Här kan du ta del av hela programmet.

AULAN: Obligatoriska pass för årskurs 2 och 3. Tänk på att komma i tid!
•
•
•
Sal
08.30-09.00 (årskurs 2) Vad ska du bli när du blir stor? Få överblick av utbildningarna och lär dig sortera./Ingmar Andersson
09.10-09.30 (årskurs 3) Hjärnan, hjärtat, fötterna och ögonen – använd alla resurser när du väljer. /Ingmar Andersson
09.30-10.00 (årskurs 3) Arbetsförmedlingen informerar
Start 09.10
Start 10.10
(OBS! Åk 3 har pass enl. ovan)
Start 11.00
Start 12.00
Träffa Andreas Sjöberg,
lastbilstekniker, silvermedaljör
i yrkes-EM 2016
Konsten att välja utbildning
Lär dig tekniken att hitta din
egen väg.
Ingmar Andersson
Så gör du steg för steg
Praktiska tips på hur du fattar
ditt livs viktigaste beslut.
Ingmar Andersson
Arbetsförmedlingen EURES
Arbetsförmedlingen EURES
Är du nyfiken på att arbeta
utomlands
Välkommen på ett seminarium
som ger dig tips och råd hur
du hittar ett arbete utomlands.
Är du nyfiken på att arbeta
utomlands
Välkommen på ett seminarium
som ger dig tips och råd hur
du hittar ett arbete utomlands.
Biomedicinsk analytiker
Ett viktigt jobb som räddar liv
En Biomedicinsk analytiker tar
t.ex. ultraljud, undersöker
genetiska avvikelser, odlar
bakterier, analyserar
blodprover - allt med hjälp av
tekniskt avancerad utrustning.
Mittuniversitetet
Med rätt fokus på din
framtid!
-Mittuniversitetets studenter
berättar om sina utbildningar
och hur det är att studera på
universitetet.
Örnsköldsviks kommun
- Att arbeta inom våra kök.
Forskning som väg vidare
Johan Eklund
Forskare är vanliga människor
med ovanligt spännande jobb!
Forskning som väg vidare
Johan Eklund
Forskare är vanliga människor
med ovanligt spännande jobb!
Sjuksköterska
Jenny Edlund Vedin,
sjuksköterska, berättar;
Varför sjuksköterskeyrket?
- Utbildningen
- Vidareutbildningar
Sjuksköterska
Jenny Edlund Vedin,
sjuksköterska, berättar;
Varför sjuksköterskeyrket?
- Utbildningen
- Vidareutbildningar
Kungliga Tekniska Högskolan
Studenternas guide till KTH.
Lantmäteriet
Vill du utbilda dig till ingenjör
eller är du intresserad av
juridik, kom till oss får du veta
mer!
BAE Systems Hägglunds
Möt BAE Systems Hägglunds
och träffa en av våra
ingenjörer.
Kungliga Tekniska Högskolan
Studenternas guide till KTH.
Örnsköldsviks kommun
- Att jobba som
lärare/förskolelärare –
världens viktigaste jobb!
Örnsköldsviks kommun
- Att jobba som
lärare/förskolelärare –
världens viktigaste jobb!
Örnsköldsviks kommun
- Att arbeta inom våra kök.
Örnsköldsviks kommun
- Att arbeta inom våra kök.
Luleå Tekniska Universitet
Hur är livet som student vid
Luleå Tekniska Universitet.
Mellansels Folkhögskola
Virtuos, musiker eller
taxichaufför?
Strömbäcks Folkhögskola
Journalist, E-sport, eller
Polisförberedande utbildning.
Försvarsmakten
Soldat på deltid, heltid eller
fritid? När har du tid att bli en
resurs för Sverige?
Lunds Tekniska högskola
LTH mer än en teknisk
högskola.
Lunds universitet
Så är det att bo och studera i
studentstaden Lund.
Chalmers Tekniska högskola
29 kreativa och tekniska
utbildningar på Chalmers i
Göteborg. Studera till
ingenjör, arkitekt eller
sjöbefäl och kickstarta livet
och karriären hos oss.
Yrkeshögskolan
ITH, Institutet för tillämpad
hydraulik
Välkommen till vår
hydraulteknikerutbildning.
