Krigsbarn – berättelser ur arkiven

ALLA
TIDERS
ÅSELE
FOTO: BERTIL EKHOLTZ/VBM ARKIV
Alla som bor i Västerbottens
län har rätt till sitt kulturarv.
Skogsmuseet i Lycksele,
Skellefteå museum och
Västerbottens museum
vill genom ”Alla tiders
Västerbotten” bidra till att
tillgängliggöra kulturarvet på
olika sätt. I gott samarbete
med det lokala biblioteket,
studieförbund och föreningsliv
finns en lokal styrgrupp som
ansvarar för program och
aktiviteter. Välkommen att
kontakta oss.
KONTAKT
Åsa Stenström
Västerbottens museum
[email protected]
070–380 11 56
Åsa Persson
Åsele bibliotek
[email protected]
0941-140 80
Krigsbarn
– berättelser ur arkiven
ONSDAG 8 FEBRUARI KL 18.00
ÅSELE BIBLIOTEK
TORSDAG 9 FEBRUARI KL 18.00
FREDRIKA BIBLIOTEK
Under andra världskriget evakuerades drygt 70 000
finska barn från Finland till Sverige. Finlandshjälpen,
som insatserna kom att kallas, är ett samlingsnamn
för en av världens största, kända barnförflyttningar.
Här ger Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på
Västerbottens museum, via foton och ett personligt
brev från en okänd lotta oss en unik inblick i hur det
gick till när barnen togs emot för att sedan skickas till
fosterfamiljer på olika platser i Sverige.
Fri entré. Boklotteri 20 kr.
VÄSTERBOTTEN
Samarrangemang Västerbottens museum, Åsele bibliotek och
Alla tiders Åsele.