Kallelse till ÅRSMÖTE 25 februari.

ÅRSMÖTE
Härmed kallas Cairnterrierklubbens medlemmar
till årsmöte lördagen den 25 februari 2017 kl 13.00
Plats: Scandic hotell, Västhaga, Örebro
Alla deltagare som anmält sig bjudes på lunch kl 12.00
Anmälan till sekreteraren senast 12/2. Uppge om du önskar specialkost
Därefter, kl 13.00 kommer Lena Gamziukas och berättar för oss
om hur utbildningen till Diabeteshund går till
MOTIONER ska vara sekreteraren tillhanda, per post och undertecknad,
senast 4 februari. (Insänd även kopia per mail)
Ansökan om UTMÄRKELSER ska vara sekreteraren tillhanda senast 31/12
Förslag till valberedningen lämnas till Margareta Åteg, 0735-141610
mail: [email protected]
Övernattning kan bokas på Scandic, tel 019-7674400
Uppge att det avser Cairnterrierklubben
VÄLKOMMEN !