Handelshögskolan Stockholm
Börja din resa på
Handelshögskolan förverkliga dina drömmar!
Manpower
Tips på hur man skriver ett
bra CV.
LO Ångermanland
Ute på arbetet!
Rättigheter och skyldigheter
för dig som är ung och ny på
jobbet.
Örnsköldsviks Folkhögskola
Allmän kurs – vilken
möjlighet!
Cultural Care
Au pair i USA – Jobba &
studera utomlands!
Örnsköldsviks Folkhögskola
Året på folkhögskola - det
bästa i ditt liv.
Manpower
CV ur en rekryterares ögon
och viktigt att tänka på inför
intervju.
Henrik Bodén, advokat
Som jurist får du tillgång till en
bred arbetsmarknad
- Henrik berättar om sitt
arbete som advokat på en
advokatbyrå.
Henrik Bodén, advokat
Som jurist får du tillgång till en
bred arbetsmarknad
- Henrik berättar om sitt
arbete som advokat på en
advokatbyrå.
Umeå Universitet
Är du intresserad av
normkritik, jämnställdhet,
makt och demokrati?
Moa berättar om
Kulturanalysprogrammet i
Umeå.
Swiss Hotel Management
school
Din internationella karriär
börjar här.
Yrkeslandslaget
Konfrum
plan
2
101
102
105
106
107
108
Lunds universitet
Så är det att bo och studera i
studentstaden Lund.
204
205
206
222
Härnösands Folkhögskola
Det tysta språket.
Teckenspråksutbildning på
distans. Är fred möjlig?
Fredskurs med studieresa till
Israel och Palestina.
Start 13.00
Örnsköldsviks kommun
- Att jobba som
lärare/förskolelärare –
världens viktigaste jobb!
Försvarsmakten
Soldat på deltid, heltid eller
fritid? När har du tid att bli en
resurs för Sverige?
Chalmers Tekniska högskola
29 kreativa och tekniska
utbildningar på Chalmers i
Göteborg. Studera till
ingenjör, arkitekt eller
sjöbefäl och kickstarta livet
och karriären hos oss.
Härnösands Folkhögskola
Tystnad, tagning!
Filmutbildning i samarbete
med Film i Västernorrland.
Med sikte mot scenen. Musik,
opera och dans.
Umeå Universitet
Vill du jobba med
samhällsfrågor, statistik eller
ekonomi? Michele berättar
om Politices
magisterprogrammet i Umeå.
Tips på frågor till utställare vid utbildningsmässan Vägar Vidare
Hur skulle du vilja beskriva det här jobbet?
Vad är mest positivt/negativt?
Vilka egenskaper tycker du att man bör ha för att bli bra i det här yrket?
Hur ser arbetsmarknaden ut – nu och i framtiden?
Tjänar man bra?
Hur ser karriärmöjligheterna ut inom yrket?
Är det stor arbetslöshet inom det här yrket?
Till yrkesrepresentanter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hur ser behovet av personal ut – nu och i framtiden?
Anställer ni nyutexaminerade?
Har ni traineeprogram eller någon annan typ av bar startpunkt/språngbräda för nyanställda?
Vad finns det för utvecklingsmöjligheter på längre sikt inom ert område?
Hur bedömer ni löneutvecklingen inom området
Vad gör ni för att vara attraktiva som arbetsgivare?
Slutar många inom er bransch/ert företag? Var går de i så fall?
Till arbetsgivare/branschorganisationer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Till högskolor/universitet
Allmänt om lärosätet
1. Varför ska man välja att plugga hos er?
2. Hur ser möjligheten till studentbostad ut på er ort?
3. Beskriv studentlivet?
4. Hur många flyttar till studieorten och hur många kommer från orten
Speciellt för viss utbildning
1. Varför ska man läsa denna utbildning hos er – den finns ju på andra ställen också?
2. Vilka möjligheter finns det till att få delta i ett utbyte utomlands om man läser denna utbildning?
3. Om man inte kommer in på just denna utbildning – vad föreslår ni då?
4. Är det viktigt att man är speciellt bra i något för att klara den här utbildningen?
