Lista på slagverk till uthyrning

Marimba$mindre
Marimba$$större
Vibrafon
Xylofon
Klockspel
Rörklockspel
Rörklockor23st$/st
Crotaler$hög$oktav
Crotaler$låg$oktav
Steelpan$4st$/st
Almglocken$Kolberg$1$oktav
Kontrabas
Timpani$Dresden$4st
Timpani/st
Bongos$par
Congas/st
Timbales$PJ$brass
Taikos$2st/st
Mrdingam
DoumTdoum$Burkina$3st/st
Djembe$2t/st
Darbuka/st
Quica$större,$mindre$/st
Tomback$Remo$5st$/st
Bodhran
Tar
Ramtrumma
Riq
Tambor
Pandeiro
Ocean$drum
Tamborim$Brasilien
Talking$drum
Logdrum$6st$/st
Logdrum$2$toner
Logdrum$4$toner
Lejonvrål
Cajun$stor,$mindre$/st
Udo$drums$2st$/st
Virveltrumma$/st
Puka$/st
Conserttom$Puka$/st
Bastrumma
Konsertbastrumma
Hyr$DAG$1
$$$$$800,00$kr
$$1$000,00$kr
$$$$$600,00$kr
$$$$$400,00$kr
$$$$$400,00$kr
$$$$$500,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$300,00$kr
$$$$$300,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$200,00$kr
$$$$$200,00$kr
$$$$$800,00$kr
$$$$$250,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$150,00$kr
$$$$$400,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$150,00$kr
$$$$$200,00$kr
$$$$$200,00$kr
$$$$$200,00$kr
$$$$$200,00$kr
Ca$anskaff$värde$ex$moms
$$$$60$000,00$kr
$$100$000,00$kr
$$$$40$000,00$kr
$$$$20$000,00$kr
$$$$20$000,00$kr
$$$$25$000,00$kr
$$$$$$1$000,00$kr
$$$$10$000,00$kr
$$$$10$000,00$kr
$$$$$$6$000,00$kr
$$$$$$8$000,00$kr
$$$$$$6$000,00$kr
$$$$30$000,00$kr
$$$$10$000,00$kr
$$$$$$$$$$500,00$kr
$$$$$$1$200,00$kr
$$$$$$2$000,00$kr
$$$$16$000,00$kr
$$$$$$$$$$800,00$kr
$$$$$$2$500,00$kr
$$$$$$1$000,00$kr
$$$$$$1$000,00$kr
$$$$$$$$$$800,00$kr
$$$$$$$$$$800,00$kr
$$$$$$$$$$600,00$kr
$$$$$$$$$$400,00$kr
$$$$$$$$$$800,00$kr
$$$$$$$$$$400,00$kr
$$$$$$1$200,00$kr
$$$$$$$$$$400,00$kr
$$$$$$$$$$600,00$kr
$$$$$$$$$$400,00$kr
$$$$$$1$000,00$kr
$$$$$$$$$$600,00$kr
$$$$$$$$$$800,00$kr
$$$$$$$$$$800,00$kr
$$$$$$$$$$500,00$kr
$$$$$$1$400,00$kr
$$$$$$1$500,00$kr
$$$$$$2$500,00$kr
$$$$$$3$000,00$kr
$$$$$$2$000,00$kr
$$$$$$3$000,00$kr
$$$$$$8$000,00$kr
Rototom$5st
Octobans$4st
Thaigong$stämda$24st$/st
Tam$större$än$60cm
Tam$mindre$än$60cm
Gonggong,$Windgong
Operagong$5st,$/st
Cymbal$$upp$till$15"
Cymbal$större$än$15"
Parcymbaler
$$$$$200,00$kr
$$$$$200,00$kr
$$$$$200,00$kr
$$$$$200,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$100,00$kr
$$$$$$5$000,00$kr
$$$$$$4$000,00$kr
$$$$$$5$000,00$kr
$$$$$$6$000,00$kr
$$$$$$2$000,00$kr
$$$$$$1$000,00$kr
$$$$$$$$$$500,00$kr
$$$$$$1$500,00$kr
$$$$$$2$500,00$kr
$$$$$$3$000,00$kr
Mindre$diverse
$$$$$$$50,00$kr
$$$$$$$$$$300,00$kr