Väv 1.3 - Sätergläntan

22/8 – 2016
Bilaga till kurs 1.3, väv
Delmoment
Material, teknik och teori: Vävteori: inställningsberäkningar, att bestämma ett
material, provvävning och utvärdering av provvävar, olika beredningar. Välja
bindning utifrån skiss/idé. Att gå från smått till stort. Bindningslära:
munkabälte, småmönstrade vävar, förenklade drällar, dräll. Plockvävar.
Vävning: Minst 2 valfria vävar utifrån egna skisser och val av bindningar.
Obligatorisk provvävning innan den stora väven.
Syra och reaktivfärgning: provfärgningar, färgblandningar, beräkna recept.
Färga på egen hand till en produkt.
Övrigt: inspirationsföreläsningar för att se slöjden i samtiden.
Teckning, färg och form: Färg och formövningar. Få verktyg hur man kan utveckla
ett eget formspråk. Utifrån en given inspiration tillverka produkter. Kreativa
övningar. Att arbeta fram en idé. Collage. Färgskala, kollektionstänk, Tekniker
som bygger på ränder och rutor. Formge organiska mönster.
Slöjd- och kulturhistoria: Slöjd och kulturhistoria i anknytning till de tekniker som
de arbetar med. Studiebesök på museum.
Utställningskunskap inför vårutställningen.
Presentation av era arbeten inför er och en annan inriktning. Fokus ska ligga på
hur ni har tolkat inspirationen och hur den har följt med in produkten.
Presentations- och utställningskunskap:
Dessa uppgifter ska vara klara och inlämnade
• Övningsuppgifter i bindningslära
• Monterade prover från syra och reaktivfärgningen
•
Minst 2 vävar, till varje väv ska följande finnas med
• Provväv
• Eget färgat garn i minst en av vävarna
• Monterade produkter
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • [email protected]
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334
•
•
•
•
Renskriven vävsedel med reflektioner
Garnprover
Collage
Skisser
2