5. Har ni många avhopp – om ja varför?
6. Hur ser det ut med stöd om man får svårigheter med studierna?
7. Hur ser era kontakter med arbetslivet och kommande arbetsgivare ut?
8. Har ni gjort uppföljningar som visar var era tidigare studenter fått jobb och hur snabbt?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hur många svenska studenter finns hos er?
Varför ska jag välja att läsa den här utbildningen hos er?
Kursavgifter och andra kostnader – vad ska jag räkna med?
Kan jag få svenska studiemedel? Hur mycket ger det?
Har ni stipendier – egna eller att rekommendera?
Hur kommer den här utbildningen att räknas då jag kommer tillbaka till Sverige och kanske vill
plugga vidare här? Är utbildningen godkänd för att utöva yrket i Sverige?
Är detta en yrkesutbildning, folkhögskoleutbildning eller privat utbildning?
Är utbildningen godkänd för studiemedel från CSN?
Har ni kursavgifter eller andra avgifter?
Finns studentbostad?
Hur ser arbetsmarknaden ut efter utbildningen?
Har ni gjort uppföljningar av var och hur snabbt tidigare studenter fått jobb?
Är utbildningen mest en grund för fortsatta studier inom något område?
Till övriga utbildningsanordnare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jag vill läsa till psykolog men mina betyg räcker inte.
Vad ska jag välja om jag absolut inte vill bli arbetslös?
Jag vet inte vad jag vill bli – finns det några riktigt breda utbildningar så att man inte låser in sig?
Jag står och väljer mellan två olika utbildningar/yrken – hur ska jag kunna bestämma mig?
Var kan jag få reda på vad man tjänar inom olika yrken?
Vill ha ett jobb där jag kan tjäna så bra som möjlig, vad ska jag välja då?
Hur tar jag reda på vilka olika utbildningar det finns inom turismområdet?
Till studie- och yrkesvägledare
Studera utomlands
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Utbildnings- och yrkesmässa
– Vägar Vidare –
Fredagen den 17 februari 2017
kl. 09.00 - 14.00
Nolaskolan
Vi välkomnar gymnasieskolans elever åk 2 och 3, vuxenstuderande
samt allmänheten. Arrangörer är Örnsköldsviks Gymnasium och
Vuxenutbildningen Örnsköldsvik.
Seminarium startar enligt program på nästa sida.
Företag och skolor finns i ljushallen.
Program
09.10-13.00
09.00 – 14.00
Årskurs 2 har föreläsning i aulan. (se program nästa sida)
Årskurs 3 har föreläsning i aulan. (se program nästa sida)
Folkhögskolor:
Iftac – fiberoptisk utbildning
ITH (Institutet för tillämpad hydraulik)
Norrlands Yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Höga Kusten
Yrkesakademin
Yrkeshögskolor:
Umeå Universitet
Luleå Tekniska Universitet
Kungliga Tekniska Högskolan
Chalmers tekniska högskola
Lunds Tekniska Högskolan
Lunds Universitet
Mittuniversitetet
Handelshögskolan Stockholm
Reveljen Sollefteå
Vuxenutbildningen Ö-vik
Campus Örnsköldsvik
Universitet/högskolor m.m:
OBSERVERA!
08.30-09.00
09.10-10.00
Företag/branscher/yrkesrepresentanter:
BAE Systems
Landstinget
Folktandvården
Örnsköldsviks Kommun
Biomedicinsk analytiker
Advokat, Henrik Bodén
Sjuksköterska, Jenny Edlund Vedin
Polisen
Försvaret Nya Lumpen, GMU
Lantmäteriet
Manpower
Utland:
Skandinaviska Institutet – arbete och studier utomlands
Arbetsförmedlingen EURES
Cultural Care
Övriga:
Andreas Sjöberg, Yrkeslandslaget
Ingmar Andersson, studie- och yrkesvägledare
Utvecklingsstrateg, Johan Eklund ”Om att forska”
Arbetsförmedlingen
LO Ångermanlan
Örnsköldsviks Folkhögskola
Mellansels Folkhögskola
Hola Folkhögskola
Härnösands Folkhögskola
Strömbäcks Folkhögskola