länken - Svenska Vallföreningen

Skånska Vallföreningen
bjuder in medlemmar och intresserade till en temadag
Försurning av stallgödsel
Fasta körspår i vall – CTF
Årsmöte för Skånska vallföreningen
Välkommen till Tolånga 17 måndagen den 27 februari 2017 kl. 9.30-15.30
Dagens program
9:30
Kaffe och smörgås
10:00
Ann och Tomas Persson presenterar sin gård och företaget Tolånga 17
10:15
Mer kväve till vallen – vilken nytta kan försurad stallgödsel göra?
- Hur mycket kväve kan svavelsyran spara?
- Vad säger svenska och danska försöksresultat med försurad gödsel?
- Vilka tekniker finns för att tillsätta svavelsyra till stallgödseln?
- Hur ser kalkylen ut? Betalar sig surgörning av stallgödsel?
- Vilka regler omfattas syrahantering av och hur löser man personliga säkerheten?
Medverkande är bland andra Line Strand från Hushållningssällskapet HS Konsult,
Uppsala, och Östersjöprojektet Baltic Slurry
12:00
Lunch Bildspel från europeiska vallkonferensen EGF i Norge, 2016
13:00
Fasta körspår i vallen
Hur mycket kan markpackning och skördepåverkan minimeras med fasta körspår?
Hur kan maskinsystem designas för att minimera den körda ytan av fältet?
Gårdsexempel med varierande förutsättningar. Hans Alvemar, SOYL Sverige
14.30
Årsmöte Skånska Vallföreningen och eftermiddagskaffe
Dagen är kostnadsfri för medlemmar i Skånska Vallföreningen. För icke medlemmar 200 kr,
alternativt löses medlemskap i Svenska Vallföreningen (400 kr/år). Anmälan till Maria
Wahlquist 076-7714244 eller [email protected] senast fredag 24 februari. Adressen till
Tolånga 17 är Stora tolångavägen 99-20, Sjöbo (www.tolanga17.se)
Välkommen önskar Skånska Vallföreningens styrelse
«Adressblock»
Porto
Betalt
A
Skånska vallföreningen bjuder in till temadag med försurning av stallgödsel och fasta
körspår den 27 februari på Tolånga 17, Stora tolångavägen 99-20, Sjöbo (www.tolanga17.se)
Vänd blad för mer info.
PS. Hitta grovfoderevenemang!
På grovfoderverktyget.se har nu Grovfoderkalendern lanserats. DS.