Röstlängd - Blekinge FF

Blekinge Fotbollförbunds årsmöte 2017 - Röstlängd
Förening
AIK Atlas
Asarums FF
Asarums IF FK
Backaryd SK
Belganet-Hallabro IF
Björkenäs-Pukaviks IF
BK Glasbacken
BK Union
Blåningsmåla IF
Carlscrona IBF
Eringsboda SK
FC Giffarna
FC Iliria
Fjärdsjömåla AIF
FK Karlshamn United
FK Karlskrona
FK Sölvesborg United
Fridlevstad GoIF
Gammalstorps GoIF
Gränums IF
Halasjö AIF
Hasslö GoIF
Hemsjö AIK
Hoby GIF
Hällaryds FF
Hällaryds IF
Högadals IS
Hörvikens IF
IF Trion
IFK Karlshamn
Johannishus SK
Jämjö GoIF
Jämshögs IF
Kallinge SK
Karlskrona FF
Karlskrona FK
Karlskrona UF
Kristianopels GoIF
Listerby IK
Lyckå FF
Lörby IF
Mjällby AIF
Märserums IF
Mörrums GoIS FK
Nättraby GoIF
Olofströms IF
Lag
Röster
3
0
7
2
2
1
0
3
2
0
0
0
1
1
1
4
1
1
0
2
0
2
0
3
0
3
2
3
4
5
2
3
3
3
1
0
1
5
3
1
2
5
1
1
5
3
2
1
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
3
2
1
2
3
1
1
3
2
Ramdala FF
Ramdala IF
Ringamåla IK
Ronneby BK
Rödeby AIF
Saxemara IF
Sillhövda AIK
Svängsta IF
Sölve BK
Sölvesborgs GoIF
Tvings GoIF
Vilshults IF
Saknar rösträtt pga. för sent inbetald årsavgift
Karlskrona FC
Bestämmelser
Enligt Blekinge Fotbollförbunds stadgar gäller
följande för röstlängden vid årsmötet:
"Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd
som har upprättats den 31 december Röstlängden
upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF
erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår
samt har fullgjort de förpliktelser mot SDF som
bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad
till dess ny röstlängd har tillställts SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst samt
tilläggsröster enligt följande:
2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst.
4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster .
Om förening deltar i årsmötet med två ombud men
endast har en röst, utövas rösträtten av det ena
ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer
föreningen om rösternas fördelning mellan
ombuden. Förening ska ge in fullmakt för sina
ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva
föreningens rösträtt anges."
0
4
0
7
5
3
1
1
2
4
0
1
120
1
3
1
3
3
2
1
1
2
3
1
1
100