopplar samman det fasta
och mobila Telenornätet. För att kunna
använda sig av lösningar som integrerar de
båda världarna krävs en Nordic Connectanslutning och ett mobildataabonnemang.
Därefter anpassar Telenor den kundunika
konfigurationen. Mobile Gateway är en optimal tjänst för distansarbetsplatslösningar,
men även för datainsamling från mobila
terminaler, som är vanligt vid Telematiklösningar.
Varje mobil enhet har ett kundunikt APN*.
Detta konfigureras på SIM-kortet och utgör
själva identiteten på företagsnätet. Telenor
tar hand om konfigureringen och inga extra
investeringar av kringutrustning är nödvändig.
Och tack vare att identiteten sitter i SIMkortet behöver företagets IT-avdelning inte
bry sig om att uppdatera några klienter, som
ofta tar tid och skapar uppkopplingsproblem
för användaren. Med denna lösning är det
dessutom enkelt att lägga till och ta bort
mobila användare på nätverket. Se även
separat produktblad Nordic Connect Mobile
Gateway.
*Access Point Name
Övriga tilläggstjänster
Redan i sin grundkonfiguration kan alla
företag och organisationer med nationell
eller nordisk verksamhet dra enorm nytta
av Nordic Connect. Ju fler – medarbetare,
kontor, leverantörer, samarbetspartners –
som är anslutna till företagets VPN, desto
mer kostnadseffektiv blir Nordic Connect
som kommunikationsplattform. Du kan
sedan bygga vidare med en rad produktivitetshöjande och affärsgenererande
tilläggstjänster.
Anslutning via mobilnät
Telematik
Outoffice Internet/Signature
Om du vill ge säker åtkomst till olika resurser i
företagets IP-VPN för partners eller anställda,
och samtidigt ändå kunna skapa finmaskiga
säkerhetsregler, är Outoffice Internet/Signature en helt suverän tjänst. Klientprogramvaran ger högsta säkerhet både gällande
kryptering och brandvägg (för klienten).
Med Outoffice Internet/Signature kan de
ansluta till ert IP-VPN (Nordic Connect)
med en krypterad förbindelse över Internet.
Klient-programvara installeras på Laptop/
PC och kan därefter etablera en krypterad
anslutning över Internet. Och det finfina är
att det inte finns några krav på vilken Internetanslutning som kan användas. Du kan
exempelvis använda uppringd Internet
från sommarstället, uppkoppling via mobiltelefon (3G) eller via hemarbetsplats (Telenor
– Bredbandsbolaget ADSL).
Alla användare får tillgång till högsta
säkerhet genom engångslösenord. Utdelning av dessa sker enkelt via mobiltelefon
och SMS – användaren behöver alltså inte
hålla reda på någon extra liten dosa för det.
Administration av samtliga användare
sker enkelt via ett webbgränssnitt. Och du
kan sätta upp ett specifikt gruppregelverk
för alla Outoffice-användare.
Mobildataanslutning
Mobile
Network
Nordic Connect
IP VPN
Backupförbindelse
Anslutning
av kontor
Nordic Connect
– ditt företagsnät
Netcentric Internet
I princip samtliga företag har behov att addera Internet till sitt IP-VPN. Med Netcentric
Internet får du Internet levererat till valfritt
kontor men helt separerat från företagets
IP-VPN, som enbart används som bärare av
Internettjänsten.
Internet Firewall
Med den här tjänsten kan du skydda ert
IP-VPN på ett mycket effektivt sätt, utan
att behöva investera i dyr kompetens och
utrustning.
Med tjänsten Internet Firewall får ni en
paketlösning på både brandvägg och Internetaccess. Tjänsten realiseras centralt hos
Telenor, ni definierar vilka kontor som skall
ha åtkomst till Internet och vilket regelverk
som skall appliceras. Eftersom tjänsten är
nätcentriskt realiserad skapas inte någon
flaskhals på en enskild specifik access.
Dessutom kan Internetkapaciteten enkelt
uppgraderas när behoven ökar.
Netcentric Internet
IP Network
INTERNET
VPN
INTERNET
Internet Firewall
Netcentric Firewall
Om du vill säkra upp åtkomst mellan olika
IP VPN är tjänsten Netcentric Firewall det
verktyg du behöver. Denna tjänst gör det
möjligt att koppla ihop logiskt åtskilda VPN
och skapa ett brandväggsregelverk mellan
dessa. Bra, om du vill tillåta viss specifik
trafik dem emellan.
Netcentric Firewall är en alldeles utmärkt
tjänst när du exempelvis vill koppla ihop ditt
VPN med andra tjänsteleverantörer – driftpartners, partners för betalkortstransaktioner
osv – som är anslutna till Telenor.
Redundans / SLA
Kommunikation blir en allt mer kritisk komponent i alla verksamheter. Många organisationer är helt beroende av att deras
kommunikationsplattform fungerar, hela
vägen från minsta koppartråd till affärskritiska affärssystem.
Telenor har därför tagit fram möjligheten
att välja olika nivåer på tillgänglighetsgarantier (Service Level Agreements), allt för
att passa de krav och behov olika verksamheter ställer på sin kommunikationslösning.
För de kontor som kräver den högsta
tillgängligheten kan vi erbjuda redundanta
lösningar där vi drar fram dubbla förbindelser. Vad innebär det att basera hela sin verksamhet på kommunikation? Fråga oss!
IP Network
VPN
IP Network
IP Network
VPN
INTERNET
VPN
INTERNET
Netcentric Firewall
IP Network
VPN
VPN
TA 11 162 09-05
Vill du veta mer?
Ring vår Kundservice Företag på 020-222 222. Vi har öppet dygnet runt, året om.
Eller titta in på telenor.se