Örebro Market hall

EXAMENSARBETE INOM ARKITEKTUR,
AVANCERAD NIVÅ, 30 HP
STOCKHOLM, SVERIGE 2016
Örebro Market hall
A second chance at a new life
HILLEVI ROBERTSSON QUINN
KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
www.kth.se