5832/17 ADJ/ss 1 GIP 1B 1. Godkännande av dagordningen

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 3 februari 2017
(OR. en)
5832/17
OJ CONS 5
PRELIMINÄR DAGORDNING
Ärende:
3517:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD
(allmänna frågor)
Datum:
Tid:
Plats:
7 februari 2017
kl. 10.00
Bryssel
1.
Godkännande av dagordningen
Lagstiftningsöverläggningar
(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
2.
Godkännande av A-punktslistan
5833/17 PTS A 7
Icke lagstiftande verksamhet
3.
Godkännande av A-punktslistan
5834/17 PTS A 8
4.
Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under
sammanträdesperioderna i Bryssel den 30 november–1 december och i Strasbourg
den 12−15 december 2016 och den 16–19 januari 2017
14581/16 PE-RE 9
5051/17 PE-RE 1
5832/17
ADJ/ss
GIP 1B
1
SV
5.
Förberedelser inför Europeiska rådet den 9–10 mars 2017
=
Utkast till kommenterad dagordning
5574/17 CO EUR-PREP 1
6.
Uppföljning av Europeiska rådet
7.
Kommissionens meddelande Nästa steg för en hållbar europeisk framtid
=
Föredragning av kommissionen
8.
Övriga frågor
5832/17
ADJ/ss
GIP 1B
2
SV