skyddshundkonferens - Ronneby Brukshundklubb

SKYDDSHUNDKONFERENS
Tävlingssamverkan Syd
Blekinge
Halland
Skåne
Småland
Härmed inbjuds samtliga Domare, Figuranter, Tävlingsledare och aktivt
tävlande inom skyddet till skyddskonferens.
Datum: lördagen 18/3-17
Klockan: 09,00
Plats: Hässleholms Brukshundklubb
VÄLKOMNA!
Obligatorisk anmälan till Mats Eriksson 073-2420366, eller
[email protected]