folder familjeklass.pub

Familjeklass
- en unik möjlighet på Slestadsskolan
Har ni fått erbjudande om familjeklass eller
vill veta mer? Tveka inte att kontakta oss!
Fredrik Eckerud
Specialpedagog
Slestadsskolan
[email protected]
013-29 49 45
Kenth Krantz
Resurspedagog
Slestadsskolan
[email protected]
013-20 60 56
Michael Johansson
Rektor
Slestadsskolan
[email protected]
013-20 60 44
Familjeklass
- en möjlighet för dig som
förälder a göra något betydelsefullt
för di barn i skolan
Familjeklassens mål är att:
•
•
•
•
Hur?
Ge alla elever möjlighet att utveckla sina förmågor
kunskapsmässigt, socialt och emotionellt
•
En förmiddag i veckan tillsammans med förälder
Få eleven att aktivt ta ansvar för förändring samt göra
•
Arbeta med skoluppgifter från ordinarie lärare
förändringarna mätbara
•
Förälder hjälper eleven
Ge föräldrar möjlighet att vara medansvariga till sitt barns
•
En period på tolv veckor
utveckling i skolan
•
För-mitt och slutmöte
Ge föräldrar och lärare möjlighet att se på sina handlingar
•
Konkreta mål
och bryta mönster
•
Skola och hem tillsammans möjliggör förändring
Vilka barn kan delta?
-Barn som inte utnyttjar sin fulla potential i skolan
Exempelvis:
•
Barn som är oroliga
•
Barn som är ängsliga
•
Barn som har svårt att koncentrera sig
•
Barn som har svårt att organisera och planera sitt skolarbete
•
Barn som har svårt att komma överens med jämnåriga
•
Barn som har svårt att inordna sig i skolans system.
•
Barn som har hög frånvaro
Vad krävs av dig som förälder?
•
Att ni har en önskan om förändring och en vilja att ta
medansvar för ert barns förändring
•
Att ni arbetar med ert barn i familjeklass en förmiddag i
veckan under tolv veckor