Utbildning inom administration, Värnamo

Utbildning inom administration, Värnamo
Arbetsmarknadsutbildning
NÄSTA KURSSTART
Varje måndag
0771-650 600
Vardagar 8-16:30
För mer information kring
utbildningens innehåll:
www.lernia.se
Vår utbildning i administration ger dig stora möjligheter till ett jobb inom ett
administrativt yrke, till exempel inom ekonomi eller personaladministration.
Utbildningen är anpassad efter behoven på arbetsmarknaden. Här får du utveckla dina
praktiska och teoretiska kunskaper i ett specifikt yrke.
Vad leder utbildningen till?
Målet med vår utbildning inom administration är att du ska kunna få jobb som
administratör på företag, inom organisationer, i föreningar eller liknande.
Fakta om
utbildningen
För vem passar utbildningen?
KURSSTARTER
Varje måndag
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och vill jobba med
administrativa frågor inom ekonomi och/eller personal.
Hur går utbildningen till?
Utbildningen består av teoretiska och praktiska moment i form av
lektioner/föreläsningar, individuella uppgifter och grupparbete. Den kan innehålla
olika delar – testmodul, grundutbildning, påbyggnadsutbildning samt en
arbetsplatsförlagd del. Utbildningens innehåll och längd anpassas efter dina
förkunskaper och framtida kompetensbehov och kan därför variera mellan deltagarna
i gruppen.
Testmodul
Du inleder med en testmodul där vi gör en bedömning och kartläggning av din
kunskapsnivå och dina förutsättningar för studierna och ett framtida arbete inom
området. Under testmodulen tar vi fram en individuell utbildningsplan för din fortsatta
utbildning.
Grundläggande utbildning
Administrativa rutiner
Organisation
Handelsdokument (offerter, order, faktura m.m.)
Lagar och bestämmelser
Datakunskap
Påbyggnad inom ekonomiadministration
UTBILDNINGSLÄNGD
Varierande
UTBILDNINGENS ID
47621
PRAKTISK INFORMATION
När du går en
arbetsmarknadsutbildning får du aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning.
Beroende på vad som gäller för
din utbildning får du betyg, intyg,
kompetensbevis eller certifikat.
Under utbildningen har du tillgång
till litteratur och eventuella
skyddskläder.
ADRESS
Järnvägsgatan 15
Värnamo
Budgetering, prognoser, in- och utbetalningar, momsredovisning, avstämningar,
nyckeltal och analyser
Bokföring, bokslut, kund- och leverantörsredovisning, anläggningsredovisning,
regelverk för ekonomi
Offerter, kalkylering, finansiering, order- och leveranshantering, fakturering,
elektronisk handel, affärer med utlandet
Påbyggnad inom personaladministration
Presentationsteknik, intern och extern kommunikation
Statistik
Personalfrågor inom lönehantering och löneredovisning, personalarbete i form av
lagar och avtal; avtalsrätt, läsa och tolka avtal inom olika områden och nivåer
Löneprogram och affärssystem
Arbetsplatsförlagt lärande
Under den arbetsplatsförlagda delen får du praktisk yrkesträning i och
vidareutveckling av arbetsmetoder som du lärt i undervisningen. Även denna del
anpassas individuellt för dig som deltagare.
Ansökan
Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du får gå utbildningen. Prata med din
handläggare om du är intresserad.