15606/16 COR 2 LSV/cwt DGA 1 Sidan 4, artikel 3 I stället för: "Detta

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 3 februari 2017
(OR. en)
15606/16
COR 2
STAT 19
RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT
Ärende:
RÅDETS BESLUT om tillsättningsmyndigheten och den myndighet som är
behörig att sluta anställningsavtal för rådets generalsekretariat och om
upphävande av beslut 2013/811/EU
Sidan 4, artikel 3
I stället för:
"Detta beslut träder i kraft den ...."
ska det stå:
"Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2017.".
15606/16 COR 2
LSV/cwt
DGA 1
SV