Biträdande akademiintendent

Biträdande akademiintendent
Ledningskansliet tillhandahåller stöd till SLU:s verksamhet, allt från
administrativt stöd till styrelsen och rektor till att hjälpa forskare att söka
EU-bidrag. Ledningskansliet består av fyra enheter: Sekretariatet, Juridik och
dokumentation, Externfinansiering och SLU Global. Sekretariatet söker nu en
biträdande akademiintendent.
Arbetsuppgifter: Vid SLU anordnas varje år en doktorspromotion och två
professorsinstallationer. Dessa utgör de akademiska högtiderna vid SLU. Vi
arbetar med att utveckla de akademiska högtiderna som en del av SLU:s
varumärke och söker nu förstärkning till teamet som arbetar med detta. Du
kommer att arbeta nära akademiintendenten, som är huvudansvarig för
planering och genomförande av de akademiska högtiderna.
I arbetsuppgifterna ingår även att planera och genomföra inkommande besök
till SLU:s ledning och ledningskansliet. Besöken kan vara både nationella och
internationella. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma besökens nivå och
relevans, utforma program och planera enligt önskemål både från den
gästande delegationen och den som är värd vid SLU samt att vara operativt
ansvarig under besöken. Exempel på gästande delegationer är medlemmar
av kungahuset, ambassadörer, andra universitetsledningar samt
representanter för riksdag och regering.
Andra återkommande evenemang som du kommer att arbeta med är
ceremonin för utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst (Nor),
seniormiddagar för de som avgått med pension från SLU, invigningar,
mottagningar och liknande där SLU:s rektor eller någon annan i ledningen
står som värd/arrangör. Under 2017 kommer även arbete med SLU:s 40-års
jubileum att bli aktuellt.
I mån av tid kan även andra arbetsuppgifter inom ledningskansliet förekomma.
Anställningen är placerad i Uppsala men resor till SLU:s övriga orter liksom
andra resor, främst inom Sverige, förekommer. Kvälls-/helgarbete
förekommer i viss mån i samband med de akademiska högtiderna.
Kvalifikationer: Vi ser gärna att du har en akademisk examen samt
erfarenhet av projektledning inom relevanta områden som besöksplanering,
ceremonier, prisutdelningar etc. Erfarenhet av planering av besök från t.ex.
kungahuset eller diplomatkåren och av representation är meriterande. Arbetet
kräver förmåga att hantera flera parallella projekt. Ett genuint intresse för
arbetet med att bevara de akademiska traditionerna är ett krav, och kunskap
om etikett i samband med nationella och internationella besök är nödvändig.
Vi förutsätter att du har god servicekänsla och stor förståelse för det goda
värdskapet. Relevant erfarenhet av relationsbyggande är meriterande. Du ska
kunna uttrycka dig väl i tal och skrift både på engelska och svenska.
Arbetet är förenat med många kontakter både inom och utom universitetet
och ställer höga krav på självständighet, samarbets-, initiativ- och
organisationsförmåga. Du behöver vara noggrann och ha sinne för de små
detaljerna samt ha hög arbetskapacitet. Stor vikt kommer att fästas vid
personlig lämplighet.
Placering: Uppsala
Anställningsform: Tills vidare.
SLU tillämpar provanställning.
Omfattning: 100%
Tillträde: enligt ö.k.
Sveriges lantbruksuniversitet
utvecklar kunskapen om de
biologiska naturresurserna, och hur
vi kan förvalta och utnyttja dem på
ett hållbart sätt. Detta sker genom
utbildning, forskning och
miljöanalys, i nära samverkan med
näring och samhälle. SLU är ett
internationellt och
forskningsintensivt universitet, men
erbjuder också unika utbildningar
som agronom, veterinär,
jägmästare, miljöekonom och
landskapsarkitekt.
SLU har drygt 3000 medarbetare,
5000 studenter och
forskarstuderande och en
omsättning på över tre miljarder
kronor. Universitetet satsar på
attraktiva miljöer på sina
campusområden i Alnarp, Umeå
och Uppsala.
www.slu.se
Mer information:
Jenny Sälgeback
Akademiintendent
018-671074, 070-6766596
[email protected]
Miika Wallin
Avdelningschef, Ledningskansliet
018-672288, 070-6530812
[email protected]
Fackliga företrädare:
Saco-S föreningen SLU, SACO
+46 (0)18 67 10 85
Linda Thörnström , SEKO
+46 (0)18 67 10 57
Lotta Olsson, ST
+46 (0)18 67 15 36
Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua
157/2017.
Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070,750 07 Uppsala
eller [email protected] senast den 6 februari 2017.
SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.