Se inbjudan här - Heart in business

Svenska Open Space Institutet bjuder den 28 april in till
Open Space - engagemang och handlingskraft!
mötesmetoden som öppnar dörren till självorganisering och genuint ledarskap.
Välkommen till en dag för dig som vill lära mer om och bredda din upplevelse och förståelse av Open
Space Technology. Dagens tema vänder sig till dig som arbetar med människor, som vill lyfta blicken och
är nyfiken på eller vill gå djupare in på vad värdet av Open Space som processmetod är för dig. Du kan
ha använt dig av metoden tidigare, varit deltagare eller är nyfiken på vad det är.
Genom att utgå från Open Space som metod kommer vi att utforska:



Vilka kvalitéer i vårt sätt att mötas skapar verklig samverkan, ansvarstagande och
handlingskraft?
Vad bidrar till delaktighet och ledarskap mellan människor som gör skillnad?
Vilka möjligheter, utmaningar och/eller initiativ vill du lyfta fram?
Hålltider;
10.00 – 15.00 Open Space inkl. fika- och lunch
15.00 – 15.20 Fikapaus
15.20 – 16.20 Fördjupad reflektion ledd av
arrangören SOSI kring metod och användning
16.20 – 16.30 Avslutning
Datum:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:
Arrangör:
Medlemskap i SOSI ger dig tillgång
till 4 stycken erfarenhetsutbytesträffar via webben under 2017
med start i maj.
SOSI genomför sitt årsmöte direkt
efter konferensen.
fredagen den 28 april 2017
Solliden, Skansen Restaurang och Konferens, Djurgården, Stockholm
950 kr + moms, inklusive dokumentation, kaffe, lunch och medlemsavgift för 2017 i SOSI
[email protected] Sista anmälningsdag 28/3.
Svenska Open Space institutet, SOSI.
Processledare: Thomas Andrén, Anna Pia Hellstedt, och Anna-Eva Lohe som alla är medlemmar i SOSI,
genomför dagen. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss.
Thomas Andrén
Anna Pia Hellstedt
Anna-Eva Lohe
070 316 02 02
0708 946 247
0708 27 67 53