Ansökningsblankett Lokalhållande förening

Ansökningsblankett Lokalhållande förening
(Ny förening)
Namn på förening:
Information om föreningen:
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande samt telenr
Skickas till:
Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad