01 Meddelande TM

Datum
TRANSFUSIONSMEDICIN
Handläggare
Direkttelefon
Vår beteckning
2017-02-07
01-2017
Ert datum
Er beteckning
Till berörda beställare
Nytt ang. blodgruppering
Om namn ändras, t.ex. efter giftermål, krävs inte längre en ny blodgruppering. Namnändring i bloddatasystemet kan ske i samband med beställning
av förenlighetsprövning under förutsättning att namn och personnummer
överensstämmer mot befolkningsregistret.
Kontaktperson: Maria Andersson
Tfn nr: 054-191583
E-post: [email protected]
Per-Olof Forsberg
MD, PhD
Medicinskt ansvarig Transfusionsmedicin,
Laboratoriemedicin, Värmland
Postadress
Besöksadress
Telefon (växel)
Org.nr
Blodcentralen
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad
Rosenborgsgatan
054-61 50 00
232100-0156