Vår prislista - Praktikertjänst

Tandvårdsgruppen i Trosa
Prislista
Prislista
Tandvårdsgruppen i Trosa
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
790
775
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
420
340
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1 080
970
108
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1 840
1 595
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
600
570
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
800
755
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
280
240
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
630
520
121
Röntgenundersökning av enskild tand
70
45
122
Röntgenundersökning, delstatus
290
220
123
Röntgenundersökning, helstatus
890
755
124
Panoramaröntgenundersökning
680
485
125
Röntgenundersökning, extraoral
475
475
126
Röntgenundersökning, omfattande
1 120
915
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
660
575
161
Salivsekretionsmätning
620
530
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
300
300
163
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
1 680
1 390
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
480
410
204
Profylaxskena, per skena
760
715
205
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
290
150
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
360
300
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
480
375
Prislista
Tandvårdsgruppen i Trosa
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Sjukdomsbehandlande åtgärder
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
311
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
820
700
1 680
1 505
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
460
420
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
200
150
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
1 260
920
314
Beteendemedicinsk behandling
440
425
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
500
455
322
Stegvis exkavering
1 260
1 025
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
490
440
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
950
900
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1 480
1 325
Kirurgiska åtgärder
401
Tanduttagning, en tand
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
404
290
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
980
925
1 780
1 555
280
170
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3 600
2 860
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
4 400
3 815
406
Tanduttagning, övertalig tand
1 320
925
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
2 000
1 880
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
340
290
Rotbehandlingsåtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 900
3 145
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4 400
3 845
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5 400
4 705
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5 900
5 230
Prislista
Tandvårdsgruppen i Trosa
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Rotbehandlingsåtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
521
Akut endodontisk behandling
860
720
522
Komplicerad kanallokalisation
860
705
523
Stiftborttagning
1 320
1 070
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3 600
3 345
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1 200
935
Bettfysiologiska åtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 800
3 200
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 800
3 200
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
2 600
1 975
606
Motorisk aktivering
500
450
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
780
665
Reparativa åtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
720
555
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
980
885
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 440
1 055
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
920
715
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 440
1 045
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 660
1 395
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
2 160
1 590
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
760
505
Protetiska åtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
6 200
5 435
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
5 600
3 920
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3 360
2 900
Prislista
Tandvårdsgruppen i Trosa
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1 580
1 380
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2 600
2 060
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2 060
1 645
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3 700
3 125
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2 420
2 180
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3 460
3 090
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1 280
930
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
780
420
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1 360
1 360
813
Broreparation med tandteknisk insats
4 140
4 140
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
7 160
7 160
815
Sadelkrona
6 200
4 810
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4 120
3 445
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5 500
4 775
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
10 900
10 170
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
11 900
11 165
826
Attachments, per styck, material
120
90
827
Hel underkäksprotes
9 200
8 475
828
Hel överkäksprotes
9 200
8 475
829
Immediatprotes, hel käke
7 800
6 415
831
Justering av avtagbar protes
460
345
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1 440
1 160
833
Rebasering av protes
2 800
2 360
834
Lagning av protes där avtryck krävs
2 200
1 820
835
Rebasering och lagning av protes
3 400
2 790
836
Komplicerad lagning av protes
3 900
3 585
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 800
6 030
Prislista
Tandvårdsgruppen i Trosa
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
839
Inmontering av förankringselement, per käke
3 100
2 710
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1 960
1 790
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
4 900
4 970
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
580
505
Utbytesåtgärder
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 200
1 055
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
6 200
1 395
Övriga behandlingar
Pris
enkelt
Pris
ReferensPris
normalt omfattande
pris *)
000
Tandskydd, per käke
1 300
000
Recept
000
Intyg
450
000
Uteblivande
420
000
Sent återbud
420
0
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, en käke.
-1 900
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, båda käkarna.
-3 200
Prislista
Tandvårdsgruppen i Trosa
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garanti
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger 2 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.
Garantin gäller inte om
- Protesen utförts med immediatteknik
- Protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk
- Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
- Protesen utsatts för yttre våld
För mer information, fråga din tandläkare.
Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.
Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Vi erbjuder följande betalningsalternativ:
- Praktikertjänsts Tandvårdskonto
- kort
- kontant
Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.
Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:
- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader
Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar
med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.
- Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.
Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.
Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.
Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).
Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.
Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet