Prislista - Praktikertjänst

Fålhagen Tandvård
Prislista
Prislista
Fålhagen Tandvård
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Pris Referenspris *)
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
810
810
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
355
355
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1 015
1 015
108
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1 670
1 670
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
600
595
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
790
790
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
250
250
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
545
545
121
Röntgenundersökning av enskild tand
50
50
122
Röntgenundersökning, delstatus
420
230
123
Röntgenundersökning, helstatus
785
785
131
Tomografiundersökning, en kvadrant
945
945
132
Tomografiundersökning, två kvadranter
1 225
1 225
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning
1 505
1 505
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
1 785
1 785
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
605
605
161
Salivsekretionsmätning
555
555
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris Referenspris *)
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
430
430
204
Profylaxskena, per skena
745
745
205
Fluorbehandling, kortare behandlingstid
160
160
206
Fluorbehandling
315
315
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris Referenspris *)
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
470
390
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
870
730
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1 800
1 575
Prislista
Fålhagen Tandvård
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris Referenspris *)
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
440
440
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
165
155
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
920
960
314
Beteendemedicinsk behandling
445
445
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
475
475
322
Stegvis exkavering
1 075
1 075
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
440
460
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
940
940
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1 325
1 395
Kirurgiska åtgärder
Pris Referenspris *)
401
Tanduttagning, en tand
1 380
985
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1 625
1 625
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
300
175
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
2 990
2 990
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
3 815
3 990
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
1 880
1 965
420
Implantat, per styck
3 300
2 505
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
6 700
3 440
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1 650
1 425
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
7 550
4 585
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1 800
1 605
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
9 800
6 325
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2 300
2 145
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
3 595
3 755
430
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd
945
990
435
Avlägsnande av ett implantat
925
985
436
Avlägsnande av implantat, enkel
180
175
Prislista
Fålhagen Tandvård
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Kirurgiska åtgärder
Pris Referenspris *)
441
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2 325
2 425
442
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
3 295
3 440
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3 275
3 275
444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
4 460
4 460
4 460
4 460
1 705
1 735
1 150
1 175
290
305
445
446
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
Rotbehandlingsåtgärder
Pris Referenspris *)
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 600
3 285
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4 015
4 015
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
4 980
4 915
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5 230
5 460
521
Akut endodontisk behandling
950
760
522
Komplicerad kanallokalisation
705
740
523
Stiftborttagning
1 125
1 125
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3 345
3 495
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
935
980
Bettfysiologiska åtgärder
Pris Referenspris *)
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 345
3 345
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 345
3 345
603
Reponeringsskena, per skena
4 840
5 060
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
2 150
2 060
606
Motorisk aktivering
450
470
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
665
720
Prislista
Fålhagen Tandvård
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Reparativa åtgärder
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
702
Pris Referenspris *)
985
580
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1 500
920
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 850
1 100
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
1 300
745
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 850
1 095
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
2 075
1 460
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1 830
1 655
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
6 400
5 610
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
6 400
4 260
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3 500
3 025
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1 435
1 435
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2 710
2 150
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2 205
1 710
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3 500
3 290
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2 450
2 270
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3 200
3 225
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1 200
965
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
910
540
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1 415
1 415
813
Broreparation med tandteknisk insats
4 140
4 330
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
7 160
7 480
815
Sadelkrona
4 810
5 025
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3 595
3 595
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
4 985
4 985
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
11 425
10 500
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
11 900
11 865
Prislista
Fålhagen Tandvård
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
827
Hel underkäksprotes
8 685
8 835
828
Hel överkäksprotes
8 685
8 835
829
Immediatprotes, hel käke
7 400
6 685
831
Justering av avtagbar protes
350
360
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1 500
1 210
833
Rebasering av protes
2 465
2 465
834
Lagning av protes där avtryck krävs
1 905
1 905
835
Rebasering och lagning av protes
2 915
2 915
836
Komplicerad lagning av protes
3 890
3 735
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 510
6 350
839
Inmontering av förankringselement, per käke
2 710
2 880
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1 790
1 870
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
4 970
5 195
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
505
525
850
Implantatförankrad krona, en per käke
10 850
7 540
852
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
10 850
5 815
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
4 100
2 150
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
1 805
2 050
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
410
420
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1 090
1 135
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
360
365
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
2 100
1 105
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
42 500
30 485
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
44 500
32 365
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
46 500
33 805
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
42 500
29 500
871
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
16 060
16 655
Prislista
Fålhagen Tandvård
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
17 950
18 565
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
20 480
21 085
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
2 920
3 010
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3 230
3 330
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4 270
3 925
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
12 865
13 625
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
265
270
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat
2 045
2 045
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1 060
1 060
882
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
3 120
3 120
883
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
4 535
4 535
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
10 365
10 365
888
Fästskruv, per styck
170
170
889
Centrumskruv, per styck
590
600
890
Implantatförankrad krona på befintligt implantat
10 850
6 505
Utbytesåtgärder
Pris Referenspris *)
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 400
1 100
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
6 400
1 460
10 000
4 260
10 850
6 410
10 000
2 150
9 800
4 260
925
926
928
929
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
Övriga behandlingar
Pris Referenspris *)
000
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke
1 900
000
Blekning av enstaka tand
1 500
Prislista
Fålhagen Tandvård
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Övriga behandlingar
Pris Referenspris *)
000
Tandskydd, per käke
2 100
000
Intyg
350
000
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke
350
000
Uteblivande
465
000
Sent återbud
465
000
Snarkskena/sömnapnéskena
6 800
000
Skalfasad (på estetisk indikation)
6 500
000
Keramisk krona (på estetisk grund)
6 500
Prislista
Fålhagen Tandvård
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garanti
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger 2 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.
Vi ger garanti för implantatbehandling (samma längd som för fast protetik)
Garantin gäller inte om
- Protesen utförts med immediatteknik
- Protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk
- Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
- Protesen utsatts för yttre våld
För mer information, fråga din tandläkare.
Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.
Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
Vi erbjuder följande betalningsalternativ:
- Praktikertjänsts Tandvårdskonto
- kort
- via bankgiro
- via plusgiro
Om du vill betala via plusgiro eller bankgiro tar vi ut en administrativ avgift.
Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.
Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:
- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader
Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar
med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.
- Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.
Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.
Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.
Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).
Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.
Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet