REVISORER

REVISORER
Mandatperiod 2017
Fredrik Sjölander
KPMG Bohlins AB
Box 16106
103 23 STOCKHOLM
[email protected]
Janerik Lundquist
Allmogegatan 114
583 33 LINKÖPING
[email protected]
Ylva Johansson
Capgemini Sverige AB Helsingborg
Rönnowsgatan 8
252 25 HELSINGBORG
[email protected]
ERSÄTTARE
Anette Envall Svahn (för Fredrik Sjölander)
KPMG Bohlins AB
Box 16106
103 23 STOCKHOLM
[email protected]
Johan Tärbo (för Janerik Lundquist)
ÅF-Industry AB
Flygfältsvägen 7
461 38 TROLLHÄTTAN
[email protected]
Johan Ingberg (för Ylva Johansson)
Emerson Network Power AB
PO Box 92113
120 07 STOCKHOLM
[email protected]