en berättelse om jobb och ett annat sätt att jobba

EN BERÄTTELSE OM JOBB
OCH ETT ANNAT SÄTT ATT
JOBBA
SVERIGES SYDLIGASTE KOMMUN.
MEN MITT I
EUROPA.
STRATEGISKA VÄGVAL - TVÅ OLIKA SYNSÄTT
SOCIALT PERSPEKTIV
ARBETSMARKNADSPERSPEKTIV
ORGANISATION
STEGVIS, AVGRÄNSAT, CIRKULÄRT
DRIV
KOMPETENS
KULTUR
PRODUKTIONS
APPARAT
ARBETSPLATS
FÖRST
85/15PRINCIPEN
FLEXIBEL
KOMPETENSPÅFYLLNAD
SYSTEMATISK
UPPFÖLJNING
VINNARE AV
[email protected]
[email protected]