Klimatsmart företag Miljö, elbilar, laddstolpar

Klimatsmart företag
Miljö, elbilar, laddstolpar, bilpool
Jonas Qvarfordt
Ruth Meyer
Eva Sunnerstedt
Niclas Sahlgren
miljösamordnare
energi- och klimatstrateg
miljöbilar i Stockholm
Eways
1
Frisk luft
Giftfri
miljö
God
bebyggd
miljö
Friskt
vatten
Biologisk
mångfald
3
Nyregistrerade elbilar
4
Publika laddplatser
5
Klimatklivet
• Stöd att söka från naturvårdsverket
– åtgärder som minskar CO2 utsläpp till låg
kostnad
• Danderyds kommuns laddstolpar
– 16 stolpar på 4 IP
– 2 stolpar på driftkontoret
• Fixa laddplats – informationsprojekt till
BRF:er
6
Elbilar och laddstolpar
7
Bilpool
8
Tack
Kontaktuppgifter
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
08-568 912 47
08-568 912 26
08-508 289 13
08-21 21 38
9
10