här

Årsmöte USS
2017-02-12
Kl 12.00
I Bostadshuset
Välkomna på USS årsmöte, det är dags för oss att
välja ut en ny styrelse som ska hålla aktiviteter för
ungdomarna i stallet och även skapa bättre stämning.
På årsmötet är alla medlemmar som ännu inte fyllt 26
välkomna, och föräldrarna får gärna följa med och ta
en fika. Det vi kommer att göra är läsa
verksamhetsberättelsen, gå igenom alla stadgar så att
alla vet hur det går till i en styrelse, välja en ny
ungdomsstyrelse och självklart kommer det bjudas på
fika! Efter årsmötet kommer den nya styrelsen ha sitt
första riktiga möte där vi delar ut olika
ansvarsområden.
Hoppas vi ses där!
USS