Program för introduktion av nya AT

1 (1)
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
BETECKNING
Medicinska kliniken
Program för introduktion av nya AT-läkare
måndagen den 6/2, måndag 6/3 + onsdagen 15/3 2016
Grupprum 2, administrativa korridoren, plan 2, Medicinska kliniken, M-huset
08.00
Medicinska kliniken och hjärtlungkliniken
presenterar sig, inkl morgonmöte
Ewa Öhrling och
Stella Cizinsky
08.50
Administrativ information
inkl tid för fika
Kerstin Hultgren
10.15
Heroma
Therese Lennartsson
10.30
IT-information
Maria Dåderman
11.15
AT på medicinkliniken
Jacob Crafoord
12:15-13
Lunch
Studierektor och handledare
Deltagare:
Ewa Öhrling
Stella Cizinsky
Kerstin Hultgren
Mia Lagerroos
Therese Lennartsson
Maria Dåderman
Jacob Crafoord
Verksamhetschef medicinska kliniken
Verksamhetschef hjärtlungkliniken
Enhetschef
Bitr enhetschef
Assistent
Medicinsk vårdadministratör IT
AT-studierektor