Västra Göinge Hemb årsmötesbrev 2017

VÄSTRA GÖINGE HEMBYGDSFÖRENING
kallar härmed till
ÅRSMÖTE 2017
21 mars kl.18.30 i Sörby prästgård, Hembygdsparken
Kära medlemmar!
Årsmötet hålls i Sörby gamla prästgård. Kvällen inleds med sedvanliga årsmöteshandlingar och som avslutning
bjuder föreningen på kaffe med dopp. Olof Larsson kåserar om Rügen förr och nu. Handlingar finns tillgängliga
på museet för avhämtning eller, på begäran, via mail från den 7 mars kl 12. Vissa handlingar finns också på
hemsidan.
Om ni önskar få VGH:s nyhetsbrev, med aktuell info om vad som är på gång, så lämna er e-postadress under
kvällen, eller till [email protected]
På vår hemsida www.hembygd.se/vastra-goinge, finner ni trevlig läsning om föreningen och ni är hjärtligt
välkomna att gilla oss på Facebook!
Medlemsavgift för 2017 är oförändrad, se nedan, och ska vara
betald 7 mars.
Om ni redan har betalt kan ni bortse från detta inbetalningskort
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Västra Göinge Hembygdsförening
Museivägen 1
281 38 Hässleholm
Tel: 0451-10955
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hembygd.se/vastra-goinge
Vi bifogar en inbetalningsavi avseende medlemsavgiften för år 2017.
MEDLEMSKORT 2017
i
VÄSTRA GÖINGE
HEMBYGDSFÖRENING
för
«FÖRNAMN» «EFTERNAMN»
Hembygdsmuseet i Hässleholm
Tel. 0451-109 55
E-post: [email protected]
Detta kort gäller tills nytt utfärdats
Avskiljes före inbetalning eller girering
INBETALNING/GIRERING AVI
Meddelande till betalningsmottagaren. MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ BAKSIDAN
BG 130 spec 32828 febr 13
Medlemsavgiften för 2017 är:
• 1:a medlem 200:- inkl årsboken 2017
• För familjemedlem tillkommer 50:• För studerande medlem 30:-.
Medlemsnummer
«REGNR»
Betalas innan 7:e mars 2017 via Bankgiro 5445-6884 (ej Plusgiro).
Betalningsavsändare
Betalningsmottagare
«FÖRNAMN» «EFTERNAMN»
«GATA»
«POSTNR» «ORT»
Från bankgironr (vid girering)
VÄSTRA GÖINGE HEMBYGDSFÖRENING
Inbetalningsavgift
(Ifylls av banken)
Belopp kronor öre
« 2 0 1 7 »
Till bankgironr (ifylls alltid)
5 4 4 5
6 8 8 4
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
#
#
54456884 #45#
Öppettider museet från den 4/4
Tisdag - fredag kl 12-16.00
Lördag 11-14.00 (vecka 6-13)
Preliminärt program för 2017.
Programmet fastslås vid årsmötet.
Som medlem
har du
fri entré till
Hembygdsmuseet
och
Hässleholms Museu
m
EVENEMANG
DATUMVAR
Medlemsmöte 14/2 Sörby prästgård
Årsmöte 21/3 Sörby prästgård
Medlemsmöte 18/4 Meddelas senare
Midsommarafton 23/6 Hembygdsparken
Öppet hus Filfabriken 2/7, 30/7 Filfabriken
Hembygdsparkens dag 3/9 Hembygdsparken
Medlemsmöte 19/9 Meddelas senare
Medlemsmöte 14/11 Meddelas senare
Ytterligare evenemang under året meddelas på vår hemsida,
facebook och via e-post.