Årets resultat 871 341

Resultaträkning
2016
2015
Medlemsavgifter
Utställningar
Viltspår
Drevprov
Grytprov
11 031
45 832
60 480
3 600
3 700
11 224
42 105
48 350
3 600
1 200
Summa intäkter
124 643
106 479
Kostnader
Utställningar
Viltspår
Drevprov
Grytprov
Kurser och utbildningar
Taxens dag / Swedish Fair
Styrelse, årsmöte och TF
Hyra, administration o bankavgifter
Försäkring
Hemsida PR
-39 870
-35 626
-3 915
-1 445
-18 000
-3 229
-16 686
-3 541
-570
-388
-34 826
-34 135
-6 174
-1 364
-7 000
0
-17 730
-2 847
-570
-363
-123 270
-105 009
-502
-1 129
871
341
0
0
871
341
Intäkter
Summa kostnader
Avskrivning inventarier
Resultat före finansiella intäkter
Ränteintäkter
Årets resultat